Ny vägledning för mer tillgänglig hyresmarknad

Sabo och Fastighetsägarna lanserar en gemensam vägledning kring mer flexibla krav i hyresvärdars uthyrningspolicyer.

Vägledningen ska fungera som ett stöd för hyresvärdar som vill omarbeta sin uthyrningspolicy för att anpassa den till dagens inkomst- och anställningssituationer samtidigt som den innehåller rekommendationer om krav som är relevanta och effektiva att ställa för att hyran ska betalas i tid.

Sabos och Fastighetsägarnas gemensamma utgångspunkt är att hyresmarknaden ska vara öppen, transparent och tillgänglig för alla. Samtidigt måste hyresvärdar ha rätt att bestämma hur uthyrning av de egna lägenheterna ska hanteras, vem som ska få hyra en lägenhet och vilka krav som ska ställas på en hyresgäst.

Rimliga krav
– Det finns människor som trots lång kötid har svårt att ta sig in på hyresmarknaden, om de inte godkänns som hyresgäster på grund av att de har en låg inkomst eller är beroende av försörjningsstöd. Att Fastighetsägarna och SABO tillsammans visar på hur fastighetsvärdar kan arbeta för att fler ska få tillträde till egna hyreskontrakt är positivt, säger Anders Nordstrand, vd för SABO.

De krav som hyresvärdar ställer vid uthyrning av hyresrätter syftar till att säkerställa att hyresgästen har möjlighet att betala hyran både på kort och lång sikt samt att minimera hyresvärdens risk för att hyran inte betalas. De krav som ställs på hyresgäster måste dock vara rimliga och inte utestänga sökande i onödan. Kraven på blivande hyresgäster får givetvis inte heller stå i strid med diskrimineringslagstiftningen.

Nya arbetsvillkor
– Syftet med vägledningen är att skapa förutsättningar för hyresvärdar att själva utforma och uppdatera uthyrningspolicyer som är anpassade till dagens anställnings- och inkomstförhållanden i samhället. Vägledningen ska bidra till att hyresvärdars uthyrningspolicyer innehåller krav som är relevanta och undviker krav som är för höga och inte på ett effektivt sätt bidrar till att säkerställa att hyran betalas i tid, säger Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna Sverige.

Vägledningen bygger på kunskaper om och positiva erfarenheter av vad som har betydelse för att hyran betalas i tid. Syftet är att underlätta för hyresvärdar som har ambitionen att göra sina tillträdeskrav mer flexibla och att undvika krav som inte på ett effektivt sätt bidrar till att säkerställa att hyran betalas i tid.

Vägledningen ska bidra till att sprida kunskap och utgör ett stöd för hyresvärdar om hur man går till väga för att skapa en flexibel och effektiv uthyrningspolicy som är anpassad till dagens inkomst- och anställningssituation.

Källa: Fastighetsägarna

 

 

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega