Första steg mot att återinföra renoveringsstöd

Boverket vill utreda skattefria underhållsfonder för hyresbostäder. Allmännyttans renoveringsexpert Karl Törnmarck ser många fördelar om fonderna blir verklighet.

Regeringen gav förra sommaren Boverket i uppdrag att utvärdera stödet för renovering och energieffektivisering. Nu är utvärderingen klar och Boverket kommer i en rapport med en rad förslag, bland annat vill verket utreda skattefria underhållsfonder för hyresbostäder.

Skattefria underhållsfonder fanns tidigare i Sverige, men togs bort i samband med skattereformen på 90-talet.

När skulle skattefria underhållsfonder kunna återinföras?
– Det är svårt att sia om, men i ett första steg måste Boverket få i uppdrag av regeringen att utreda förslaget och konsekvenserna för bostadsmarknaden. Frågan har varit på tal under lång tid men tyvärr utan resultat i form av ändrad lagstiftning. Vi hoppas nu baserat på det omfattande underhållsbehovet som finns i våra medlemmars bestånd att frågan får momentum nog att kunna drivas igenom, säger Karl Törnmarck, renoveringsexpert på Sveriges Allmännytta.

Vilka stödjer förslaget att utreda frågan?
– Vi är långt ifrån ensamma om att stödja detta förslag. Även Hyresgästföreningen, Fastighetsägarna och Sveriges Kommuner och Regioner har uttryckts sig positiva till detta.

Hur kan fonderna gagna bostadsbolagens ekonomi?
– Genom att kunna öka andelen avsättningar för underhåll så blir investeringskalkylerna enklare att få ihop. Här är ju hyresrätten missgynnad ekonomiskt gentemot bostadsrättsföreningar som idag åtnjuter möjligheten att göra skattefria avsättningar.

Hur kan fonderna gynna miljön och klimatomställningen?
– Kapital från underhållsfonder kan gå till att finansiera energieffektiviseringsåtgärder såsom tilläggsisolering eller en uppgradering av ventilationssystem.

Hur påverkas hyresgästerna av fonderna?
– Genom att det blir enklare att genomföra renoveringar med begränsade hyreshöjningar så gynnas boende i fastigheter där de boendes betalningsvilja eller betalningsförmåga är begränsad.

Är det något du är kritisk mot i rapporten?
– Om jag tolkar rapporten rätt så är det primärt större privata och allmännyttiga bolag som har intervjuats och det kan ge något av en skev verklighetsuppfattning eftersom ekonomin i bostadsbolag på svagare marknader är helt annorlunda än på tillväxtorter. Frågan är om skattefria underhållsfonder skulle gynna de bolag som har svag ekonomi, det måste ju trots allt finnas ett överskott att sätta av för att nyttja denna potentiella förmån.

Hur driver Sveriges Allmännytta den här frågan?
– Underhållsfonder är en av många frågor som vi driver gentemot regering och riksdag. Hyresrätten är idag kraftigt missgynnad skattemässigt jämfört med bostadsrätten. Underhållsfonder vore ett steg i rätt riktning, men vi vill bland annat också avskaffa fastighetsavgiften för hyresrätter, lätta på begränsningarna för ränteavdrag och på sikt införa en låg moms på hyresrätter.

Text: Mats Cato
mats.cato@forvaltarforum.se

 

Boverket vill utreda följande frågor

  • Skattefria underhållsfonder för hyresbostäder
  • Obligatoriska underhållsplaner för bostadsrättsföreningar
  • Vilka åtgärder som kan främja genomförande av underhållsåtgärder i samband med renovering
  • En förstärkning av bostadsbidraget
  • Breddat renoverings- och energieffektiviseringsstöd till att inkludera fler hållbarhetsaspekter

 

Länk till Boverkets rapport

 

 

 

 

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega