Hyrorna för Stockholms allmännytta är klara

Valla Torg, Stockholmshem

Hyrorna för de kommunägda bostadsbolagen Svenska Bostäder, Stockholmshem och Familjebostäder i Stockholm är nu klara. Hyresmarknadskommittén fick ta beslutet och höjningen blir i genomsnitt 4,45 procent och gäller från den 1 januari 2023.

– Vi befinner oss i en orolig tid när alla drabbats hårt av den ekonomiska utvecklingen. Jag är därför tacksam över att vi kommit fram till en rimlig överenskommelse och där vi nu äntligen kan bringa klarhet för våra hyresgäster vad den nya hyran blir, säger Stefan Sandberg, vd på Svenska Bostäder.

– Hyreshöjningen är högre än ett normalår, men täcker ändå inte kostnadsökningarna för taxor, byggmaterial, räntor och löpande förvaltning. Vår ambition har varit att möta upp våra hyresgäster och vi kommer att göra vårt yttersta för att säkerställa en rimlig nivå på underhållet och en bra service, säger Jonas Schneider, vd på Familjebostäder.

– Det var viktigt att vi kom i mål nu. Det har varit en svår förhandling för båda parter. Dels skulle parterna hantera den extrema kostnadsutvecklingen och dels en ny trepartsöverenskommelse med en ny förhandlingsmodell. Vi tror att alla kommer stärkta ur förhandlingen och att vi har större förståelse för varandra inför kommande år, säger Olle Torefeldt, tf vd på Stockholmshem.

Höjningen fördelas
Hyreshöjningen är i genomsnitt 4,45 procent på alla lägenheter. Höjningen fördelas på följande sätt:

  • Lägenheter med presumtionshyra: 2,6 procent
  • Lägenheter med presumtionshyra och individuell mätning och debitering av värme och vatten: 2,4 procent
  • Lägenheter med brukshyra och individuell mätning och debitering av värme och vatten: 4,1 procent
  • Lägenheter med kallhyra: 3,6 procent
  • Övriga lägenheter: 4,76 procent

Frågan fick hänskjutas
Familjebostäder, Stockholmshem och Svenska Bostäder äger och förvaltar totalt 77 000 hyresrätter i Stockholm för över 160 000 stockholmare. Hyresförhandlingar sker mellan de tre bostadsbolagen och Hyresgästföreningen Region Stockholm varje år med start i slutet av september.

Målet är att parterna ska komma överens före årsskiftet med en hyresreglering från den 1 januari kommande år. Om de lokala parterna inte kommer överens kan frågan hänskjutas till Hyresmarknadskommittén för beslut.

Det skedde inför årets hyresreglering och dessförinnan 2020/21 och 2017/18.

Källa: Stockholmshem

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega