Snart väntar skärpt tillsyn av fastighetsägarens egenkontroll

Porträttfoto: Per Myrehed. Hälsopåverkande faktorer inomhus är luftkvalitet och ventilation, fukt och mögel, skadedjur och kemikalier. Småbilder: bl a Wikimedia Commons.

Fastighetsägare ska ha koll på hur verksamheten påverkar hälsa och miljö. En ny vägledning kan komma att öka tillsynen gällande egenkontrollen. Det gäller att vara förberedd – annars riskerar man viten från Tillsynsmyndigheten.

Det finns inget krav på att bostadsföretag ska ha ett miljöledningssystem – men det finns krav på egenkontroll av den egna verksamheten i miljöbalken.

– Kraven innebär att man bygger upp ett egenkontrollprogram, ett systematiskt arbetssätt för att planera och kontrollera verksamheten så att det inte uppstår olägenheter för människa och miljö. Det vill säga ha ordning och reda i miljöarbetet, säger Patrizia Finessi.

Det innebär att bostadsföretaget måste veta var riskerna finns, fortlöpande kontrollera driften, se till att det finns rutiner, ha en tydlig ansvarsfördelning, dokumentera och följa upp sin verksamhet.

Ny vägledning för tillsyn
I mars ska Folkhälsomyndigheten komma ut med en ny tillsynsvägledning för bostäders inomhusmiljö.

– Det innebär med stor sannolikhet att tillsynen av bostäder kommer att öka, med fokus på inomhusmiljö.
Vid brister i egenkontrollen kan tillsynsmyndigheten ge ett föreläggande.

– Det gäller att vara förberedd när man får tillsyn. Det är som en revision, för att kontrollera att företaget följer lagkraven. Skillnaden är att man riskerar att få viten av tillsynsmyndigheten om kraven inte följs, säger Patrizia Finessi.

Det finns flera sätt för företag att öka sin förberedelsenivå.

– Genom att utbilda fler i personalen om egenkontroll och kemikaliehantering har man goda förutsättningar att klara både tillsyn och ha koll på sitt miljöarbete, framhåller Patrizia Finessi.

Källa: Sveriges Allmännytta

Läs mer

Sveriges Allmännytta har tidigare tagit fram skriften Koll på miljökraven, som ger förslag på hur ett bostadsföretag kan arbeta med egenkontroll. Den innehåller både krav och exempel på hur dessa krav ska kunna uppfyllas. Köp skriften här.

Redan i höstas publicerade Folkhälsomyndigheten en skrift om Fastighetsägarens ansvar för egenkontroll av inomhusmiljön. Läs skriften här.

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega