Kompetens / Nytt om utbildning & kompetens
Partnertext från Sveriges Allmännytta

Lär av andras erfarenheter om energieffektivisering

Gabriella Castegren.

Gabriella Castegren, energi- och klimatexpert på Sveriges Allmännytta.

Vill du inspireras, få nya kunskaper och ta del av andras erfarenheter på klimat- och energiområdet? Välkommen till Sveriges Allmännyttas kunskapsdag om energieffektivisering den 10 mars!  

– Ny kunskap är en viktig grundsten för att kunna göra andra val än tidigare, och det behöver vi för att klara klimatutmaningen. På våra kunskapsdagar får man ta del av både teoretisk kunskap och tillämpade praktiska exempel, säger Gabriella Castegren, energi- och klimatexpert på Sveriges Allmännytta.

Vattensparprojekt
Under energieffektiviseringsdagen den 10 mars får du lyssna på en rad intressanta föredrag.

Vad sägs till exempel om ett vattensparprojekt hos Bostadsbolaget i Göteborg som liksom många andra fastighetsägare sett en ökad vattenförbrukning under pandemin och därtill rejält höjda vattentaxor.

Fem renoveringar
Vi bjuder också på erfarenheter från fem genomförda renoveringar och hela 60 följestudier, tidsbesparande tips om hur du kan utnyttja ert energiföretags statistik – och hur artificiell intelligens kan bli en del i energieffektiviseringsarbetet.

Lönsamhetsberäkningar
Linda Egin, energichef på Lunds kommuns fastighets AB, berättar om deras arbete för att nå energisparmålet till 2030.

Dessutom får du höra exempel på lönsamhetsberäkningar i samband med IMD-kravet för värme.

Som synes bjuder vi här på ett späckat program – med stort fokus på nätverkande och diskussioner kollegor emellan – som kan hjälpa er att nå era mål om energieffektivisering.

Kunskapsdagen om energieffektivisering hålls redan den 10 mars – anmäl dig redan idag för att säkra din plats!

 

Vägledning för klimatkrav i nyproduktion

Stål och betong står för Sveriges största enskilda utsläppskällor.

Men det går att minska utsläppen från byggande, och vi kan som bostadsbolag bidra genom att projektera och upphandla med krav om lägre klimatpåverkan.

På Sveriges Allmännyttas digitala utbildning den 16 mars får ni veta mer om de nya lagkraven på klimatdeklarationer och även om regelverket vid upphandling, hur man kan följa upp kraven och hur ni kan använda Byggsektorns miljöberäkningsverktyg.

Varmt välkommen till en dag som varvar teori med praktiska exempel och diskussioner!

 

Save the date: Kunskapsdag om laddstationer

Från nu i mars gäller nya krav för laddinfrastruktur för både flerbostadshus och lokalbyggnader.

Samtidigt ökar försäljningen av laddningsbara bilar kraftigt och fastighetsägare får allt fler förfrågningar från de boende om laddplatser.

Under vår kunskapsdag om laddstationer den 20 maj får vi höra om strategier för utbyggnad och upphandling av laddinfrastruktur och det senaste inom lagstiftningen på området.

Givetvis finns det också möjlighet att diskutera affärsmodeller och effektutmaningen, och även att nätverka med kollegor i branschen.

Här hittar du hela kursutbudet för Allmännyttan Akademi!

Läs fler artiklar på Förvaltarforum Kompetens
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega