Familjebostäder i Göteborg satsar på Rent och Snyggt

När Familjebostäder i Bergsjön får studiebesök från andra fastighetsägare så får de ofta höra hur rent och snyggt det är i området. Men så har det inte alltid varit. För 20 år sedan var problemen många och stora.


Familjebostäder i Göteborg återanvänder regnvatten i tankar

Att spara på vatten blir allt viktigare under torra somrar. Nu testar Familjebostäder i Göteborg att återanvända regnvatten i stora tankar för kvartersodling i Majorna.


Våra planteringar ser hemska ut – ska leverantören åtgärda?

EXPERTSVAR

Hur ska du som förvaltare agera när den tjänst du får levererat inte motsvarar avtalet? Läs Aff-expertens svar på frågan om undermåliga planteringar. Lösningen går att applicera även på andra inköpta förvaltningstjänster, se tipslistan på slutet.


Fastighetsägares ansvar för störande måsar

Fiskmåsen lever i olika miljöer, ibland i närheten av boende och måsarnas beteende kan stundtals bli störande. Läs om vilket ansvar Fastighetsägare har för att begränsa störningarna.


Akademiska Hus satsar på aktiv rörelse-boxar i offentliga rum

Piffl boxar ger tillgång till spel-, sport- och träningsutrustning och finns nu på sju av Akademiska Hus campus runt om i landet, vid Lund LTH, Alnarp SLU, Campus Frescati, Solna, Uppsala BMC, Ultuna SLU och Högskolan i Gävle.


Tänk om! Skapa gröna och vilda gårdar – för klimatet

Åtta forskare och landskapsarkitekter skriver på DN Debatt om värdet av att tillåta gräsmattor växa och blomma. En grön gård, rik på växtlighet, har avsevärt större förmåga att hantera såväl skyfall som att skänka skugga vid värmeböljor.


Grönskande vägg skapar bättre boendemiljö

Den gröna växtväggen på Lillgatan är en av Vätterhems klimatsatsningar för att anpassa fastigheterna till varmare, torrare och blötare klimat.


Partnertext från Newton

Har ni som fastighetsägare koll på lekplatssäkerheten?

Lekplatser gör att barn rör på sig och utforskar sin omgivning, samtidigt som de lär sig nya saker. Som ansvarig för skötsel och underhåll av lekplatser är det viktigt att ha uppdaterad kunskap om säkerhetskraven för att skapa en trygg lekmiljö.


SigtunaHems paketboxar minskar onödig trafik i områdena

SigtunaHem samarbetar med PostNord och IBoxen och har installerat paketboxar i sina bostadsområden. Närmare 40 000 paket har nu levererats till hyresgästerna. En av fördelarna är att onödig trafik har minskat.


Fåglarna ställer till problem i vårt område, vad gör vi?

EXPERTSVAR

Fåglar är, för det mesta, trevliga inslag i våra bomiljöer. Men de kan också störa, orsaka nerskräpning och skada fastigheten. Skadedjursexperten Chantelle Small ger dig tips och råd om vad du kan göra.


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega