Så många måste anställas i förvaltningen

Minst 15 000 personer måste rekryteras för att förvalta och sköta fastigheter de närmaste tio åren.

I Sverige jobbar i dag cirka 60 000 personer med förvaltning och skötsel av fastigheter. Men i och med att nybyggnationen ökar och många i branschen snart går i pension kommer rekryteringsbehovet att växa de närmaste åren.

Det är budskapet i en artikel som publiceras på Sabos hemsida.

Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd, FU, arbetar bland annat för Snabbspår för nyanlända och branschens eget valideringsverktyg av anställdas kunskaper, FAVAL.

Snabbspår och validering
– Nu behöver Arbetsförmedlingen informera sin personal om de verktyg som finns för att snabbare och enklare få in fler i fastighetsbranschen, säger Lena Nyquist, verksamhetschef på Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd, FU.

Med hjälp av snabbspåret blir det möjligt för Arbetsförmedlingen att hjälpa de som står långt från arbetsmarknaden, så att de kan utbilda sig och praktisera i branschen.

– Arbetsgivare har genom Snabbspåret möjlighet att hitta kompetent arbetskraft genom exempelvis den arbetsplatsförlagda utbildningen via Yrkesakademin eller genom att erbjuda praktikplatser, säger Lena Nyquist.

Läs mer om FU:s arbete för att klara rekryteringsbehovet i fastighetsbranschen