Uppsalahem använder digitalisering för att förenkla arbete och vardag

Maria Svanberg, innovationschef på Uppsalahem. Foto: Uppsalahem

Digitalisering handlar inte i första hand om teknik. Det går ut på att förenkla och underlätta arbete och vardag, säger innovationschefen på Uppsalahem. Här tipsar hon om hur företag ska tänka i 8 steg för att genomföra en digital transformation.

Inom digitaliseringsområdet används ofta begrepp som kan vara exkluderande och obegripliga för den som inte jobbar med frågorna, men Maria Svanberg, innovationschef på Uppsalahem, vill förenkla och visa på konkreta mål och nyttor.

– Jag brinner verkligen för att göra det enkelt. Man kan egentligen nästan strunta i tekniken, vi gör ju detta för människorna, för att underlätta arbete och vardag.

Störst affärsnytta
Det handlar inte heller om att digitalisera för digitaliseringens egen skull enligt Maria Svanberg.

– Vi ska göra rätt saker, det som är viktigt för kunden och för verksamheten. Tekniken är bara ett medel för att nå ett mål.

I höst startar till exempel ett trygghetstest genom sensorteknik i Uppsalahems trappuppgångar.

– Allt vi gör handlar ju egentligen om information. Därför gäller det att tänka smart: hur samlar vi bäst in information och data på ett säkert sätt. Man behöver identifiera vad som ger störst affärsnytta för att nå mål om till exempel hållbarhet och nöjda kunder, säger Maria Svanberg.

Behöver bostadsbranschen en digital transformation?
– Ja, vill man vara en spelare på marknaden även i framtiden är det nödvändigt, för att möta kundernas förväntningar och behålla eller öka fastigheternas värde. Men också för att möta klimatutmaningarna och den påverkan på miljön som vår bransch har.

Det påverkar också varumärket, anser hon.

– Det blir lättare att rekrytera personal om vi har fokus på klimatomställning och smart teknik som är spännande att arbeta med.

– Då kan man fokusera på det arbete som ger störst kundvärde i stället för brandsläckning eller analoga tidskrävande arbetssätt. Det andra sköter vår digitala kollega åt oss.

Förändringsledning
Hon understryker att digital transformation inte är någon avskild företeelse.

– Det är affärskritisk utveckling för att kunna möta framtidens krav och behöver genomsyra hela organisationen. Det är verkligen inte bara en fråga för IT-avdelningen. Det rör affärsplaner, omställningsförmåga och förändrade arbetssätt. Man måste sätta konkreta mål och involvera hela organisationen.

Därför handlar mycket om förändringsledning, menar hon.

– Man måste ju skapa acceptans och få med sig människor, så att man vill jobba med detta. Man måste ha respekt för att olika människor behöver olika information för att vilja ta steget.

– Det kan skapa rädsla när man pratar om digitalisering, och allt blir lätt väldigt abstrakt. Det gäller att beskriva vilket mål man ska uppnå med teknikens hjälp, säger Maria Svanberg.

Maria tipsar: Steg för steg mot digital transformation

  1. Sätt strategiska och konkreta mål för vad som ska uppnås.
  2. Jobba med förändringsledning från dag 1.
  3. Kartlägg vilken information och processer företaget har och vad som behöver digitaliseras.
  4. Fundera över vilka tjänster som kan automatiseras/vad en digital kollega eller AI (artificiell intelligens) kan lösa. Sök efter mönster i återkommande, tidskrävande och/eller repetitiva arbetsuppgifter.
  5. Analysera behov och idéer utifrån mål som kunder och medarbetare kan se i konkret målbild.
  6. Analysera framgångsfaktorer, låsningar och lösningar för att nå målbilden.
  7. Involvera kunder/slutanvändare så att det blir rätt slutprodukt.
  8. Se till att alla mål också arbetas in i verksamhetsplanering och affärsplaner.

Källa: Sveriges Allmännytta

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega