Öbo skapar ängsmarker istället för gräsytor

Från och med 2024 påbörjar Öbo arbetet med att skapa fler ängsmarker för att bidra till den biologiska mångfalden. Tanken är att skapa bättre livsmiljöer för insekter, smådjur och fåglar som i förlängningen är bra för människor också.


Vi behöver skapa fler urbana gemenskaper

KRÖNIKA

Urban Commons – urbana allmänningar – är områden i staden som förvaltas gemensamt av boende och lokala aktörer. Invånarna får påverka och uttrycka sin personlighet genom odlingar eller väggmålningar. Det vill Susanna Elfors se mer av.


Varsågod, en guide för klimatanpassning av bostadsföretag

Det behövs verktyg och metoder för fastighetsägare när det gäller klimatanpassning av sitt bestånd. Allmännyttan och IVL har tagit fram en stegvis vägledning med checklistor och goda exempel på hur andra har gjort.


Fabege mellanlagrar träd, buskar och stenar i återbrukspark

En park med utemiljömaterial som lagras för att senare kunna återbrukas på annan plats. Det har Fabege skapat i Solna. Syftet är att förenkla tillgång på material och ge utomstående en trevlig miljö att vistas i.


Den blomstertid nu kommer

KRÖNIKA

Mari-Louise Persson slår ett slag för biologiska mångfald – som en naturlig del av fastighetsförvaltningens underhållsplan. Plantera träd som ger skugga och dämpar skyfall, anlägg odlingslådor och klimatanpassa fastigheterna, är några tips hon ger.


Fastighetsägare ska klimatanpassa tillsammans i Malmö

Hur säkerställer vi att klimatanpassningsåtgärder genomförs och bibehålls över tid? I Malmö ska forskare, fastighetsägare och Malmö stad testa att upprätta lokala kontrakt för att säkra att klimatanpassning genomförs i redan byggda områden.


Därför satsar Familjebostäder på miniängar och insekter

Den bebyggda miljön behöver återställa den biologiska mångfalden. ”Det måste finnas plats för insekterna i staden och det jobbar vi mycket med”, säger Hanna Bäck, utemiljöspecialist på Familjebostäder i Göteborg.


Partnertext från Stockholmshem

På råttjakt med illern Kanel

Stockholmshem testar något nytt: illrar och hundar som jagar råttor tillsammans. Alltså helt giftfri råttbekämpning. Men funkar det?


Stadsodling skapar hållbar stadsutveckling

KRÖNIKA

I Sköndal i södra Stockholm ska en ny stadsdel byggas och i samband med detta väljer byggaktörerna att starta en stadsodling som en del av hållbarhetssatsningen. Detta för att bidra till resilienta och attraktiva stadsdelar.


Taxonomin avgör er hållbarhet – så påverkas du som förvaltare

EU:s nya taxonomi klassar hur miljömässigt hållbar en ekonomisk verksamhet är. Men vad innebär det för förvaltaren? Nya rutiner, installationer och ökade krav på kunskap är några exempel på hur förordningen påverkar yrket.


För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega