Vill du nå våra 25 000 andra förvaltare?
Vill du ha förvaltarforum direkt i mailen?

Ny modell ska ge alla trådlösa tjänster

Nu finns ett förslag till en ny modell som kan lösa problemen med dålig mobiltäckning och ge bättre och billigare digitala tjänster i flerbostadshus.

Förslaget innehåller en ny kommunikations- och operatörsmodell kallad KO2.0. Den är framtagen i forskningsprojektet ”Trådlös täckning inomhus i moderna energieffektiva byggnader” som leds av Rise och är delfinansierat av Vinnova.

En trepartsgrupp bestående av Sveriges Allmännytta, Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen ska nu ta ställning till förslaget.

Vad måste hända?
För att affärsmodellen ska bli verklighet behöver ett antal steg ske.

Dels att trepartsgruppen anser att det här är rätt väg att gå, att Hyresgästföreningen accepterar att den föreslagna lösningen motiverar ett högre bruksvärde och sist men inte minst att fastighetsägarna börjar handla upp kommunikationsoperatörsrollen i linje med kravspecifikationen.

Två av huvudpersonerna i forskningsprojektet berättade hur modellen är tänkt att fungera på Sveriges Allmännyttas konferens ”Digitalisering nu” i Stockholm den 22 oktober.

Mikhail Popov

Trådlös uppkoppling
– Genom en uppdatering av K1.0, den kommunikations- och operatörsmodell som skapades 2006, kan vi lösa flera problem och komma fram till en teknisk lösning och en affärsmodell som ger oss en kvalitetssäkrad, robust och trådlös uppkoppling i hela fastigheter. Det gäller mobila signaler, wifi och på sikt internet of things-tekniken, sa Mikhail Popov, seniorforskare på Rise.

Han är initiativtagare till forskningsprojektet som i korthet handlar om att kravställa den trådlösa uppkopplingen med WiFi och mobilt nät på ett liknande sätt som görs med fiberkablar idag.

Skapar nya möjligheter
Den tekniska lösningen i nya energieffektiva hus bygger på ett nät med WiFi- och mobilnät med antenner inomhus som är kopplade till fastighetens bredbandsnät. På så vis säkras bra WiFi och vid behov mobiltäckning inomhus som idag stoppas av täta väggar.

– Man får en gemensam lösning för wifi i hela huset på samma sätt som vi hanterar värme och avlopp. Det är billigare och det är bättre, sa Mikhail Popov, som hänvisade till en test som gjorts inom forskningsprojektet i ett flerbostadshus i Bromma.

Varje lägenhet får dock sitt eget trådlösa nät som är virtuellt avskilt från grannarnas. Nätet fungerar lika bra i lägenheten, i trapphuset, garaget och andra offentliga utrymmen. Det finns också möjlighet att skapa gästnät, nät för samhällstjänster och fastighetstjänster, vilket skapar nya möjligheter för digitaliseringen i flerbostadshus.

Patrik Forsström

Allt kopplas upp
På konferensen i Stockholm höll Patrik Forsström, konsult i forskningsprojektet, ett föredrag där han berättade om affärsmodellen i det nya förslaget.

– Ansatsen som vi har haft i det här projektet är att jobba med mobiliteten. Jag ska kunna röra mig med min tjänst, kunna ringa 112 och allt och alla ska kopplas upp. Allt betyder allt digitalt och allt som hör till internet of things. Men det måste vara robust, sa Patrik Forsström.

Pengar och ansvar
– Affärsmodellen fungerar så att pengar och ansvar flödar från en privatperson som har slutit avtal med sin tjänsteleverantör som i sin tur har ett avtal med kommunikationsoperatören som i sin tur sluter avtal med både fastighetsägare och stadsnät, sa Patrik Forsström.

Men han påpekade att det finns ett flöde till. De allmännyttiga bolagen kan få igenom hyreshöjningar eftersom det baspaketet innebär en standardhöjning.

Mobiltelefoni ingår
Den mobila telefonin har inte ingått alls i den gamla K1.0-modellen. Men Patrik Forsström berättade att det kommer den göra i den nya KO2.0-modellen.

– Underifrån sett har vi samma aktörer och samma kommunikationsoperatör, men vi gjorde en väldigt stor och viktig skillnad. Idag lägger vi ansvaret för de här wifi-näten bland tjänsterna i samma accesspunkter som för tv- och telefonboxar. I KO2.0 flyttar vi ansvaret ner till kommunikationsoperatören i stället, så de ska investera och driva den utrustningen eller outsourca jobbet till underleverantör.

Detta gäller för wifi-nät i alla fastigheter och för mobilnät i de fastigheter som behöver. Det gäller även för tekniken i internet of things-näten, som är infrastrukturen för digitaliseringen i fastigheterna.

112 måste fungera
– Vi ser att det är kommunikationsoperatörna och deras tjänsteleverantörer som ska driva det eftersom den professionella rollen kan göra det på ett robust sätt. Och här ställer vi ett jätteviktigt krav: det ska gå att ringa 112. Sen tror vi att kommunikationsoperatören på det ska lägga in bastjänster. Då avser vi i alla fall basinternet, sa Patrik Forsström.

Sen är det upp till fastighetsägarna om de vill ha med tv-tjänsterna via den här infrastrukturen eller ordna det på annat sätt. Fastighetsägare kommer alltid ha ett behov av fastighetstjänster och ett samarbete med samhället när det gäller välfärdstjänster.

Näthyra och tillvalstjänster
– För att få det här gjort kommer kommunikationsoperatören få en slant av er fastighetsägare för att bland annat driva tjänsterna. Men det kan fortfarande vara relevant att ni ska ha näthyra. Det är bland annat en momsfråga när det gäller att investera. Får ni näthyra har ni möjlighet att dra av moms på näten, sa Patrik Forsström.

Ovanpå detta ska fastighetsägarna kunna ha frivilliga tillvalstjänster för hyresgäster, till exempel extra snabbt internet, fler tv-kanaler och mobiltelefon.

– Det är inte orimligt eller omöjligt att man även kan erbjuda mobiltelefontjänster. I nästa KO-upphandling är det kanske en mobiloperatör som kommer att bjuda på den här rollen. Det är inte alls osannolikt. För de tjänsterna kommer att flöda på samma sätt.

100-procentig anslutning
Den nya modellen bygger på att alla är med. Anslutningen är 100 procent till skillnad från idag då den är mycket lägre i äldre och socioekonomiskt utsatta bostadsområden.

– Gör vi det enligt den här modellen så tycker vi att vi kan pricka av en högre standard och ett lägre pris för hyresgästen, men vi bibehåller öppenheten och valfriheten, sa Patrik Forsström.

Billigare abonnemang
Det finns dessutom ett ”ess i rockärmen” för fastighetsägarna, enligt Patrik Forsström.

– Vad är det som säger att ni inte ska ha ett eget abonnemang. Det går ju att göra lokala abonnemang också. Ni skulle kunna ha ett billigt abonnemang för till exempel alla fastighetsskötare eller all fastighetsteknik. Det är fullt möjligt att bygga en sådan lösning som ett första steg. Men ska vi komma åt riksoperatörerna handlar det om volym.

Text: Mats Cato
mats.cato@forvaltarforum.se

 

Ladda ner powerpoint-bilder från Mikhail Popovs och Patrik Forsströms föredrag på ”Digitalisering nu”

Rapporten för befintligt projekt inklusive tekniska lösningar och K02.0-modellen kommer enligt planerna att släppas kring maj/juni 2020.

Deltagare i forskningsprojektet
Förutom Rise deltar operatör Netmore, Sveriges Allmännytta, Hyresgästföreningen, JM, Atella Fastigheter, Varbergs Bostad, Stockholms Kooperativa Bostadsförening, teknikleverantör Ericsson och tjänsteleverantör Alleato i projektet.

Kontakt
Mikhail Popov, teknisk doktor på Rise
070 778 7769
mikhail.popov@ri.se

 

Bli den första att kommentera "Ny modell ska ge alla trådlösa tjänster"

Kommentera

Du måste vara inloggad för att kommentera. Klicka här för att logga in
Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Inköpsportal - tipsa en kollega