Förvaltarforum bjuder in till seminarium om hur social hållbarhet blir en social investering.

Jonas Gustavsson har i samarbete med Förvaltarforum tagit fram programmet.

Den 16 november samlas fastighetsbranschen inför sin största utmaning. Seminariet Social Investering ger dig kunskap för att vända utvecklingen i våra utsatta områden.

Hur kan vi bidra till att fler klarar skolan och får jobb? Hur ska vi säkerställa att alla känner trygghet var de än bor? Att man vågar skicka ut sina barn till lokala fotbollsplanen utan att vara rädd för att något ska hända?

Om dessa avgörande frågor handlar seminariet Social Investering den 16 november i Stockholm. Seminariet arrangeras av Förvaltarforum i samarbete med Jonas Gustavsson, som har tagit initiativ till många projekt för sociala investeringar i fastighetsbranschen.

Träffa experterna
– Den här dagen syftar till att belysa de problem som vi har som fastighetsägare, ge olika exempel på lösningar och få igång en dialog. Vi har samlat många av landets ledande experter från fastighetsbranschen, myndigheter, kommuner och idéburen verksamhet, säger Jonas Gustavsson.

– Nu gör vi något nytt utöver det årliga seminariet Framtidens Förvaltare. Framöver ska vi ha nischade seminarier och gärna i samarbete med experter i branschen. I det här fallet är det Jonas Gustavsson som tillsammans med oss på Förvaltarforum har tagit fram programmet, säger Ove Nordqvist, vd på Förvaltarforum.

Krisberedskap och lönsamhet
Programmet är utformat som en tratt där vi går från det stora nationella perspektivet ner till många praktiska exempel och erfarenheter.

Dagen börjar med att Sveriges Allmännyttas vd Anders Nordstrand och Fastighetsägarna Sveriges  vd Anders Holmestig talar och sätter ramarna för seminariet. De kommer även att göra en summering i slutet på dagen.

Andra passet kommer att handla om Sveriges krisberedskap i stort och kommer belysas av experter från berörda myndigheter.

Lär av goda exempel
Tredje passet inriktar sig på hur vi kan skapa en trygg boendemiljö i kommunen. Här får du praktiska exempel på framgångsrika samarbeten i bland annat Sollentuna kommun. Du får även många exempel på vad som kan göras framöver.

Fjärde passet tar upp vad fastighetsbolagen kan göra. Företrädare för ideella organisationer, bostadsbolag och privata fastighetsbolag som Skandia och AMF Fastigheter ger praktiska exempel och delar med sig av sina erfarenheter.

Seminariet för dig
Programmet riktar sig till alla som brinner för de här frågorna i fastighetsbranschen, kommuner, myndigheter och organisationer.

– Seminariet handlar om sociala insatser och investeringar i våra boendeområden där fastighetsägarna finns. Det här berör både privata och allmännyttiga bostadsbolag, men också ägare av offentliga lokaler och centrumanläggningar. Dessutom berörs räddningstjänst, polis, offentlig sektor, Arbetsförmedlingen, idéburen verksamhet och idrottsrörelsen, säger Jonas Gustavsson.

Framgång kräver samarbete
För att lyckas vända situationen i utsatta områden måste vi hitta lösningar tillsammans.

– Fastighetsägarna kan inte göra det här själva. Alla måste bidra, viljan finns, men det finns mycket mer att göra när det gäller det förebyggande arbetet. Var med i dialogen och ta del av erfarenheter, planer och exempel på sådant som borde göras. Här får du svar på dina frågor och statistik som belyser verkligheten, säger Jonas Gustavsson.

Redaktionen Förvaltarforum

 

 

Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega