Kompetens / Nytt om utbildning & kompetens
Partnertext från Sveriges Allmännytta

Bättre tillsammans – så skapas det framgångsrika teamet

Albert Lannerstad, expert på teambuilding och ledarutveckling. Foto: Per Myrehed

Vi är mer kreativa och når bättre resultat om vi arbetar tillsammans. Men det kan vara en utmaning att arbeta i grupp. Det finns dock knep för att nå framgång och det lär Albert Lannerstad, expert på teambuilding och ledarutveckling, ut.

Sveriges Allmännytta ger en rad kurser inom ledarskap från vd-nivå till grundkursen UGL.

– Men det saknades något. Pusselbiten som djupar i gruppdynamiken, säger Anette Tredal, chef för enheten Akademi som ger alla Sveriges Allmännyttas kurser, konferenser och längre utbildningar. Hon tillägger:

– Arbetslivet förändras i snabb takt och vi arbetar alltmer i nya, tillfälliga, konstellationer, grupper och projekt. Vi började därför klura på hur vi skulle kunna stötta våra medlemsföretag givet den kulissen. Då föddes idén till kursen ”Teaming – att skapa effektiva arbetsgrupper”.

”Process i grupp är inspirerande och svårt”
Ansvarig för kursen är Albert Lannerstad som arbetat med teamutveckling, personlig utveckling, ledarutveckling, konflikthantering sedan drygt tio år. Han har också nyligen utbildat sig till samtalsterapeut.

– Något som är lite ovanligt är att jag dessutom tycker att ”hårdare” frågor som att sätta inspirerande mål och skapa skarpa strategier är roligt och jag designar och processleder ofta workshops när en helt ny målbild för ett företag ska tas fram. Att leda processer med grupper i ett rum är både inspirerande och svårt och det gillar jag.

Varför är det så knepigt det här med välfungerande team och arbetsgrupper?
– En viktig faktor är den mänskliga faktorn. Vi människor är väldigt beroende av varandra och påverkar varandra hela tiden. Det är i grunden något fint att vi behöver varandra och kan bli bekräftade och spegla oss i varandra. Men det ställer också till det en hel del. Våra hjärnor är konstruerande för att undvika risker och faror och en av de största farorna är att inte bli accepterad av andra. Därför går en hel del energi åt till att navigera i relationer. Man skulle kunna säga att vi blir omedvetet upptagna av att ”passa in” och påverka och då blir vi inte alltid vårt mest konstruktiva. Mycket energi går åt till annat än själva uppgifterna, säger Alberg Lannerstad. Och tillägger:

– Ibland är teamarbete fyllt av flow och det är tydligt att vi är bättre tillsammans än ensamma. Men vägen dit kan ofta vara knepig.

Syfte, funktion och mål
Albert Lannerstads bästa tips till en nystartad arbetsgrupp är att ta sig tid att aktivt prata om några saker i början av arbetet. Till exempel vad är egentligen syftet med den här gruppen – vad ska teamet konkret åstadkomma? Och hur behöver vi jobba tillsammans för att det ska bli effektivt och en god stämning?

– De tre frågeställningarna kan låta självklara men många gånger tror jag att vi tar för givet att vi har samma bild men sitter med många olika föreställningar.

Den här kursen bygger på harvardforskaren Amy Edmonsons begrepp Teaming, som handlar just om att kunna teama ihop sig och bli effektiva tillsammans. Till skillnad från annan teamforskning är Teaming byggd för det moderna arbetslivets olika team. Teaming är ett verb och visar på så sätt att det går att ”teama” sig effektiva utan att jobba ihop länge eller gå igenom vissa faser.

Teaming – att skapa effektiva arbetsgrupper

I dagens arbetsliv jobbar vi alltmer i tillfälliga ihopsatta team med handplockade kompetenser, ibland från olika organisationer. Vi har kanske aldrig jobbat ihop, vet inte hur de andra fungerar och det finns ingen given ledare. Men vi måste ändå snabbt bli kreativa och effektiva tillsammans och nå goda resultat.

Teaming i praktiken ger dig fördjupad förståelse för vad som är viktigt för ett gott samarbete och färdigheter att göra det i praktiken.

• Skapa psykologisk trygghet
• Styr mot resultat
• Lustfyllt och effektivt

Läs mer och anmäl dig här.

Läs fler artiklar på Förvaltarforum Kompetens
Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega