Blir avfallshämtningen gratis när den nu blir kommunal?

Vi har fastighetsnära insamling av förpackningar i våra miljörum och hämtning sker med upphandlad avfallsentreprenör. Vad händer 1 jan 2024 när hämtningen av förpackningar går över i kommunal insamling? Stämmer det att hämtningen blir kostnadsfri?

Det är en stor omställning för kommunerna att ta över insamlingen av förpackningar från producenterna och det är fortfarande ej klart hur övergången kommer att ske.

Det som är klart är att kommunernas ansvar för insamling börjar 1 januari 2024. Kommunerna har tre år på sig att bygga ut den fastighetsnära insamlingen av förpackningar, det vill säga insamlingen ska vara färdigutbyggd 1 januari 2027.

Kontakta kommunen om era behov
Eftersom utbygganden kommer att vara olika i olika kommuner är det viktigt att du som fastighetsägare kontaktar din kommun och ditt renhållningsföretag för att få information om hur insamlingssystemet kommer att se ut.

Men också för att informera kommunen om vilka behov du som fastighetsägare har, vilka miljörum ni har, vilka fraktioner ni har hämtning för idag och mängder.

Nedan hittar du några nyckelområden som det är bra att ha koll på när du träffar din kommun.

 • Säg upp avtal med entreprenör – endast kommunen får hämta
  När ansvaret övergår till kommunerna 1 januari 2024 får inte någon annan är kommunen eller den entreprenör kommunen anlitar hämta förpackningar. Eftersom ni har ett avtal med en avfallsentreprenör för hämtning behöver ni säga upp avtalet – annars finns risk att ni får betala entreprenören trots att det inte är möjligt att genomföra hämtningen.

 • Säkerställ att hämtning sker från 1 januari 2024
  Ta kontakt med din kommun, om ni inte redan är i kontakt, för att informera var ni har insamling av förpackningar idag. Det är viktigt att säkerställa att det blir en övergång till kommunal hämtning från 1 januari 2024.

 • Skrymmande förpackningar
  Den fastighetsnära insamlingen avser mindre förpackningar. Redan idag är det så att större, skrymmande förpackningar inte ska samlas in fastighetsnära. Som boende hänvisas man till en återvinningscentral. Från 2027 ska kommunerna ha byggt ut insamlingen av skrymmande förpackningsavfall via så kallade lättillgängliga insamlingsplatser, som ska finnas ute i samhället motsvarande dagens återvinningsstationer, men för stora förpackningar.

 • Samlokaliserade verksamheter
  Producenterna har fortsatt insamlingsansvar för förpackningar från verksamheter. En möjlighet till undantag finns: verksamheter som finns i samma fastighet som bostäder, så kallade samlokaliserade verksamheter, kan överlåta åt kommunen att hämta deras förpackningar senast från 1 januari 2027.

  Det gäller verksamheter som använder samma behållare som hushållen. Verksamheterna ska anmäla till kommunen att de vill ha kommunal insamling. Som fastighetsägare är det viktigt att kontakta de verksamheter som är samlokaliserade för att få information om de kommer att välja kommunal hämtning. Det påverkar dimensioneringen av kärl och kostnader om det till exempel behövs extra tömningar. 

 • Schablonersättningen till kommunerna kanske inte räcker
  Kommunerna får en schablonersättning för insamlingen av förpackningar och för de kärl som behövs. Ersättning består både av en fast ersättning per lägenhet i flerbostadshuset och en rörlig ersättning per ton insamlat material. Det finns indikationer på att ersättningen inte kommer att räcka för att täcka alla kostnader i vissa miljörum. I vissa fastigheter kanske det inte går att ha tillräckligt stora miljörum, då kan kärlen behöva tömmas ofta, mer än den frekvens schablonen täcker. Då har kommunen möjlighet att ta ut en avgift för extra tömningar.

Patrizia Finessi
Miljöexpert på Sveriges Allmännytta

Måste du betala extra?

Kanske måste du som fastighetsägare betala för hämtningen. Ersättningen är uppdelad i nio olika kommunområden. Här kan du läsa om ersättningsmodellen och storlek på ersättning.

Naturvårdsverkets föreskrifter om ersättning till kommuner för insamling av förpackningar som omfattas av producentansvar NFS 2023:1 kan du läsa om här.

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega