Vill du nå våra 25 000 andra förvaltare?
Vill du ha förvaltarforum direkt i mailen?

Ny vägledning för kamerabevakning

kamerabevakningFastighetsägarna och Sabo har uppdaterat vägledningen för kamerabevakning som har tagits fram i samarbete med Hyresgästföreningen.

Den nya versionen innehåller bland annat information om så kallad konsekvensbedömning och förhandssamråd med Datainspektionen, som kan behöva göras vid kamerabevakning av större omfattning.

Dataskyddsförordningen GDPR ställer stränga krav på om och hur personuppgifter får behandlas.

Den uppdaterade vägledningen innehåller förtydliganden om den tystnadsplikt som gäller för det inspelade materialet och information om vad som är en plats dit allmänheten har tillträde.

– I den här nya vägledningen har vi förtydligat vad en allmän plats är, så att de kommunägda bostadsföretagen ska veta när de behöver söka tillstånd och när det inte behövs, säger Marie Öhrström, chefjurist Fastighetsägarna Sverige.

Gäller bara allmännyttan
När den nya kamerabevakningslagen infördes den 1 augusti 2018 innebar det att privata organisationer inte längre behöver söka tillstånd för att kamerabevaka allmän plats.

Detta gäller dock inte för kommunägda bostadsföretag som enligt uttalanden från Datainspektionen måste söka tillstånd för att kamerabevaka allmän plats.

– Ska kommunägda bostadsföretag filma i ett garage, en portuppgång eller en källare behövs inte tillstånd, eftersom det inte är allmän plats. Men vill de filma utanför entréer, på gårdar eller på en parkeringsplats måste de söka tillstånd, eftersom det är allmän plats, säger Marie Öhrström.

Oklart rättsläge
Rättsläget är lite oklart och kan ändras när frågan avgörs i domstol.

– Det här är ju nya regler, så vi får vänta och se hur rättsutvecklingen blir. Men vi har försökt göra vägledningen så tydlig som möjligt utifrån vad som står i förarbetena till lagstiftningen, säger Marie Öhrström.

Hon rekommenderar ansvariga på kommunägda bostadsföretag att kontakta Datainspektionen om de känner sig tveksamma över vad som är allmän plats eller inte och om det krävs tillstånd eller inte.

Text: Mats Cato
mats.cato@forvaltarforum.se

 

 

Bli den första att kommentera "Ny vägledning för kamerabevakning"

Kommentera

Du måste vara inloggad för att kommentera. Klicka här för att logga in
Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Inköpsportal - tipsa en kollega