Partnertext från Sveriges Allmännytta

Fastighetsutveckling som skapar värde för våra hyresgäster!

Sveriges Allmännyttas digitala Fastighetsutvecklingsdag den 31 augusti blir det bästa tillfället att komma igång efter sommaren och boosta sig med inspiration för att bygga och renovera bra projekt.

Läs mer

Boka höstens viktigaste event!

Den 12 november samlas fastighetsbranschen inför sin största utmaning. Seminariet Social Investering ger dig kunskap för att vända utvecklingen i våra utsatta områden.

Läs mer

Tusentals nya sommarjobb

Arbetsförmedlingen meddelar att antalet anmälda sommarjobb till platsbanken nära halverats under 2020 jämfört med 2019. Men många bostadsbolag satsar på att öka mängden sommaruppdrag ordentligt.

Läs mer

Corona – aktuella råd och information

Här finner du uppdaterade länkar till den viktigaste informationen för att fastighetsbranschen ska kunna hantera pandemin.

Läs mer

Partnertext från Sveriges Allmännytta

Webbutbildning i att bemöta hot och våld

Lär dig förebygga och bemöta hot och våld i vår nya webbutbildning som är speciellt framtagen för bostadsbolag. Psykologen Alexander Tilly har lång erfarenhet av arbete i våldsutsatta miljöer.

Läs mer

Så funkar moms på hyresstödet

Lokalhyresgäster som bedriver momspliktig verksamhet ska betala moms på det statliga hyresstödet. Här kan du läsa hur du ska hantera momsen.

Läs mer

Allmännyttans nya Kombohus

Sveriges Allmännytta har nu presenterat vinnarna i sin upphandling av nya Kombohus.

Läs mer

Partnertext från Sveriges Allmännytta

Möt Kombohusvinnarna på ny Fastighetsutvecklingsdag

Snart lanseras vinnarna i allmännyttans upphandling av den nya generationens Kombohus. De nya husen presenteras vid en nyinsatt konferens om fastighetsutveckling den 31 augusti.

Läs mer

Partnertext från Sveriges Allmännytta

Ny handledning för dig som vill starta Bostadskola

Det är mycket att tänka på för den som är nyinflyttad hyresgäst. Därför har Sveriges Allmännytta tagit fram en handledning i hur man kan introducera hyresgäster på ett effektivt sätt.

Läs mer

Branschen behöver digitala innovationsarenor

KRÖNIKA

Bostadsbolagen måste hitta vägar för att säkerställa kontroll över sin data så att de kan omsätta den till innovation och nya affärsmodeller, skriver Erika Strandberg, accelerator i Sveriges Allmännyttas Digitaliseringsinitiativ.

Läs mer

Uppdaterad vägledning om kamerabevakning

Här kan du se vad som ändrats i Sveriges Allmännyttas och Fastighetsägarnas vägledning för behandling av personuppgifter vid kamerabevakning.

Läs mer

Juristernas svar på åtta frågor om corona

Ska vi sluta reparera inne i lägenheterna nu? Att någon är försatt i karantän – är det en känslig personuppgift? Så här svarar juristerna på Sveriges Allmännytta.

Läs mer

Partnertext från Sveriges Allmännytta

Tre träffar du inte får missa

Sveriges Allmännytta breddar utbudet av utbildningar, nätverksträffar och konferenser och erbjuder som komplement onlinebaserade aktiviteter.

Läs mer

”Så hjälper vi våra hyresgäster”

Uppskov med hyresinbetalningar, nya rutiner för hyresgästbesök, allsång och underhållning utomhus. Det är några av alla sätt som bostadsbolagen vill hjälpa sina hyresgäster och minska risken för smittspridning.

Läs mer

Så stoppar vi segregationen

Allmännyttans innovationslabb har hittat bra metoder och verktyg för att motverka bostadssegregationen. Här kan du ta del av labbens rekommendationer och framgångsfaktorer.

Läs mer

”Inga hyresgäster ska sägas upp”

Den kommunala socialtjänsten bör kunna ge försörjningsstöd till hyresgäster som fått betalningssvårigheter i samband med Corona-krisen. Det menar Anders Nordstrand, VD för Sveriges Allmännytta.

Läs mer

Så hanterar bolagen corona

Riksbyggen och Property Partner, berättar om sina direktiv till medarbetarna för att klara pandemin. Här kan du också läsa mer om branschorganisationernas råd.

Läs mer

Partnertext från Sveriges Allmännytta

Bygger ni bäst? Se hit!

Nu drar Sveriges Allmännytta igång en helt ny tävling: Årets bästa nyproduktion. Vinnaren utses i höst.

Läs mer

Nu börjar jakten på Årets bästa renovering

För att sprida kunskap om framgångsrika renoveringsprojekt utser Sveriges Allmännytta för sjätte året i rad Årets bästa renoveringsprojekt.

Läs mer

Allmännytta lanserar tävling om bästa nyproduktion

vill sprida kunskap om bra och innovativa byggprojekt och samtidigt ta reda på vem som bygger bäst i Sverige.

Läs mer

Partnertext från Sveriges Allmännytta

Experten om centrumhandelns framtid

Växande e-handel och globala konsumenter förändrar allt. Hur påverkar det oss och våra handelsplatser? Elisabet Elmsäter Vegsö, näringspolitisk expert på Svensk Handel ger svar.

Läs mer

Tryggare lokaluthyrning med ny checklista

För att underlätta för fastighetsägare som hyr ut lokaler har Fastighetsägarna och Sveriges Allmännytta tagit fram en vägledning och checklista.

Läs mer

Här är Sveriges Allmännyttas nya vd-råd

Sveriges Allmännytta har fått ett nytt vd-råd för de närmaste två åren.

Läs mer

Får vi nytta av EU:s renoveringsstöd?

EU-parlamentet har ställt sig bakom den europeiska gröna given för att genomföra en klimatomställning fram till 2050.

Läs mer

Förankra det digitala, som en pilot!

Siktet är inställt på fastighetsbranschen 3.0 – med en fullt uppkopplad arbetsvardag. Men för att kunna navigera i det digitala landskapet krävs att vi breddar samarbetsytorna och lägger fokus på medarbetarnas tillit och trygghet.

Läs mer

Partnertext från Sveriges Allmännytta

Två trender du inte får missa 2020!

Samhället står inför stora utmaningar som påverkar er som jobbar i bostadsföretag. Vi ser två tydliga trender 2020 – digitaliseringen och trygghet i bostadsområden.

Läs mer

Lägesrapport för Allmännyttans klimatinitiativ

För ett år sedan startade Sveriges Allmännytta Klimatinitiativet. Nu har 176 av de 314 medlemsbolagen anslutit sig.

Läs mer

Partnertext från Sveriges Allmännytta

Ta chansen att utvecklas nästa år!

Kunskap väcker mod och nya möjligheter – ta chansen att utvecklas nästa år med Sveriges Allmännyttas utbildningar inom allt med förvaltning!

Läs mer

Så klarar vi kraven på IMD

Hur ska bostadsbolagen hantera de nya kraven på IMD värme och varmvatten? Karl Törnmarck på Sveriges Allmännytta ger dig vägledning.

Läs mer

Partnertext från Sveriges Allmännytta

Ny tjänst för effektivare förvaltning

Sveriges Allmännytta erbjuder sina medlemmar möjligheten att använda Aff Avtalssystem, ett digitalt verktyg för att skapa och följa upp avtal med tjänsteleverantörer inom fastighetsförvaltning.

Läs mer

Vinnare av Allmännyttans hållbarhetspris

Östersundshem är årets vinnare av Sveriges Allmännyttas hållbarhetspris. De får priset för att ha tagit sin verksamhet in i det moderna energilandskapet.

Läs mer

Partnertext från Sveriges Allmännytta

Vi ger dig kraft och förmåga att utveckla din verksamhet

Håll dig uppdaterad om nya trender och arbetsmetoder i fastighetsbranschen. Just nu erbjuder vi utbildningar inom flera områden.

Läs mer

Ny modell ska ge alla trådlösa tjänster

Nu finns ett förslag till en ny modell som kan lösa problemen med dålig mobiltäckning och ge bättre och billigare digitala tjänster i flerbostadshus.

Läs mer

Fem gånger dyrare vatten i Ockelbo än i Solna

Vad du betalar för vattnet i kranen varierar kraftigt beroende på var i Sverige du bor. Det visar Nils Holgersson-gruppens kartläggning av VA-priserna.

Läs mer

Partnertext från Sveriges Allmännytta

Brand, hållbarhet och drift

Sveriges Allmännytta har i höst ett gediget utbud av utbildningar och konferenser, bland annat energi, hållbarhet, miljö, förvaltning och drift.

Läs mer

Vad innebär nya lagen mot svarthandel?

Nu har reglerna skärpts kring svarthandel med hyreskontrakt och otillåten andrahandsuthyrning. Sveriges Allmännytta sammanfattar vad som gäller.

Läs mer

Handbok för att se i rören

Informationscentrum för hållbart byggande (ICHB) tipsar om en handbok för beställare av TV-inspektioner av avloppsledningar.

Läs mer

Ny rapport: byggpriser kan halveras

Genom digitala verktyg och bättre projektplanering kan byggkostnaderna minska med hela 50 procent. Det visar delresultat från projektet Bygg 4.0.

Läs mer

Partnertext från Sveriges Allmännytta

Aktuellt inom digitalisering

Här är Sveriges Allmännyttas aktuella utbildningar och konferenser inom digitalisering.

Läs mer

Nationell konferens om tryggheten

Så beskriver Botkyrkabyggen och Sveriges Allmännytta konferensen ”Hemma hos allmännyttan” som ska handla om hur allmännyttan jobbar med social hållbarhet.

Läs mer

Standard ska underlätta digitalisering

Sveriges Allmännytta tar tillsammans med fyra leverantörer av fastighetssystem fram en ny öppen standard som ska underlätta ytterligare digitalisering i branschen.

Läs mer

Allmännyttans vägledning inför hyresförhandlingar

I dag publiceras Sveriges Allmännyttas vägledning inför förhandlingarna om den allmänna hyresnivåns utveckling år 2020.

Läs mer

Har du sett allmännyttans nya logga?

Sabo som bytte namn till Sveriges Allmännytta i våras passade på att lansera sin nya logotype i somras i Almedalen.

Läs mer

Ny upphandling av kombohus

Om en vecka avslutas Allmännyttans upphandling av nya kombohus.

Läs mer

Partnertext från Sveriges Allmännytta

Asbest, radon och kundbemötande

I höst erbjuder vi nya kunskaper om hur man ska hantera asbest och radon i fastigheter. En annan viktig fråga är kundbemötande som du får konkreta metoder för genom vår utbildning.

Läs mer

Ny digital tjänst för hyrestvister

Hyresmarknadskommittén (HMK) har tagit fram en webbaserad lösning där de parter som tvistar om en årlig hyreshöjning kan hantera sitt ärende och följa processen på ett mer transparent sätt.

Läs mer

”Vi vill lyfta förvaltningsfrågan”

HALLÅ DÄR...

… Jonas Högset, chef för Fastighet & Boende på Sveriges Allmännytta som är ny partner med Förvaltarforum.

Läs mer

Partnertext från Sveriges Allmännytta

”Nu skapar vi fler utbildningar kring förvaltning”

Sveriges Allmännytta har ett stort utbud av utbildningar som är öppna för alla i fastighetsbranschen, och nu vänder de sig särskilt till dig som jobbar med förvaltning.

Läs mer

Nils Holgersson-rapporten: Elnätspriser fortsätter upp

Elnätspriserna har ökat med i snitt 27,4 procent sedan 2014. Det visar Nils Holgerssonrapporten, som kartlägger avgifter och taxor i samtliga kommuner.

Läs mer

Sveriges Allmännytta blir partner till Förvaltarforum

Sveriges Allmännytta och Förvaltarforum har ingått ett avtal om partnerskap för att tillsammans driva viktiga frågor kring kunskap om fastighetsförvaltning.

Läs mer

Årets bästa renovering

Bostadsföretaget Förbos renovering av Säteriet är årets bästa renoveringsprojekt. Priset delades ut vid Sveriges Allmännyttas Fastighetsdagar som pågår i Göteborg 27-28 maj.

Läs mer

Har ni goda exempel på klimatsmart boende?

Anna Lackman, ansvarig för Klimatsmart boende inom Allmännyttans klimatinitiativ, söker bra exempel på hur vi kan få hyresgäster att minska sin klimatpåverkan.

Läs mer

Lägre fjärrvärmepriser med Prisdialogen

De fjärrvärmeföretag som är med i Prisdialogen har en lägre prisutveckling än de som inte är med.

Läs mer

Nya riktlinjer för bygg- och rivningsavfall

Bygg- och fastighetssektorn vässar sina gemensamma riktlinjer för resurseffektivisering och avfallshantering.

Läs mer

Tre i final om bästa renovering

Förbo, Lunds Kommuns Fastighets AB och Örebrobostäder gör upp i Sveriges Allmännyttas tävling Bästa renoveringsprojekt.

Läs mer

Kommunikationschef för allmännyttan

Sveriges Allmännytta välkomnar Anna Karin Wallberg som ansvarig för organisationens kommunikationsarbete. 

Läs mer

KTH kartlägger digitaliseringen i branschen

Hur har digitaliseringen förändrat fastighetsbolagen? Forskaren Olli Kytömäki på KTH har intervjuat de ansvariga i branschen för att ta reda på svaret.

Läs mer

Digitala boskolan med flest tittare

Videorna i Förbos digitala boskola har slagit alla rekord på Youtube. Bolagets kommunikationsstrateg ger råd om hur du får fler tittare.

Läs mer

Sabo = Sveriges Allmännytta

Sabo byter namn och blir Sveriges Allmännytta. Det historiska beslutet fattades i går på Sabos kongress i Örebro.

Läs mer

Tio filmer lär hyresgästen fixa själv

Poseidon och Sabo visar i tio korta filmer hyresgästerna hur de ska fixa praktiska saker i sina lägenheter. Syftet är att minska felanmälningarna.

Läs mer

Defensiv expansion: om risken att skapa nya affärsmodeller

DEBATT

Nya affärer som inte ger bättre kassaflöden, men som görs för att ingen annan ska göra dem, är inget bra argument för att genomföra en digitalisering, skriver Johan Braw.

Läs mer

Ny vägledning för kamerabevakning

Fastighetsägarna och Sabo har uppdaterat vägledningen för kamerabevakning som har tagits fram i samarbete med Hyresgästföreningen.

Läs mer

Fastighetsägarna ny medlem i Prisdialogen

Fastighetsägarna träder in som ordinarie medlem i Prisdialogen.

Läs mer

Nytt samarbete för klimatsmart byggande

Byggandet står för en stor del av koldioxidutsläppen från fastighetsbranschen. Med grönare lån och klimatkrav i upphandlingen skulle utsläppen kunna minskas, men i dag saknas en pusselbit: kunskap.

Läs mer

Sabo och HBV går med i Sustainable Innovation

Allmännyttans inköpsfunktion, HBV och Sveriges allmännyttiga bostadsföretag, Sabo blir medlemmar i Sustainable Innovation.

Läs mer

Ny färdplan för klimatpositiv värme

Uppvärmningen ska vara fossilfri 2030 för att kunna bli en kolsänka 2045. Det är målen i en ny färdplan som tagits fram av värme- och fastighetssektorn.

Läs mer

Sabo och HBV i nytt klimatsamarbete

Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag Sabo och inköpsföreningen HBV har inlett ett samarbete inom ramen för Allmännyttans Klimatinitiativ.

Läs mer

Nu startar Klimatdialogen!

Nya Klimatdialogen ger Prisdialogens medlemmar möjlighet att utveckla sin kunddialog till att även omfatta miljö- och klimatfrågor.

Läs mer

Nytt ramavtal om hyresgästenkäter

Sabo har tecknat ett ramavtal som ger medlemsföretagen lägre pris på enkäter till sina hyresgäster.

Läs mer

Chefsekonom på Sabo

Susanna Höglund är ny chefsekonom på Sabo.

Läs mer

Samhällspolitisk chef på Sabo

Jörgen Mark-Nielsen är ny samhällspolitisk chef på Sabo.

Läs mer

Ett bra år för förvaltningen

2018 är snart slut och det känns som att året inneburit en nytändning för alla oss som gillar och inser värdet av värdeskapande, hållbar fastighetsförvaltning.

Läs mer

Kom och lyssna på branschprofilerna

FRAMTIDENS FÖRVALTARE

Branschens mest spännande profiler vägleder dig på Förvaltarforums seminarium Framtidens Förvaltare. Se vilka du vill träffa!

Läs mer

Smartare FTX-installation i äldre hus

Kopparstaden har utvecklat en lösning som gör det enklare att installera FTX i gamla hyreshus med frånluft.

Läs mer

Ny rapport visar vägen för laddinfrastruktur

En färsk rapport ger råd till fastighetsägare som vill hitta hållbara affärsmodeller för laddinfrastruktur i kontors- och bostadsfastigheter.

Läs mer

Kickstart för klimatinitiativ

Allmännyttans Klimatinitiativ lanserades på Sabo-konferensen Energi- och klimatkicken i Stockholm. Hittills har 67 bostadsföretag med 292 824 lägenheter anslutit sig.

Läs mer

Årets förvaltare fick expertjobb

Anna Lackman som blev Årets Fastighetsförvaltare 2018 har rekryterats till den nya rollen som förvaltningsexpert på Sabo.

Läs mer

Premiär för allmännyttig städapp

Hur städar man råa betonggolv? Och vad är bäst till toaletter: sanitetsmedel eller allrengöringsmedel? Svaren finns i Sabos nya städapp – städkursen i digitalt fickformat.

Läs mer

Protest mot moms vid IMD

Sabo, Fastighetsägarna, Riksbyggen och HSB ansökt om förhandsbesked hos Skatterättsnämnden om moms vid individuell mätning och debitering (IMD).

Läs mer

Allmännyttan kraftsamlar kring digitalisering

Sabos medlemsföretag gör nu en gemensam satsning för att höja den digitala kompetensen. Allmännyttans digitaliseringsinitiativ  ska driva utvecklingen i strategiskt viktiga frågor samt stödja digitalisering i medlemsbolagen.

Läs mer

Åtta politiker ska styra bostadsfrågorna

Det är nu klart vilka som tar plats i Civilutskottet, det utskott i riksdagen som hanterar frågor om bostäder och byggande. Det skriver Sabo som presenterar utskottets ledamöter.

Läs mer

Hyresgäster väljer konstnärlig utsmyckning

Samtidigt som Familjebostäder firar renoveringen av Tellusgatan i Bergsjön har alla hyresgäster möjlighet att vara med och bestämma hur entréer och utomhusområdet ska smyckas med konst.

Läs mer

Lulebo säger upp avtal med Hyresgästföreningen

Tidigare under året utarbetade och fastslog branschorganisationen Sabo och Hyresgästföreningen en ny, uppdaterad mall för Avtal om förhandlingsordning mellan lokala bostadsföretag och hyresgästföreningar.

Läs mer

Så blir renoveringen billigare

Renoveringskostnader av miljonprogrammet kan minskas med 41 miljarder och 260 GWh/år. Det visar en ny studie från Sustainable Innovation.

Läs mer

Ny vägledning för mer tillgänglig hyresmarknad

Sabo och Fastighetsägarna lanserar en gemensam vägledning kring mer flexibla krav i hyresvärdars uthyrningspolicyer.

Läs mer

100 goda exempel från Allmännyttan

Nu finns över hundra goda exempel från allmännyttiga bostadsföretag runt om i landet samlade på webbplatsen allmännyttan.se.

Läs mer

Allmännyttan måste ha kameratillstånd

Datainspektionen tolkar den nya kamerabevakningslagen så att kommunala bostadsföretag måste ha tillstånd för att sätta upp kameror på platser dit allmänheten har tillträde.

Läs mer

Elnätspriset fortsätter upp

Elnätspriset fortsätter att öka för landets konsumenter. Sedan 2017 har avgifterna ökat med i snitt 5,1 procent. Det visar den årliga Nils Holgerssonrapporten.

Läs mer

Fyra innovationslabb ska bryta utanförskapet

Sabo startar innovationslabb på fyra orter i Sverige för att testa, utveckla och utvärdera nya arbetssätt för att minska segregationen.

Läs mer

Svenska krav på produkters miljöpåverkan

Kraven på information om byggprodukters kemiska innehåll och miljöpåverkan bör skärpas. Det kravet riktar nu HSB, SABO, Riksbyggen, Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen och Sveriges Byggindustrier gemensamt till EU-kommissionen, skriver Fastighetstidningen.

Läs mer

Allmännyttan kan behöva tillstånd för kamerabevakning

De nya reglerna för kamerabevakning har tolkats så att inga bostadsbolag behöver tillstånd. Men det är inte säkert att det gäller för allmännyttan.

Läs mer

Stipendiater med hållbara idéer

Riksbyggen delade ut 628 000 kronor till stipendiater som ska undersöka hur vi kan få mer hållbara städer. Läs om de sex projekten.

Läs mer

Kommunikationschef på Sabo

Rune Nordström blir ny kommunikationschef på Sabo. Rune är idag seniorkonsult, strategisk rådgivare, projektledare och vice vd på Nowa Kommunikation. Han tillträder 1 oktober, men…

Läs mer

Så behandlar du personuppgifter

Fastighetsägarna och Sabo har tagit fram två gemensamma vägledningar för behandling av personuppgifter. En för uthyrning och förvaltning av hyresbostäder och en för kamerabevakning vid flerfamiljshus.

Läs mer

Nytt system för hyresförhandlingar

En vd-grupp inom Sabo har identifierat problem som ska göra förhandlingarna bättre och effektivare i framtiden.

Läs mer

Prisdialogen får godkänt

Prisdialogen ger bättre förutsägbarhet och rimliga prisändringar. Deltagarna är mer nöjda än övriga fjärrvärmekunder.

Läs mer

Ta hjälp av ny städhandbok

Bra städning kräver planering och kunskap hos alla involverade. Därför har Sabo och Städbranschen Sverige tagit fram städhandboken Rena hus.

Läs mer

Sabos webbplats bäst i Sverige

Sabos nya hemsida har vunnit första pris i kategorin organisationer i IDG:s webbtävling Topp100. Motiveringen lyder: ”När Sabo, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, lanserade en helt ny sajt…

Läs mer

Allmännyttan bra verktyg för flyktingbostäder

Kommuner med ett allmännyttigt bostadsföretag har lättare att få fram bostäder åt nyanlända och arbeta med integration. Det visar en ny rapport från Sabo.

Läs mer

GDPR-stöd till kommunikatörer

Sveriges kommuner och landsting har tagit fram ett GDPR-stöd för kommunikatörer.

Läs mer

Pressansvarig på Sabo

Josefin Morge har tillträtt tjänsten som pressansvarig på Sabo. Hon kommer närmast från ett jobb som pressansvarig på myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Josefin har…

Läs mer

Nya ledamöter i Sabos VD-råd

Nu har Sabo tillsatt ett nytt vd-råd för 2018–2019. Det består av vd:ar i kommunala bostadsföretag som utses av övriga företagsledare i Sabos över 300…

Läs mer

Sabo tar nytt grepp på hållbarhet

Vi behöver samordna hållbarhetsfrågorna på ett annat sätt. Det säger Karl Törnmarck, som är ansvarig för Sabos nya hållbarhetsteam.

Läs mer

Gemensamt avtal ska underlätta renoveringar

Sabo, Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen har gjort en gemensam avtalsmall för lokala samrådsprocesser vid ombyggnader.

Läs mer

Projektkoordinator på Allmännyttans innovationslabb

Sabo anställer Anna Kanervo från Hyresbostäder i Norrköping för att leda arbetet med Allmännyttans innovationslabb. Anna börjar den 1 februari 2018 och kommer också förstärka…

Läs mer

Sabo lanserar ny webb

Bättre service till besökaren och tydligare information om Sabos kunskaper och åsikter. Det är utgångspunkterna för den nya webb som Sabo lanserar i december. Sabo.se…

Läs mer

Första klimatsmarta staden?

Örebro kan bli först i Sverige. Öbos energiexpert Jonas Tannerstad berättade hur det ska gå till på allmännyttans stora energikonferens.

Läs mer

Huge ny medlem i Sabo

Huge Bostäder, det allmännyttiga bostadsbolaget i Huddinge kommun, blir Sabos 311:e medlem. Bolaget har 8 140 lägenheter samt kommersiella lokaler, kontor och förskolor, skolor och…

Läs mer

Varning för bostadsbränder

December och januari är den tid på året då flest bostadsbränder sker i Sverige. Att glömma levande ljus i fönstret eller mat på spisen är…

Läs mer

Skåneinitiativets föregångsfigur

Vid Sabos konferens Energikicken i Örebro blev Tomas Nordqvist, energiansvarig på Uppsalahem, utnämnd till Skåneinitiativets föregångsfigur för sitt engagemang i energibesparingsprojektet. I Skåneinitiativet har 105…

Läs mer

Nybyggen ökar rörligheten

En studie som gjorts av Helsingborgshem visar att 460 nybyggda lägenheter har gjort det möjligt för 883 hushåll att flytta till eller inom Helsingborg. De…

Läs mer

Innovationslabb ska minska segregation

Allmännyttans nya innovationslabb ska hitta metoder och verktyg för att minska bostadssegregationen i Sverige.

Läs mer

Hyresmarknadsansvarig i Göteborg

Eva Paulson har rekryterats till den nya tjänsten som hyresmarknadsansvarig på Framtidskoncernen. Tjänsten innefattar bland annat hyressättningsfrågor och att bygga långsiktiga relationer med viktiga intressenter…

Läs mer

Årets bästa renoveringsprojekt 2018

Nu öppnar anmälan till Sabos årliga tävling om bästa renoveringen. Både allmännyttiga bostadsbolag och privata fastighetsägare som genomfört renoveringsprojekt 2014-2018 kan vara med och tävla….

Läs mer

Fängelse för köp av svart hyreskontrakt

Fastighetsägarna, Sabo och Hyresgästföreningen vänder sig till regeringen för att få skärpta regler för att minska svarthandel med hyreskontrakt.

Läs mer

Fler Sabo-bolag erbjuder laddstolpar

När Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag frågade sina medlemsföretag om de erbjuder sina hyresgäster laddstolpar för elbilar svarade 31 procent att de gör det. Det är en…

Läs mer

Stora skillnader mellan kommunernas avgifter

Det skiljer hela 80 procent för priset på el, värme, avfall och vatten mellan dyraste och billigaste kommunen, visar årets Nils Holgersson-rapport.

Läs mer

Nationell konferens för bättre integration

På Sabos Integrationsdagar i Malmö den 18-19 oktober samlas de som arbetar med integration och har erfarenhet av att samarbeta med kommuner, näringsliv och föreningar….

Läs mer

165 000 lägenheter kvar att rusta upp

En ny rapport från Sabo visar att hälften av allmännyttans bostäder från åren 1961–1975 behöver renoveras.

Läs mer

Krav på att få flytta övergivna bilar

HSB har tillsammans med Fastighetsägarna, SABO och Hyresgästföreningen skickat en begäran till justitieminister Morgan Johansson om att få bättre verktyg för att hantera problemet med…

Läs mer

Så många måste anställas i förvaltningen

Minst 15 000 personer måste rekryteras för att förvalta och sköta fastigheter de närmaste tio åren.

Läs mer

Ny handledning för bostadsgårdar

Sabo har tagit fram en ny handledning med namnet ”Underhållsnyckeltal för bostadsgårdar” där 19 nyckeltal finns beskrivna för de vanligaste underhållsåtgärderna som förekommer på en…

Läs mer

Fler presumtionshyror i allmännyttan

Allt fler allmännyttiga bostadsföretag använder sig av presumtionshyra baserad på kostnader när de bygger nya bostäder Organisationen har låtit 100 allmännyttiga bostadsföretag svara på frågor…

Läs mer

Hyresexpert på SABO

Efter årsskiftet tillträder Maria Österlind tjänsten som hyresexpert på bransch- och intresseorganisationen SABO. Maria Österlind är idag anställd som fastighetsjurist hos Fastighetsägarna MittNord i Umeå…

Läs mer

Miljonstöd till ny klimatsatsning

Bransch- och intresseorganisationen SABO får nära en miljon kronor från Energimyndigheten för att starta ett nytt klimatinitiativ för allmännyttan. – Det här är ett viktigt…

Läs mer

Petter Jurdell går till Rikshem

Petter Jurdell, i dag chef för fastighet och boende på Sabo, blir i november affärs- och hållbarhetschef på Rikshem.  – Vi tycker såklart att det…

Läs mer

Färre medlingar och fler flerårsavtal

Så summerar Hyresmarknadskommittén förhandlingsåret som gått för de allmännyttiga bostadsföretagen i SABO.

Läs mer

5 000 sommarjobb

5 000 unga i hela landet får chansen att prova på jobbet i ett allmännyttigt kommunalt bostadsföretag, skriver bransch- och intresseorganisationen SABO i ett pressmeddelande….

Läs mer

Ändra EU:s nya energipaket!

SABO, SKL och Energiföretagen Sverige presenterar gemensamma synpunkter på EUs vinterpaket med lagförslag på energiområdet: Krav på individuell mätning och debitering av värme bör inte…

Läs mer

Nya styrelsen i Fastigo

Fastigos stämma har valt en ny styrelse. Företrädare för hela fastighetsbranschen finns representerad i styrelsen som har representanter från kommunala och privata fastighetsbolag, entreprenörer, HSB…

Läs mer

Idéprogram för ett nytt ekonomiskt landskap

Inför moms på bostadshyror och ändra reglerna för nedskrivningar. Det är två av uppmaningarna från Sabos kongress 2017.

Läs mer

Grönare allmännytta

Antalet solceller, laddstolpar för elbilar och tjänstecyklar ökar i de allmännyttiga bostadsföretagens Det visar statistik från bransch- och intresseorganisationen SABO. De senaste åren har andelen…

Läs mer

Framtidsvisioner från Skåne

Vad är hållbar och kundnära förvaltning? Charlotte Albertsson på Helsingborgshem visade att den frågan kan få helt olika svar när hon föreläste på Malmö Högskola.

Läs mer

Hyresgäster ska få ökat inflytande

Hyresgästerna ska få starkare ställning enligt en ny utredning. Fastighetsägarna och Sabo är kritiska, men Hyresgästföreningen kallar den ”ett genombrott”.

Läs mer

Boende i centrum vid renovering i Fittja

En bekräftelse på att vi har tänkt rätt. Så tycker Botkyrkabyggens renoveringschef Kasper Nilsson om att projektet Krögarvägen 2 fått Sabos pris för ”Årets renoveringsprojekt.

Läs mer

Förnyelse med 50-talscharm

Se filmen och bildspelet om 50-talsrenoveringen som fick ett hedersomnämnande i ”Årets bästa renoveringsprojekt”.

Läs mer

Nytt råd för bättre integration

Sabo har tillsatt ett nationellt, strategiskt integrationsråd som ska ta fram förslag på hur samhällets arbete med integration kan bli ännu bättre. – Kommunerna kan och bör…

Läs mer

Skåneinitiativet nära målet

De senaste åtta åren har Sveriges 105 allmännyttiga bostadsbolag minskat sin energianvändning med 17 procent, skriver Sabo. 2008 gick startskottet för Skåneinitiativet, en utmaning från…

Läs mer

Sabo startar ny medlemstidning

Allmännyttan är namnet på Sabos nya medlemstidning som ersätter tidningen Bofast som kom ut med sista numret i slutet på 2016. Allmännyttan ska ges ut…

Läs mer

Två får dela på renoveringspris

Sabos utmärkelse Årets bästa renoveringsprojekt tilldelas Botkyrkabyggen och Hyltebostäder.

Läs mer

Hyrestvist avgjord i Borås

Efter besked i Hyresmarknadskommittén står det nu klart att hyran för AB Bostäders hyresgäster i Borås stiger med i genomsnitt 0,71 procent för 2017. Efter…

Läs mer

Dags att söka Sabos talangprogram

Sabo söker nu nya trainees till sina medlemsföretag inför hösten 2017. Ansökningstiden pågår till 22 mars.

Läs mer

Framtidens största utmaningar

Att hitta rätt nya medarbetare, att låta förvaltarrollen utvecklas till en mer samlande och kundansvarig kraft samt att ta till sig den nya tekniken på rätt sätt.

Läs mer

Tre slåss om bästa renovering

Bostadsstiftelsen Hyltebostäder, Botkyrkabyggen och Familjebostäder i Göteborg är nominerade till Årets bästa renoveringsprojekt 2017.

Läs mer

Sabo-grupp ska förbättra hyressättning

Sabo tillsätter en arbetsgrupp med vd:ar från allmännyttiga bostadsföretag i olika delar av landet. Deras uppdrag är att utifrån ett allmännyttigt perspektiv ge förslag på…

Läs mer

Ny rapport om integration

Tydligt politiskt ledarskap och samarbeten kring bostad-skola-arbete är avgörande för en bra integration. Det visar en kartläggning som bransch- och intresseorganisationen SABO gjort i drygt…

Läs mer

Så får du rätt värmepump

TEKNIK/UPPHANDLING Sabos expert på upphandling av fastighetsvärmepumpar ger vägledning om hur du ska få ett avtal som ger valuta för pengarna.

Läs mer

Guide för bättre hyresförhandlingar

Sabo och Hyresgästföreningen lanserar en guide som ska stödja förhandlare på båda sidor att genomföra bra, långsiktiga förhandlingar.

Läs mer

Årets Energiutmanare

Systematisk energieffektivisering och modet att tänka nytt ger Halmstads Fastighets AB utmärkelsen Årets Energiutmanare 2016.

Läs mer

Svenska bostadsbolag prisades för hållbarhet

Vid prisutdelning av European Responsible Housing Awards 2016 i Bryssel hyllades Örebrobostäder och Uppsalahem för sina projekt, skriver sabo.se. I kategorin Environmental Sustainability hyllades Uppsalahem…

Läs mer

Vilka är framtidens största utmaningar?

Frågan står i centrum när branschens ledande företrädare delar med sig av sina insikter på Framtidens Förvaltare, seminariet för dig som arbetar med fastighetsförvaltning.

Läs mer

Hårdare tag i hyresförhandlingarna

Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen har allt svårare att komma överens i hyresförhandlingarna. Men vad beror det på och hur kan man lösa problemet?

Läs mer

Sabo välkomnar fleråriga hyresavtal

Lättare planera underhållsåtgärder och ökad trygghet för hyresgästerna.

Läs mer

Rekommenderade kurser för beställare

Åtta kurser i projektet Beställarkompetens är skräddarsydda för förvaltare som vill bli bättre beställare av energieffektiva lösningar vid renovering och nybyggnad.

Läs mer

Titta på intervjuer med branschprofiler

Några av fastighetsbranschens mest intressanta profiler pratar om de mest aktuella ämnena i en ny serie med videointervjuer under namnet Datscha Talks. Den första säsongen…

Läs mer

HMK vill ha tidsfrist redan i årets hyresförhandlingar

”Bra för båda parter att förhandlingar inte dras i långbänk”.

Läs mer

Chefsjurist på Fastighetsägarna

Sven von Randow är utsedd till ny chefsjurist för Fastighetsägarna Stockholm. Han efterträder Marie Öhrström som under hösten 2016 började arbeta på Fastighetsägarna Sverige. Sven von…

Läs mer

Vd på Botkyrkabyggen

Chris Österlund blir ny vd för AB Botkyrkabyggen. Hon kommer närmast från SABO som chef för ekonomi och finans och har tidigare arbetat som vd…

Läs mer

Så mycket energi sparas i Skåneinitiativet

De allmännyttiga bostadsbolagen som ingår i det så kallade Skåneinitiativet har minskat sin energianvändning med 17 procent på åtta år. Det motsvarar energianvändningen i 71…

Läs mer

Hedersutnämnande till Gårdstensbostäder

Det kommunala bostadsbolaget Gårdstensbostäder i Göteborg fick ett hedersomnämnande när SABOs Bopris 2016 delades ut. Gårdstensbostäder får utmärkelsen för sitt unika helhetsgrepp och uthålliga arbete…

Läs mer

Graffitivägg fick hedersomnämnande

I onsdags tog Helsingborgshem emot ett hedersomnämnande för konstplanket på Drottninghög när SABOs Bopris delades ut till projekt som främjar integrationsarbete. Minskad förekomst av klotter…

Läs mer

Handbok lär dig locka talanger

Sabo släpper handboken Employer Branding som ska lära företag inom allmännyttan hur de bygger ett starkare varumärke för att lyckas attrahera och behålla duktiga medarbetare….

Läs mer

Göteborgs-vd ska råda Sabo

Per-Henrik Hartmann, vd för Familjebostäder Göteborg, är ny ledamot i Sabos vd-råd. Därmed får han en viktig roll i allmännyttans utveckling. Göteborgaren Per-Henrik Hartmann har…

Läs mer

Allt färre barn berörs av vräkning

Antalet vräkningar som berör barn minskar kraftigt, skriver Kronofogden i ett pressmeddelande. Antalet vräkningar där barn berördes uppgick under första halvåret i år till 104…

Läs mer

Bli en bättre beställare

Energimyndigheten satsar miljoner på kompetensutveckling av hela bygg- och fastighetssektorn för att öka kunskaperna om energieffektivt byggande och renovering. En av satsningarna heter BeställarKompetens och…

Läs mer

Konferens om sociala frågor

Nästa vecka med start den 6 september möts drygt 200 medarbetare i allmännyttiga kommunala bostadsbolag i Kristianstad för att utbyta erfarenheter om hur bolagen arbetar…

Läs mer

Lista på nya vd:ar i allmännyttan

Sabo har sammanställt en lista på de senaste förändringarna gällande vd-poster i allmännyttan. Benny Blick har utsetts till vd för Stiftelsen Aneby bostäder och tillträdde…

Läs mer

Kryphål i kostsamma momsregler

Så slipper du betala tillbaka tidigare momsavdrag om du vill bygga om butikslokaler till bostäder.

Läs mer

Så sätter du rättvisare hyror

Sabo har i samarbete med tio medlemsföretag tagit fram en handledning för systematisk hyressättning som ska hjälpa bostadsbolag att sätta rättvisare hyror. I ”Handledning för…

Läs mer

Ny pekbok löser språkproblem

Sabo har tagit fram en ny pekbok som ska fungera som ett hjälpmedel för bostadsföretag när det uppstår språkproblem vid kommunikation med hyresgäster med utländsk…

Läs mer

Sveriges bästa renoveringsprojekt

Backa Röds Pärlor visar att det lönar sig att arbeta med ett problemområde.

Läs mer

Smart lösning minskar bostadsbristen

Om alla fastighetsbolag i allmännyttan gör som MKB Fastighets AB kan Sverige snabbt och billigt få 10 000 nya bostäder.

Läs mer

Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Välj ett giltigt formulär