Nya erfarenheter från Halvera mera-kampanjen

Lär av erfarenheterna från fem fastighetsägare som gick vidare och genomförde sin renovering utifrån resultaten i energikartläggning i BeBos Halvera mera-kampanj.

Energimyndighetens beställargrupp för flerbostadshus, BeBo, drev under 2012–2018 kampanjen Halvera mera. Målsättningen var att stötta flerbostadshusägare att genomföra en energikartläggning enligt BeBos metod Rekorderlig Renovering, för att identifiera vilka åtgärder och insatser som krävdes för att halvera sin energianvändning.

Koordinatorn Katarina Westerbjörk.

– Enligt de här förstudierna lönar det sig att genomföra större energibesparingar, sa koordinatorn för Halvera mera-kampanjerna Katarina Westerbjörk när hon på Sveriges Allmännyttas Energieffektiviseringsdag den 10 mars presenterade erfarenheterna från fem fastighetsägare som gått vidare från förstudien och genomfört sin renovering.

47 procent energibesparing
Av de fem som blev antagna till den senaste kampanjen hade en fastighetsägare genomfört renovering och uppföljning, två hade bara genomfört renovering och två hade redan genomfört sin renovering och kunde då gå in och genomföra en uppföljning.

Av de fastighetsägare som genomfört uppföljningen och mätt upp den energibesparingen som de har fått av genomförda åtgärder så slutade de på en energieffektivisering på 20–67 procent med ett genomsnittsvärde på 43 procent.

Om man även tar med beräknad energibesparing hos de fastighetsägare som bara gjort själva renoveringen och ännu inte följt upp besparingen uppgår den genomsnittliga energieffektiviseringen till 47 procent.

Skiljer mellan fastighetsägarna
– Det är nära en halvering, men det skiljer mellan de olika fastighetsägarna, både när det gäller hur långt man har beräknat att nå, men också hur långt man faktiskt når, sa Katarina Westerbjörk och tillade;

– Det är säkert en erfarenhet som många fastighetsägare har att när man går in i ett större renoveringsprojekt händer det mycket under projektets gång som man behöver ta hänsyn till och addera för.

Katarina Westerbjörk redogjorde för de viktigaste erfarenheterna som BeBo fick från de fem fastighetsägarna som gick vidare från förstudien och genomförde sin renovering.

Ha dialog med kravställare!
Den första erfarenheten var att det är viktigt att ha en dialog med kravställande myndighet i ett så tidigt skede som möjligt för att säkerställa att de åtgärder man tittar på faktiskt kommer att kunna genomföras.

– En av deltagarna hade tänkt att tilläggsisolera fasaden med 200 millimeter men fick avslag på grund av historiska begränsningar. Och det är alltid tråkigt när man kommer till genomförandefasen och inte får genomföra det man har tänkt. Sen lyckades de i dialog med byggnadsnämnden få till en kompromiss så de kunde tilläggsisolera med 80 millimeter i stället. Så det går även att få till lösningar i efterhand, men det är bra att göra det så tidigt som möjligt, sa Katarina Westerbjörk.

Se över målsättningen!
Den andra erfarenheten var att det är viktigt att se över vilka mål man har med sina energiåtgärder.

– Till exempel när man har en fjärrvärmeuppvärmning och installerar en trådlös värmepump. Då måste man fundera på om man vill sänka mängden köpt energi eller om man minimera driftkostnaderna. Det kan ju vara strategiskt att stänga av frånluftsvärmepumpen under sommaren när fjärrvärmen är så pass billig, eftersom frånluftspumpen inte har så hög verkningsgrad för varmvattenproduktion.

Samordna olika projekt!
Den tredje erfarenheten som Katarina Westerbjörk tog upp var att det är viktigt med samordning mellan olika projekt.

– Rent ekonomiskt är det fördelaktigt att genomföra energiåtgärder i samband med renovering. En av deltagarna hade tittat på värmeåtervinning av avloppsvattnet och att genomföra det i samband med en stamrenovering. Men de missade att få till den åtgärden innan stamrenoveringen påbörjades och i efterhand var inte åtgärden lönsam längre.

Var flexibel!
Och den fjärde erfarenheten var att det är viktigt att vara flexibel i sitt projekt.

– Då kan man ta hänsyn till de hinder som kan dyka upp längs vägen, men också ta vara på de möjligheter som kanske uppdagas vartefter som projektet fortgår.

Kommunicera med fjärrvärmeleverantören!
Katarina Westerbjörk redogjorde också för BeBos erfarenhet från uppföljningen som var att det är viktigt att ha bra kommunikation fjärrvärmeleverantören.

– En av deltagarna lyckades sänka sitt fjärrvärmebehov ganska drastiskt, men fjärrvärmeleverantören misstolkade det här som att det var något fel på deras värmemängdsmätare. Därför uppskattade fjärrvärmeleverantören förbrukningen tills de hade bytt mätaren, vilket gjorde att fastighetsägaren inte fick avkastning på sin energibesparing under den tiden, sa Katarina Westerbjörk och tillade;

– Det pekar på vikten av att följa upp sin energianvändning, både kontinuerligt, men kanske framför allt i samband med energibesparande åtgärder och säkerställa att man får den förväntade energibesparingen och kanske framför allt den förväntade kostnadsbesparingen.

Ovärderlig erfarenhetsbas
Hans Dahlin, energiexpert på Sveriges Allmännytta, som var moderator under Energidagarna rekommenderade deltagarna att dra nytta av fler av BeBos erfarenheter.

– Det här arbetet har drivits ett antal år kan man säga att det är en ovärderlig erfarenhetsdatabas som har byggts upp, både i olika teknikutvecklingsprojekt, till exempel den här typen av renoveringsprojekt där man kan läsa in sig om olika åtgärder, men också upphandlingsprojekt och andra delar. Så jag vill verkligen rekommendera om man funderar på till exempel VVC, kulvertar eller avloppstester så kan man ganska ofta hitta något projekt om det som har drivits inom BeBo.

Text: Mats Cato
mats.cato@forvaltarforum.se

 

 

 

 

Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega