KOMPETENS & UTBILDNING
Partnertext från Sveriges Allmännytta

Webbutbildning i att bemöta hot och våld

Lär dig förebygga och bemöta hot och våld i vår nya webbutbildning som är speciellt framtagen för bostadsbolag. Psykologen Alexander Tilly har lång erfarenhet av arbete i våldsutsatta miljöer. Han har varit med och tagit fram utbildningen tillsammans med Sveriges Allmännytta. 

Har du någon situation som du tror skulle kunna avstyras om man går utbildningen?
– I en del situationer kan små nyanser i kroppsspråk och bemötande avgöra om en situation trappas upp eller lugnas ned. Personer som brottas med problem som missbruk, psykisk ohälsa eller som befinner sig i en utsatt situation kan reagera starkt på ganska små saker. Då kan en fördjupad kunskap om kommunikation och konfliktlösning vara till stor nytta exempelvis vid negativa besked, tillsägelser eller åtgärder som påverkar de boende.

Alexander Tilly.

Vad får man lära sig under utbildningen?
– Utbildningen ger handfasta verktyg för att förebygga och undvika risksituationer, men också en hel del tips om det ändå uppstår obehagliga eller hotfulla situationer. Det handlar exempelvis om hur vi kan bemöta upprörda eller arga hyresgäster, hur vi kan värdera och bemöta hot, hur vi kan förbereda oss inför hembesök eller riskmiljöer och inte minst hur vi kan samarbeta och arbeta med frågorna över tid. Vi har försökt göra utbildningen praktisk och konkret för att deltagarna ska kunna ha nytta av den direkt.

Vem kan gå utbildningen?
– Egentligen är det bra om alla roller i ett bolag går utbildningen eftersom intervjuer och filmscener skapar större ömsesidig förståelse för hur kollegor i olika roller kan ha det i sin vardag. Att förstå vilka risksituationer arbetskamrater kan hamna i underlättar möjligheten att stötta och stå bakom någon som blir utsatt och hjälper hela organisationen att ta hot och otillåten påverkan på allvar. För de som har roller som är särskilt utsatta brukar det vara bra att följa upp webbutbildningen med seminarier där vi fördjupar oss i just deras exempel och önskemål.

Efter utbildningen

Det finns möjlighet att efter webbutbildningen fördjupa och befästa kunskaperna från webbutbildningen genom ett företagsförlagt seminarium där vi tillsammans arbetar med konkreta exempel och verkliga händelser från er verksamhet.

Läs mer här om utbildningen Att förebygga och bemöta hot och våld

 

Utbildning i Krisstöd

Eftersom hot, fientlighet och risk för våld påverkar människor starkt, till exempel genom oro, stress, minskad trivsel eller sjukskrivningar finns ett stort värde i att kunna stötta varandra. Uteblivet stöd kan vara förödande för förtroendet för både arbetsgivaren och kollegor.

Sveriges Allmännytta erbjuder därför en tvådagars utbildning om krisstöd för alla som har ansvar för frågorna eller kan behöva stötta en utsatt arbetskamrat. Utbildningen varvar teori och praktik och utgår från deltagarnas exempel och behov.

Läs mer här om utbildningen Krisstöd

Höstens utbildningar och konferenser ligger tillgängliga för anmälan och fler datum publiceras löpande. Skulle det bli behov för framtida ombokningar, kommer dessa naturligtvis att företas utan extra kostnader.

Här hittar du hela vårt utbud

Läs fler artiklar på Förvaltarforum Kompetens
Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega