Första klimatsmarta staden?

Örebro kan bli först i Sverige. Öbos energiexpert Jonas Tannerstad berättade hur det ska gå till på allmännyttans stora energikonferens.

– Örebro kommun fick ett avtal förra veckan där vi erbjuder dem att göra Örebro till en klimatsmart stad på kort tid om vi får tillgång till deras eget bestånd, sa Jonas Tannerstad, chef el och automation på Örebrobostäder.

I korthet är tanken att Öbo installerar bolagets plattform för energihantering i kommunala och privata fastigheter. Husen kopplas ihop, får solceller och batterilagring och kan kapa toppar, ladda elbilar och sälja el eller lagringskapacitet till Svenska kraftnät.

Jonas Tannerstad berättade om tekniken som ska göra Öbo till en elleverantör när han höll ett föredrag på Sabo-konferensen Energikicken i Örebro 28-29 november.

Svenskt rekord
– Vi kopplar ihop husen och lägger in de programvaror som vi vill ha. Det innebär att vi använder hela beståndet som en del i ett energisystem mot energileverantörerna, sa Jonas Tannerstad.

Han har själv lett arbetet med att ta fram det kommunala bostadsbolagets industriella plattform för energihantering. Denna lösning har sedan 2005 gett elbesparingar på över 40 procent och värmebesparingar på cirka 12 procent, vilket är något av ett svenskt rekord.

Plattformen är baserad på beprövad öppen standardteknik och integrerar både automatiserade och digitala system.  Det innebär att den snabbt kan uppdateras och hålla jämna steg med den snabba utvecklingen i energibranschen.

InnoEnergy
– Vi vet att det fungerar per hus och områdesvis, så vi har sagt till vår vd och vår ledning i Örebro kommun att nu är det dags att skala upp det här, sa Jonas Tannerstad.

Han förklarade att det varken är svårt eller dyrt att installera plattformen. Det kan till och med vara billigare än andra fastighetstekniska lösningar för automation.

För att kunna vidareutveckla och marknadsföra plattformen ingick Öbo 2016 ett strategiskt partnerskap med InnoEnergy, innovationsorganisationen för hållbar energi i Europa.

Siktar på Europa
Genom att integrera ny teknik som batterilagring och solceller till plattformen räknar Öbo och InnoEnergy med att öka energibesparingarna till 50 procent och värmebesparingarna till 25 procent jämfört med förbrukningen 2005.

InnoEnergy ska utveckla, paketera och marknadsföra Öbo-konceptet som molntjänster för att användas i större skala. Tidsschemat är ambitiöst och siktar på snabb framgång:

2017 – pilotprojekt med andra fastighetsägare
2018 – storskalig överföring av Öbo-konceptet i Sverige – Living lab hos Öbo
2019 – expansion till andra europeiska marknader

Stor maskin
En av Jonas Tannerstads viktigaste insikter i energiarbetet är att fastighetsbolag måste tänka om när det gäller att bygga tekniska system.

– Vi kan inte längre fokusera på enskilda projekt, enskilda hus eller ens enskilda områden, utan vi måste se hela Öbo som en stor maskin. Det får styra de enskilda besluten. Alla beslut i alla projekt måste funka med helheten, säger Jonas Tannerstad och tillägger;

– Annars kan vi inte ta Öbo in i en framtid där vi kan erbjuda våra bestånd till energileverantören som en flexibel energiresurs, utan då kommer vi ha en massa öar som inte går att hantera.

Befintliga hus avgör
En annan insikt är att det är energiarbetet i det befintliga beståndet som är avgörande för att hinna få ner klimatutsläppen i tid.

Öbos energibesparingar har nästan uteslutande gjorts genom att råda bot på brister i det befintliga beståndet, varav 86 procent byggdes innan 80-talet.

– Även om det är coolt och kul att fokusera internt på nyproduktion, så försöker vi styra både ekonomi och resurser för att först och främst råda bot på de brister vi har i det befintliga beståndet.

Låsta system
Jonas Tannerstad berättade att det var tekniska låsningar i redan installerade system som 1999 fick Öbo att satsa på den egna industriella plattformen för energihantering.

Han betonade också att fastighetsbranschen själv kan bestämma vad vi vill ha för prylar utan att det kommer i konflikt med LOU (Lagen om offentlig upphandling).

– Vi fick det här prövat 2007 i tingsrätten och sedan i kammarrätten och fick svaret att Öbo har rätt att bestämma vad man vill ha för saker, bara man säger samma sak till alla som ska räkna på det, sa Jonas Tannerstad.

Text: Mats Cato
mats.cato@forvaltarforum.se

 

Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega