Svenska krav på produkters miljöpåverkan

Kraven på information om byggprodukters kemiska innehåll och miljöpåverkan bör skärpas. Det kravet riktar nu HSB, SABO, Riksbyggen, Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen och Sveriges Byggindustrier gemensamt till EU-kommissionen, skriver Fastighetstidningen.

Bakgrunden till kravet är att Europakommissionen håller på att revidera byggproduktförordningen som reglerar hur byggprodukter ska märkas och hur innehållsdeklarationer ska se ut.

Organisationerna bakom kravet konstaterar att nuvarande lagstiftning inom området har medfört att hälsovådliga produkter har kunnat släppas på marknaden.

Läs mer på fastighetstidningen.se