Två får dela på renoveringspris

Hyltebostäders Ombyggnad Storgatan 4.

Sabos utmärkelse Årets bästa renoveringsprojekt tilldelas två bostadsbolag med mycket olika förutsättningar och lösningar. Gemensamt är att både Botkyrkabyggen och Hyltebostäder är förebilder för andra bolag när det gäller framgångsrik renovering.

Bransch- och intresseorganisationen Sabo lyfter även i år fram lyckade renoveringsprojekt som ett sätt att inspirera och sprida kunskap om goda arbetsmetoder och tekniska lösningar. I går presenterades resultatet i tävlingen Årets bästa renoveringsprojekt och i år landade juryn på två vinnare: Hyltebostäder och Botkyrkabyggen.

Hyltebostäder
Juryns motivering till Bostadsstiftelsen Hyltebostäders Ombyggnad Storgatan 4:

”Med framtidstro, stolthet och med ansvar för ortens utveckling har företaget omvandlat tomma lägenheter och lokaler till en helt uthyrd byggnad. De har skapat ett målgruppsanpassat innehåll i dessa lägenheter och lokaler samt skapat en ny centrumbild. Denna idé och genomförande kan inspirera till vidare satsningar på orter med liknande förutsättningar.”

Botkyrkabyggens projekt Fittja Peoples Palace.

Botkyrkabyggen
Juryns motivering till Botkyrkabyggens projekt Fittja Peoples Palace:

”Projektet har på ett innovativt och verklighetsanpassat sätt bildat en användbar modell för företagets, och inte minst resten av Sveriges, fortsatta renoveringsprogram för liknande områden. Med boende i centrum har projektet tagit sin utgångspunkt i just – de boendes – förutsättningar och engagemang. I arbetet finns en tillbakablick på miljonprogrammets kvaliteter som företaget har byggt vidare på. Ansatsen i detta projekt är ’Långt ifrån Lagom’.”

Hedersomnämnande
Familjebostäder i Göteborg får ett hedersomnämnande för sitt förnyelseprojekt Långängen, med motiveringen:

”Projektet har, förutom valet av ny teknik och hållbarhetstanke, visat förmågan att använda såväl akademisk forskning som genomtänkt boendeanpassning. Företaget har genom moderna tekniska lösningar, trygga och vackra utemiljöer i sin helhet omvandlat området tydligt inspirerat av 50-talet för framtida boende.”

Årets jury har bestått av:
Ordförande Jan Borgbrant, professor emeritus, LTU. Fredrik Anheim, NCC. Roland Jonsson, Renoveringscentrum. Tord af Klintberg, KTH. Anneli Kouthoofd, Byggmaterialindustrierna. Helena Lennartsson, Byggherrarna. Ulf Lindblom, HBV. Jennie Wiederholm, Hyresgästföreningen och Stefan Björling, tävlingssekreterare, Sabo.
Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega