Ny tjänst avslöjar fusk med hyreskontrakt

– Medlemsbolagen behöver bli bättre på att förstå behoven, i stället för att direkt börja diskutera lösningar, säger Erika Strandberg.

Allmännyttans Digitaliseringsinitiativ har tillsammans med Vätterhem utvecklat den digitala tjänsten Matcha kontraktet som gör det lättare att upptäcka oriktiga hyresförhållanden.

Tjänsten använder öppen källkod och kan därmed återanvändas och vidareutvecklas av andra fastighetsbolag. Fokus är att ta fram gemensamma lösningar på gemensamma problem hos medlemsbolagen.

Digitaliseringsinitiativet stöttar sina 100 medlemsbolag att dra nytta av digitaliseringens möjligheter.

Öppen källkod
Lösningarna bygger på öppen källkod för att kunna dela och bygga vidare på varandras lösningar. Det blir mest ekonomiskt hållbart så, säger Erika Strandberg, projektledare på Digitaliseringsinitiativet.

– Vi driver tjänsteutveckling utifrån medlemsbolagens behov. Vätterhem lyfte fram ett sådant behov. Här såg vi att vi kunde komma åt ett stort samhällsproblem i våra bestånd med hjälp av att nyttja digitala verktyg som underlättar arbetet, säger Erika Strandberg.

Raymond Paska

Oriktiga hyresförhållanden
Raymond Paska är uthyrnings- och marknadschef på Vätterhem som jobbat systematiskt sedan 2018 med att avslöja oriktiga hyresförhållanden. Hittills har man återtagit drygt 100 lägenheter på grund av oriktiga hyresförhållanden

– I takt med att bristen på bostäder ökar blir det allt viktigare att hyresförhållanden är riktiga. Därför har vi dragit igång ett arbete som går ut på att hitta olika nyckeltal som ger oss indikation på att det kan pågå oriktiga hyresförhållanden.

– Vi märker också att ju mer resurser vi tillför, desto fler ärenden hittar vi att jobba med, säger Raymond Paska.

Hittills har man tvingats slå i databaser manuellt, ett både tråkigt och tidsödande arbete.

Stor tidsbesparing
Med Matcha kontraktet görs en jämförelse av Vätterhems hyreskontrakt med informationen i folkbokföringen och eventuella avvikelser presenteras i en lista.

– Tidsbesparingen är väldigt stor och den tid som frigörs kan vi nu istället lägga på att analysera och kontrollera vad som ligger bakom avvikelsen, säger Raymond Paska.

Etisk avvägning
Hittills har Vätterhem kontrollerat alla nya hyresgäster under 2019. Ambitionen med det nya hjälpmedlet är att granska alla kontraktsinnehavare vart annat år.

– Även om det nu finns ett effektivare sätt att undersöka detta måste vi väga in de etiska aspekterna. Vätterhem är trots allt inget kontrollorgan, säger Raymond Paska.

Erika Strandberg på Digitaliseringsinitiativet hoppas att fler bolag gör som Vätterhem och hör av sig med sina behov.

 Bättre förstå behoven
– Medlemsbolagen behöver bli bättre på att förstå behoven, istället för att direkt börja diskutera lösningen. Och det enda sättet att förstå det är genom att bygga, bygg något litet, sjösätt det, testa och utveckla det tillsammans med användarna av tjänsten. Det är en av anledningarna till att vi vill se mer öppen utveckling i fastighetsbranschen, vi har inte råd att bygga allt 313 gånger, allt kan delas och det bostadsbolag som önskar kan bygga vidare på det någon annan påbörjat.

Text: Hans Hellberg
hans.hellberg@forvaltarforum.se

Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega