Utemiljö

102 miljoner i stöd till utemiljöer

Boverket har beviljat 102 miljoner kronor till att förbättra utemiljöer i socioekonomiskt utsatta områden. Nästa ansökningsomgång går ut den sista juli.

Läs mer

Så jobbar Einar Mattsson med blommor

Blomsteråret börjar tidigt på Einar Mattsson. Redan på sommaren kollar trädgårdsteamet vad som fungerat och vad som ska beställas till kommande år.

Läs mer

Skolgårdarna krymper i storstäder

Svenska barn får allt mindre skolgårdar. Sämst utrymme har barn i storstäder och på friskolor. Det visar den första nationella kartläggningen av barnens miljö.

Läs mer

Hemsö satsar 30 miljoner på utveckling av skolgårdar

Hemsö satsar 30 miljoner på Skolgårdslyftet som ska höja kvaliteten på utemiljön för samtliga förskole- och skolgårdar i beståndet.

Läs mer

Ny rapport om gröna ventilerade tak

Hur kan gröna ventilerade tak bli fuktsäkrare? Svaret hittar du i rapporten ”Gröna klimatskal – Fukt och brand”.

Läs mer

Ny vägledning för konstgräs

Naturvårdsverket har gjort en vägledning för anläggning, underhåll och skötsel av konstgräsplaner för att minska spridningen av mikroplaster.

Läs mer

Andra chans att söka utemiljöstöd

Stöd till utemiljöer i socialt utsatta bostadsområden går att ansöka om på nytt under 2018. Här kan du se när ansökningstiden går ut.

Läs mer

Ökad hållbarhet med LED-lampor

Botkyrkabyggen sparar energi och ökar tryggheten. Bytet till 12000 LED-lampor är ett exempel på företagets hållbarhetsarbete.

Läs mer

TV-trädgårdsmästarens bästa råd

John Taylor, känd från SVT-programmet Trädgårdstider, ger i en serie kortfilmer tips till MKB:s hyresgäster för att de ska komma igång med odlingen.

Läs mer

Ny handbok om ekosystemtjänster

Forskare vid Göteborgs universitet har tagit fram en ny metod för att bedöma och värdera ekosystemtjänster i städers grönområden.

Läs mer