Gemensam vägledning för hyresförhandlingarna 2024

Marie Linder, förbundsordförande för Hyresgästföreningen, Anders Nordstrand, vd för Sveriges Allmännytta och Anders Holmestig, vd för Fastighetsägarna Sverige. Foto: Filippa Ländin/Per Myrestig/Olof Holdar

Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen och Sveriges Allmännytta lanserar nu en gemensam vägledning, inför hyresförhandlingarna 2023. Syftet är att underlätta årliga förhandlingar och tydliggöra faktorerna som parterna ska utgå ifrån i sina yrkanden.

Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen och Sveriges Allmännytta – Treparten – kom 2022 överens om en gemensam överenskommelse för att underlätta de årliga hyresförhandlingarna. Överenskommelsen innebär att parterna på hyresmarknaden ska utgå från samma ekonomiska faktorer i sina yrkanden.

Fem olika faktorer ska användas som grund för förhandlingarna. Två reflekterar lokala förhållanden, som avgifter för el, värme, avfall, vatten och avlopp samt förvaltnings- och underhållskostnader. Tre faktorer är nationella – räntor, BNP och BNP/capita samt inflation exklusive hyror. Hänsyn bör också tas till den samhällsekonomiska utvecklingen på den specifika orten och hyresgästernas intresse.

– Vår ambition med den uppdaterade överenskommelsen är att säkra en bättre förhandlingsprocess, för att stärka hyresrättens attraktivitet, men också konkurrenskraft. Det gynnar hyresgäster som får ett bra boende och fastighetsägare som kan öka sina investeringar i hyresrätter när utvecklingen blir mer förutsägbar, säger Anders Holmestig, vd Fastighetsägarna Sverige.

– Överenskommelsen sjösattes under ett ekonomiskt turbulent år. En partsgemensam arbetsgrupp har under våren fördjupat rekommendationen för att säkra en god och lokal förhandlingsprocess. Det gynnar såväl hyresgäster som fastighetsägare, säger Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen.

– Vår förhoppning är att tydliggörandet av några av de vanligaste frågorna som dykt upp under förhandlingarna ska underlätta de lokala förhandlingarna framåt, avslutar Anders Nordstrand, vd för Sveriges Allmännytta.

Källa: Sveriges Allmännytta

 

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega