Ändra EU:s nya energipaket!

SABO, SKL och Energiföretagen Sverige presenterar gemensamma synpunkter på EUs vinterpaket med lagförslag på energiområdet:

  • Krav på individuell mätning och debitering av värme bör inte göras obligatoriskt i länder där värmen är inkluderad i hyran. Detta har visat sig vara kontraproduktivt och kan leda till ökad energianvändning, ökade kostnader och införande av energifattigdom i flerbostadshus.
  • Det finns behov av ett teknikneutralt europeiskt regelverk som behandlar förnybar energi lika, oberoende av om den produceras på plats eller tillhandahålls av energibärare som till exempel fjärrvärme och fjärrkylanät eller elnät.
  • Tredjepartsleverantörer bör inte ges rätt att få tillgång till fjärrvärme- och kylanätet för att sälja värme/kyla direkt till slutanvändare eftersom det skulle både göra investeringar i nät och produktion mycket osäkra och öka kostnaderna för slutanvändare. I stället förespråkar vi ett reglerat tillträde för tredjepartsleverantören till fjärrvärmenäten.

Läs hela artikeln på Mynewsdesk

 

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega