Förvaltarforum är mötesplatsen för dig som arbetar med fastighetsförvaltning och fastighetsdrift. Vi vill sprida nyheter, erfarenheter och kunskap i branschen samt bidra till god lönsamhet med grönt samvete och höja yrkets status och attraktivitet. Vi är den enda svenska sajten som enbart skriver om förvaltning och drift.

Vi vill bland annat vara ett praktiskt arbetsverktyg och en god kollega. Hos oss håller du dig uppdaterad på vad som händer i branschen i stort och hittar de senaste råden och rönen från branschens ledande experter. Vi gör också egna enkäter och presenterar handledningar, branschlänkar och platsannonser som du kan ha nytta av.

Framtidens Förvaltning är vårt återkommande seminarium i februari varje år. Där behandlar vi de största utmaningarna för branschen i dag och i framtiden och du får med dig konkreta råd för att utveckla ditt och organisationens arbete. Tillsammans med Aff delar vi också ut pris till Årets Fastighetsförvaltare.

Fler än 25 700 personer prenumererar i dag på våra nyhetsbrev och vi har fler än 50 000 unika besökare på vår sajt varje månad. Det är vi glada för. Våra läsare är främst fastighetsförvaltare och chefer inom förvaltning och drift.

Vi finns även på LinkedIn under adressen
”Sveriges Förvaltarforum”.

Vi som står bakom Förvaltarforum har lång erfarenhet av fastighetsrelaterade frågor:

Ove Nordqvist, vd, har mer än 35 års erfarenhet från förvaltningsbranschen i ledande befattningar. Han ingår också i Aff:s styrelse och var initiativtagare till utmärkelsen Årets Fastighetsförvaltare.

Thomas Hallberg, säljchef, är en erfaren marknadsförare med bakgrund inom fastighet, IT och retail. Han har haft flera positioner som marknadschef i olika bolag och jobbat lika mycket med intern som extern kommunikation.

Hör gärna av dig om du vill samarbeta med oss, nå våra läsare med en annons eller bidra med nyhetstips! Våra kontaktuppgifter hittar du här.

Övriga uppgifter:

Organisationsnummer 556981-5938

Utgivningsbevis för forvaltarforum.se är registrerat hos Myndigheten för press, radio och tv. Webbplatsen är därmed skyddad enligt Yttrandefrihetsgrundlagen och har samma skydd som traditionella massmedier. Ansvarig utgivare är Thomas Hallberg.

Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega