Vem ska rapportera farligt avfall – vi eller entreprenören?

Som fastighetsägare anlitar vi flera olika entreprenörer inom inre- och yttre skötsel, underhåll, nyproduktion, ombyggnationer. Vem är ansvarig för att rapportera farligt avfall som uppstår vid dessa arbeten till Naturvårdsverket avfallsregister?

När farligt avfall uppstår vid arbeten utförda med egen personal är det tydligt att den egna verksamheten, i detta fall fastighetsägaren är avfallsproducent. När entreprenörer anlitas är det svårare att avgöra vilket avfall som kommer i vems verksamhet. 

Naturvårdsverket håller nu på att utreda vem som är att betrakta som avfallsproducent för att kunna vägleda i frågan. Tidigare ansåg Naturvårdsverket att vid, exempelvis rivning av en byggnad, var rivningsentreprenören avfallsproducent.

Fastighetsägarens skyldighet
Nu verkar Naturvårdsverket luta åt att det är den ursprungliga avfallsproducenten, i detta fall fastighetsägaren, som har antecknings- och rapporteringsskyldighet för det avfall som uppstår när denne är beställare/byggherre. Det farliga avfall som uppstår som en följd av exempelvis den utrustning som entreprenören använder kan dock betraktas som entreprenörens avfall.

Finns en osäkerhet om vem som är avfallsproducent, stäm gärna av med tillsynsmyndigheten i kommunen.

Säkerställ ansvarsfördelningen genom avtal
Genom avtal med entreprenören behöver det klargöras vilket farligt avfall som uppkommer i vems verksamhet. Nästa steg är att avgöra vem som har den praktiska möjligheten att anteckna och rapportera till avfallregistret. Oftast är det mest praktiskt att låta entreprenören vara ombud och ombesörja anteckningsskyldigheten för fastighetsägarens räkning, eftersom det är entreprenören som utför arbetet och har koll på när avfallet uppstår och ska transporteras bort.

Då måste ett ombudsavtal slutas. När man anlitar ombud måste det säkerställas i avtalet att fastighetsägaren (beställaren) får tillgång till anteckningar och rapporteringar. Det är alltid avfallsproducenten som har ansvaret, blir det en tillsyn så är det avfallsproducenten som ska ha tillgång till dokumentationen.

Att tänka på:

  • Har ni identifierat vilken typ av farligt avfall som uppstår i fastighetsägarens egen verksamhet och vilket farliga avfall som kan härröra från den anlitade entreprenörens verksamhet?
  • Har ni ombudsavtal med anlitade entreprenörer för att säkerställa att det farliga avfallet anteckna och rapporteras till avfallsregistret?
  • Tveka inte att kontakta tillsynsmyndigheten om det råder osäkerhet kring vem som är avfallsproducent och anteckningsskyldigheten.
  • Hur säkerställer ni att dokumentationen sparas och är tillgänglig för er när ni anlitar ombud?

Patrizia Finessi
Miljöexpert på Sveriges Allmännytta

Principen för anteckningsskyldighet för avfallsproducenter

När ett avfall lämnar verksamheten ska avfallsproducenten föra anteckning om det farliga avfallet innan borttransport, upprätta ett transportdokument och rapporterastill Naturvårdsverkets avfallsregister senast två dagar efter att anteckningen. Anteckningen ska sparas i 3 år. Transportdokumentet ska följa med i transporten.

Läs mer här.

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega