Hur ser framtidens energideklarationer ut?

DEBATT

Fokus i framtidens energideklarationer blir mer omfattande åtgärder som tilläggsisolering, konvertering av värmekälla och energieffektivare ventilation, skriver Alexander Centeno.


” 5G nyckeln till attraktiva lokaler och ökat driftnetto”

DEBATT

En fastighet som är utrustad med 5G är mer attraktiv för hyresgäster och öppnar upp för ökade intäkter för fastighetsägaren, skriver Ove Anebygd i ett debattinlägg.


Debatten bör inte handla om marknadshyror

DEBATT

Debatten bör handla om att bygga och förvalta effektivt – inte marknadshyror och avregleringar, skriver Robin Rushdi Al-Sálehi.


Att bättre leva upp till EU:s direktiv ger oss möjligheter

DEBATT

Implementeringen i Sverige av EU:s energieffektiviseringsdirektiv lämnar mycket övrigt att önska, skriver Lotta Bångens vd för Energieffektiviseringsföretagen (EEF).


”Som att svära i kyrkan”

DEBATT

Jag vet att det är som att svära i kyrkan att hävda att bostadsföretag är ineffektiva, skriver Ulf Nyqvist i en debattartikel.


”Frånluft är omöjligt”

DEBATT

Att uppnå god luftkvalitet inomhus med frånluft är omöjligt i täta byggnader. Det skriver ordföranden i Svenska Kyltekniska Föreningen.


”EEF vill se tydligare åtgärder för energieffektivisering”

DEBATT

Energieffektiviseringsföretagens vd Lotta Bångens är kritisk till Sveriges klimatpolitiska handlingsplans avsaknad av fokus på energieffektiviseringens centrala roll för att klara klimatmålen samt konkreta bonus-system för energieffektivisering.


Bristande tillsyn av nödbelysning kan bli dödsfälla

DEBATT

Nödbelysningen i offentliga lokaler är alltför ofta satt ur funktion. Det skriver Belysningsbranschens vd och ordföranden för Föreningen Säkerhet genom Nödbelysning.


”Så får vi ökad innovationstakt och hållbarhet”

DEBATT

Öppna ekosystem och lösningsstandarder möjliggör en högre innovationstakt och kostnadseffektivitet, skriver Andreas Finnstedt i ett debattinlägg.


Bostadshyresvärdarnas nya roll: credible enforcer

DEBATT

Diskussioner om social hållbarhet i bostadsområdena handlar ofta om att belöna och uppmuntra de boende. Men hyresgästerna skulle förmodligen önska att möjligheter att sanktionera och bestraffa dåligt beteende också togs upp, skriver Johan Braw, vd på Sölvesborgshem.


Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Inköpsportal - tipsa en kollega