Utemiljö

Ny vägledning för konstgräs

Naturvårdsverket har gjort en vägledning för anläggning, underhåll och skötsel av konstgräsplaner för att minska spridningen av mikroplaster.

Läs mer

Andra chans att söka utemiljöstöd

Stöd till utemiljöer i socialt utsatta bostadsområden går att ansöka om på nytt under 2018. Här kan du se när ansökningstiden går ut.

Läs mer

Ökad hållbarhet med LED-lampor

Botkyrkabyggen sparar energi och ökar tryggheten. Bytet till 12000 LED-lampor är ett exempel på företagets hållbarhetsarbete.

Läs mer

TV-trädgårdsmästarens bästa råd

John Taylor, känd från SVT-programmet Trädgårdstider, ger i en serie kortfilmer tips till MKB:s hyresgäster för att de ska komma igång med odlingen.

Läs mer

Ny handbok om ekosystemtjänster

Forskare vid Göteborgs universitet har tagit fram en ny metod för att bedöma och värdera ekosystemtjänster i städers grönområden.

Läs mer

Funkar Pavarotti-effekten?

Företaget Urban Utveckling har fått 250 000 kronor av Brottsförebyggande rådet (Brå) för att se om musik kan minska brottsligheten.

Läs mer

Nya klimatdatafiler för 2017

Här kan du gratis ladda ner klimatdata för alla svenska orter 2017 som publiceras av Sveby.

Läs mer

Störst inom miljöcertifiering

Riksbyggen är det svenska bostadsföretag som har flest nyproducerade flerfamiljshus certifierade med Miljöbyggnad.

Läs mer

Ombud ska öka tryggheten i Botkyrka

Botkyrkabyggen satsar på en ny modell med trygghetsombud i alla stadsdelar.

Läs mer

Ett ovanligt uppdrag

Jerker Nilsson, fastighetsskötare på Riksbyggen, sköter inte bara driften av byggnaderna på Ölands södra udde. Han är även ansvarig för utsättning av paddor.

Läs mer