”Vi bygger samhället, vi bygger orten, vi bygger områden”

Allmännyttans vd Anders Nordstrand har ett genuint samhällsintresse och drivs av att utveckla bostadsbolag och människor. ”Mellanrummet mellan politik och förvaltning är spännande – en avkoppling i sig!”, säger han.

Anders Nordstrand, vd för Sveriges Allmännytta, är uppvuxen i bandystaden Bollnäs i Hälsingland. Födelseorten gör att han har förståelse för hur livet är på en plats utanför storstadsregionerna.

– Många av våra medlemsföretag finns på mindre orter. Jag kan identifiera mig med dem från min uppväxt och jag har en känsla för de mindre orterna och deras problem.

Han tycker att bostadsdebatten är för fokuserad på storstadsproblematik och inte den verkligen som många runt om i landet upplever. I somras diskuterades hyressättning i nyproduktion, vilket är en storstadsfråga som inte berör alla, enligt honom.

– Jag vill föra ner debatten på en nivå där fler känner igen sig. Våra medlemsföretag på mindre orter brottas med andra saker. Deras utmaningar är att de inte har samma befolkningstillväxt, inte samma skattekraft, inte samma betalningsförmåga hos sina hyresgäster och det råder inte bostadsbrist överallt.

Pratat med 150 vd:ar under pandemin
Anders Nordstrand säger att organisationen Sveriges Allmännyttan ska ha förståelse för och verka i hela landet, från Gällivare till Falsterbo.

För att ta reda på vad som berör medlemsföretagen har Anders arbetat intensivt under pandemin. I organisationen finns 315 bolag med lika många vd:ar. Anders har pratat med 150 av dem via teams, var och en, i en timmes tid.

– Det är oerhört inspirerande och intressant att höra deras utmaningar och förutsättningar. Vi har bolag med 1 till 500 anställda. De kan ha 70 lägenheter upp till 30 000. Det är en oerhörd skillnad. Men utifrån deras utmaningar kan vi utveckla verksamheten och möta deras behov.

Allmännyttan är samhällsbyggare
Anders Nordstrand använder ordet ”utveckla” och ”utveckling” ofta i vårt samtal. Han har ett tydligt driv och en ambition att inte stå stilla och vara för nöjd. Mycket bottnar i hans samhällsengagemang och insikten i att allmännyttans uppdrag är att vara samhällsbyggare.

– Vårt arbete handlar inte om en byggnad eller fastighet. Vi bygger samhället, vi bygger orten, vi bygger områden. Vi ska se till att barn har bra uppväxtmiljö och att äldre har det bra på ålderns höst. Vi utvecklar områden, gör gamla områden moderna och vi utvecklar nya stadsdelar.

De flesta av medlemsbolagen i Sveriges Allmännytta är bolag där man arbetar nära ledningen i kommunen och därmed är en del av deras verktyg för att utveckla densamma.

– Att få bidra till att alla får en bra livsmiljö – det är drivkraften, säger Anders Nordstrand.

Ville bli journalist
Han har haft ett samhällsengagemang i alla år. Från början ville han bli journalist men kom i stället in på Socialhögskolan och studerade bland annat statskunskap, kommunal ekonomi och förvaltning. Han arbetade först i Södertälje kommun och i Stockholms Stad i 27 år, bland annat som chef för turistnäringen.

Efter några års chefserfarenhet fick han uppdrag att starta det som i dag heter, Micasa Fastigheter och som har hand om omsorgsfastigheter och äldreboenden inom Stockholms Stad. Efter nio år blev han vd för Mimer, som är det allmännyttiga bostadsbolaget i Västerås som då hade 11 000 lägenheter.

– Jag är inte byggare eller fastighetstekniker. Det som är spännande med arbetet i bostadsbolag är att de just är samhällsbyggare.

Mimers engagemang för flyktingar
På Mimer upplevde han ögonblick som ligger honom varmt om hjärtat.

– När flyktingvågen kom 2015, ville våra medarbetare göra en insats. De hjälpte och stöttade genom att bland annat ha fotbollsträningar och följa med till badhus. Här kunde vi göra något viktigt. Det fanns ett sådant engagemang och det vi kunde göra som ledning var att möta upp medarbetarna och erbjuda dem att göra det på arbetstid.

Han berättar även att Mimer har en egen ”arbetsförmedling” där 7–8 av tio kom ut på arbetsmarknaden via det program som anordnades via Mimer.

– Att vara med och förändra eller medverka till att människor får bättre livsförutsättningar, det kan man känna stolthet över, säger han.

Barnbarn, bandy och båt
När frågan om egen rekreation och fritid kommer upp, berättar han först kort om att han är lyckligt lottad att ha två barnbarn att umgås med, att Hammarby bandy engagerar och att med båt och skärgårdsställe finns det alltid något att göra. Men sedan glider han åter igen över till arbetet:

– Sen tycker jag att jag har ett väldigt inspirerande jobb. Att få vara med och påverka utvecklingen inom den här sektorn. Jag har alltid varit politiskt intresserad så det här är inte bara ett jobb. Jag brinner för den här typen av samhällsfrågor och utveckling.


Han påpekar att det inte är ett politiskt arbete i sig, men att han tycker om att få genomföra det politikerna vill och påverka politiska förslag utifrån det hans styrelse fattar beslut om.

– Att vara i mellanrummet mellan politik och förvaltning – det är spännande. Det är en del av mitt intresse och har alltid varit det. Det är en avkoppling i sig!

Fokus på sund konkurrens i byggsektorn
En fråga som engagerar honom mycket för tillfället är brottslighet i byggbranschen. Här är han självkritisk och tycker att han borde ha sett och uppmärksammat det tidigare.

– Varför lyfte inte jag den frågan? Vi som organisation skulle ha varit tidigare och tydligare med att uppmärksamma det, kanske vi inte var kunniga nog? Men jag borde ha tagit tag i det och försökt lära mig mer och kommit till insikt om vilket omfattande problem det verkligen är. Nu har Allmännyttan startat ett eget projekt om sund konkurrens i byggsektorn. Men vi kanske borde ha gjort detta för några år sedan och inte idag – det kan jag ångra, säger Anders Nordstrand.

Upplåtelseformerna måste bli mer jämlika
För en organisation som Sveriges Allmännytta är det också en viktig fråga att hyresrätten, som sådan, ska bli attraktiv.

– Det ägda boendet upplevs som huvudboendet, i Sverige. Vi vill göra hyresrätten till en attraktiv boendeform och inte ett andrahandsval. Därför driver vi att upplåtelseformerna ska bli mer jämlika skattemässigt. Äger du ditt boende kan du ha ränteavdrag, rot- och rutavdrag. Det är en skatteobalans. Det är dyrare att flytta in en hyresrätt än in i en nyproducerad bostadsrätt.

Han säger att de med lägst inkomst är de som bor i hyresrätt idag. På 80-talet bestod hyresrätterna av 30 % inkomstrika och 30 % inkomstfattiga, men att det idag bor 12 % inkomstrika och 60 % inkomstfattiga i hyresrätter.

– Det beror på skattesystem och att många av de utsatta områdena består av mest hyresrätter. För de bostadsföretagen som äger hyresrätter är segregation en stor utmaning.

Brett bevakningsområde
Att vara vd för Sveriges Allmännytta innebär att bevakningsområdet är brett. Han påpekar att de arbetar med många olika frågor. Det är arbetslöshet, kriminalitet, otrygghet såväl som hyresnivåer, energieffektivisering och framtiden i form av digitalisering.

Styrkan i att vara en organisation med många medlemmar är att fastighetsägarna arbetar tillsammans, inte en och en. Man kan ta del av varandras utmaningar, projekt och resultat.

Råd till bolagschefer: Lyft blicken!
Till slut vill han även ge råd till alla de vd:ar i de fastighetsbolagen som finns ute i landet och som arbetar inom kommunal verksamhet:

– Man måste lyfta blicken. Det är lätt att hamna i detaljfrågor. Det är bättre om man tar sig tid att skapa en omvärldsbild. Se till att vara ute mycket och möt medarbetare och hyresgäster och se vad som händer i kommunen i stort. Försök ligga före! I stället för att någon säger vad man ska göra, kan man säga att ”det här kan vi bidra med”.

– Man bör ställa sig frågan: Vad kan vi som bolag göra för att hyresgästerna ska få det bättre men också hur orten och samhället ska bli bättre?

Text: Marit Engstedt
marit.engstedt@forvaltarforum.se

Anders Nordstrand

Född: 1958
Uppvuxen: Bollnäs
Arbetslivserfarenhet: Arbetade tretton år med turistfrågor, varav fyra år som vd för Stockholm Information Service, därefter vd på Micasa i 9 år. Vd för Bostads AB Mimer 2013–2016. Vd för Sveriges Allmännytta sedan 2016.
Familj: Gift, två vuxna barn och 2 barnbarn
Bor: I bostadsrätt i Hammarbyhöjden
Fritid: Barnbarn, sommarhus och båt, bandy och fotboll
Dolt intresse (och i viss mån talang): Flugfiske, har hållit på med det sedan 14 års ålder och det är ingen enkel sak att göra! Men jag får inte så mycket tid till det, numera.

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega