Vill du nå våra 25 000 andra förvaltare?
Vill du ha förvaltarforum direkt i mailen?

Kom igen branschen – våga testa nya bo-koncept! 

DEBATT

En utmaning för bostadsbranschen är att rörligheten på bostadsmarknaden är låg. Äldre bor ofta kvar länge i sina småhus, för att kostnaderna att flytta är för höga. Branschen måste våga skapa alternativa bo-former som får igång flyttkedjorna.


Allmännyttans upprop – ge oss ett riktigt bra API!

DEBATT

Fastighetsbranschen står inför att hantera omfattande klimatomställningar. Digitalisering med öppna API:er är en förutsättning för lösningar som kan minska vårt klimatavtryck. Det möjliggör att system samverkar och vi kan då förbättra hanteringen av data, höja vår innovationsförmåga och driva omställning.


Vad kontorsägarna inte pratar om…än!

DEBATT

En tom kontorsbyggnad är inte högavkastande och ur ett miljöperspektiv bör man hellre göra lägenheter av varannan våning, anser Mårten Westberg, vd Europeiska Institutet för Beteendevetenskaplig Analys.


”Släpp sargen – så här ska fastighetsbranschen lyckas med sin digitalisering”

DEBATT

Nu gäller det för Fastighetsbranschen att agera och tänka till från början när fastigheterna byggs, skriver Henrik Jarl, vd på Compare-IT.


Hur ser framtidens energideklarationer ut?

DEBATT

Fokus i framtidens energideklarationer blir mer omfattande åtgärder som tilläggsisolering, konvertering av värmekälla och energieffektivare ventilation, skriver Alexander Centeno.


” 5G nyckeln till attraktiva lokaler och ökat driftnetto”

DEBATT

En fastighet som är utrustad med 5G är mer attraktiv för hyresgäster och öppnar upp för ökade intäkter för fastighetsägaren, skriver Ove Anebygd i ett debattinlägg.


Debatten bör inte handla om marknadshyror

DEBATT

Debatten bör handla om att bygga och förvalta effektivt – inte marknadshyror och avregleringar, skriver Robin Rushdi Al-Sálehi.


Att bättre leva upp till EU:s direktiv ger oss möjligheter

DEBATT

Implementeringen i Sverige av EU:s energieffektiviseringsdirektiv lämnar mycket övrigt att önska, skriver Lotta Bångens vd för Energieffektiviseringsföretagen (EEF).


”Som att svära i kyrkan”

DEBATT

Jag vet att det är som att svära i kyrkan att hävda att bostadsföretag är ineffektiva, skriver Ulf Nyqvist i en debattartikel.


”Frånluft är omöjligt”

DEBATT

Att uppnå god luftkvalitet inomhus med frånluft är omöjligt i täta byggnader. Det skriver ordföranden i Svenska Kyltekniska Föreningen.


Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Inköpsportal - tipsa en kollega