Utemiljö

Markbiologi sprids ut i Huges jordar

Runt om allmännyttiga bolaget Huges områden sprids nu ut markbiologi i jorden för att göra den levande igen. Se Huges film om metoden.

Läs mer

Så får du bort störande fåglar

Fastighetsägarna tipsar om hur du kan förebygga och åtgärda problemet med störande fåglar på hustak eller andra utrymmen.

Läs mer

Ekosystemtjänster i förvaltningen

Boverket har tagit fram en ny webbaserad vägledning för hur ekosystemtjänster och stadsgrönska kan tas tillvara och integreras i förvaltning.

Läs mer

Ny studie om tryggare utemiljöer

Arkitektur och design ökar tryggheten på offentliga platser. Det visar en ny studie av platser där sådana åtgärder genomförts.

Läs mer

Folksagor ger liv åt fasader

Nu är det klart att Willhems fastigheter på Oluff Nilssons väg 4 och 8 i Partille kommer att ingå i konstprojektet Artscape saga.

Läs mer

Tips för säkrare lekplats

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum listar vilka regler som gäller kring bostadsrättsföreningens lekplats och hur den bäst tas om hand.

Läs mer

Ny vägledning för kamerabevakning

Fastighetsägarna och Sabo har uppdaterat vägledningen för kamerabevakning som har tagits fram i samarbete med Hyresgästföreningen.

Läs mer

Hitta rätt partner för klimatsmart mobilitet

IVL Svenska Miljöinstitutet sammanför fastighetsägare och mobilitetsföretag för minska klimatutsläppen och skapa en effektivare markanvändning.

Läs mer

Rökförbud på lekplatser och i entréer

Från den 1 juli blir det förbjudet att röka på offentliga lekplatser och vid entréer till lokaler dit allmänheten har tillträde. Läs hur förvaltningen berörs.

Läs mer

Gör bostadsområden mer hållbara

Som fastighetsägare och förvaltare finns det mycket du kan göra för att få din stadsdel mer levande och hållbar. I boken Hållbart såklart hittar du en mängd olika exempel.

Läs mer