Vill du nå våra 25 000 andra förvaltare?
Vill du ha förvaltarforum direkt i mailen?

Allmännyttan bra verktyg för flyktingbostäder

Kommuner med ett allmännyttigt bostadsföretag har lättare att få fram bostäder åt nyanlända och arbeta med integration. Det visar en ny rapport från Sabo.

Sabos rapport ”Bosättningslagen i praktiken” visar att hela 223 av 260 kommuner med anvisningsavtal enligt bosättningslagen, samarbetar med sin allmännytta för att få fram bostäder åt nyanlända.

En jämförelse mellan kommuner som har och som inte har ett allmännyttigt bostadsbolag visar till exempel att kommuner med en allmännytta lättare får tillgång till fler lägenheter och att det då även finns kunskap och en organisation som hanterar bostäder och uthyrning.

Lättare att följa lagen
– De kommuner som har en allmännytta har lättare att följa bosättningslagen och genom att dra lärdom av de senaste årens utmaningar, men också av framgångsfaktorerna, kan vi skapa möjligheter för ett bra mottagande av nyanlända framöver, säger Anders Nordstrand, vd på SABO.

Att ordna bostäder för nyanlända är en fråga som blev högst aktuell efter den stora flyktingströmmen till Sverige 2015 och 2016. För två år sedan infördes också den nya bosättningslagen, enligt vilken kommunerna är skyldiga att ordna boende åt nyanlända.

Framgångsfaktorer
Några framgångsfaktorer som lyfts fram i rapporten är:

  • Säkerställa ett nära samarbete mellan kommunen och allmännyttan.
  • Avsätta resurser för arbete med frågan.
  • Eftersträva en spridning inom bostadsbeståndet för att undvika segregation och utanförskap.
  • Erbjuda nyanlända bointroduktion.
  • Arbeta för god kommunikation med befintliga boende, de nyanlända och personer i bostadskön.
  • SABOs Kombohus är ett bra alternativ för de som vill bygga bostäder på kort tid, kostnadseffektivt och av hög kvalitet. Byggkostnaderna för Kombohus ligger dessutom 25 procent lägre än övriga marknaden.
Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Inköpsportal - tipsa en kollega