Hyresgäster ska få ökat inflytande

Hyresgästerna ska få starkare ställning enligt en ny statlig utredning. Fastighetsägarna och Sabo är kritiska, men Hyresgästföreningen kallar den ”ett genombrott”.

I veckan överlämnade Hyresgästutredningen sitt betänkande ”Stärkt ställning för hyresgäster” till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Högre krav på information
Där föreslås bland annat åtgärder som regeringen hoppas ska öka hyresgästens inflytande vid renoveringar.

Till exempel ska det ställas högre krav på hyresvärdens information vid renoveringar och tas större hänsyn till vad hyresgästerna tycker när man prövar om en ombyggnad ska tillåtas.

Förvaltningsföreläggande
Utredningen vill också förbättra möjligheterna att agera mot fastighetsägare som inte sköter sig. Till exempel föreslår man en ny form av ingripande, förvaltningsföreläggande.

När det gäller privatuthyrning av bostäder föreslår utredningen att möjligheten för hyresvärden att säga upp hyresgäster ska begränsas.

Ökad valfrihet och trygghet
– Det här är förslag som är viktiga för många människors boende och för bostadsmarknaden. Ett ökat inflytande för hyresgäster vid ombyggnad kan ge ökad valfrihet och trygghet, säger justitie – och migrationsminister Morgan Johansson i ett pressmeddelande.

Kritiska fastighetsägarna
Men Fastighetsägarna och Sabo är kritiska.

– Om förslagen i Hyresgästutredningen förverkligas riskerar boendestandarden i hyreslägenheter att sänkas, inte minst i relation till andra upplåtelseformer. Det kommer att byggas färre hyresbostäder och investeras mindre i de som redan finns. Förslagen går stick i stäv med Sveriges bostadspolitiska ambitioner om en boendekvalitet som tillhör världens främsta, skriver Martin Lindvall, samhällspolitisk chef på Fastighetsägarna.

Svårare erbjuda bra bostäder
Sabo tror att allmännyttan kommer att påverkas extra negativt av förslagen.

– Om förslagen går igenom slår det hårt mot allmännyttans möjligheter att erbjuda nuvarande och framtida hyresgäster bra bostäder. Som långsiktiga ägare och förvaltare måste vi ha mandat att säkerställa god kvalitet i våra fastigheter, säger Anders Nordstrand, vd för SABO.

Hyresgästföreningen hyllar
Hyresgästföreningen är dock positiva och kallar utredningen för ”ett genombrott” och ”ett steg i rätt riktning”.

– Det är glädjande att utredningen så tydligt betonar vikten av hyresgästinflytande inte minst vid ombyggnad, säger Hyresgästföreningens jurist Susanna Skogsberg i ett pressmeddelande på Hyresgästföreningens hemsida.

Text: Martina Nyhlin
redaktionen@forvaltarforum.se

Mer om utredningen
Totalt innehåller utredningen sex kapitel: Ingripande mot missko?tt fo?rvaltning, Hyresga?stinflytande vid renovering och ombyggnation, Privatpersoners uthyrning av bosta?der, Kriminella grupperingars anva?ndning av hyresla?genheter, Fo?rfarandet vid uppsa?gning av lokalhyresavtal och Substitution.

Ladda ned utredningen här

Här kan du läsa mer om vad fastighetsägarna tycker

Så här tycker Sabo

Så här tycker Hyresgästföreningen

 

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega