Vill du nå våra 25 000 andra förvaltare?
Vill du ha förvaltarforum direkt i mailen?

Så blir renoveringen billigare

Renoveringskostnader av miljonprogrammet kan minskas med 41 miljarder och 260 GWh/år. Det visar en ny studie från Sustainable Innovation.

Sex renoveringslösningar har gemensamt potential att minska de totala renoveringskostnaderna inom miljonprogrammet med 25 procent från dagens nivå och samtidigt uppnå 15 procent energieffektivisering.

Det visar den senaste studien som Sustainable Innovation genomfört i samarbete med Sabo och HBV. Du kan läsa rapporten via en länk under artikeln.

Sex områden
De sex åtgärderna rör områdena badrum, materialleveranser, fasader, hissar, kompletteringsbyggnader och entreprenörsval.

Totalt sett kan lösningar inom dessa områden vid full tillämpning ha potential att minska byggkostnaderna för renoveringen av de återstående 165 000 miljonprogramslägenheterna med 41 miljarder kronor och dess energiförbrukning med ca 260 GWh/år.

– I studien visar vi att några få åtgärder kan ge väldigt stora effekter både ekonomiskt och energimässigt och då finns det fortfarande många åtgärder kvar att undersöka, säger Thomas Sundén, vd på Sustainable Innovation.

Upphandling påbörjas
Genomförbarhetsstudien fullföljs nu genom att parterna nu påbörjar upphandlingsarbete inom flera av de områden som studien pekar ut som genomförbara.

– Som allmännyttans inköpsfunktion ser vi att det arbete vi tillsammans med Sabo och Sustainable Innovation har gjort visar på att det endast är genom samverkan stora samhällsutmaningar kan mötas och lösas, säger Johan Almesjö, vd på allmännyttans inköpsfunktion, HBV.

Dubbel nytta
Studiens målsättning var att utreda hur ett antal identifierade lösningar, enskilt eller i grupp, väsentlig kan minska de totala renoveringskostnaderna inom miljonprogrammets bostadsbestånd med 25 procent från dagens nivå för att möjliggöra en hållbar renovering av beståndet.

– Sex av tio undersökta lösningar anses inneha en tydlig potential att minska byggkostnaderna. Intressant är också att fyra av lösningarna kan ha potential att uppnå den kombinerade målsättningen om minskade byggkostnader och ökad energieffektivisering vilket kan ge dubbel nytta för våra medlemmar, säger Jonas Högset, enhetschef Fastighet och boende på Sabo.

Projektet delfinansieras av Energimyndigheten.

Källa: Sustainable Innovation

Här kan du läsa hela rapporten

Kontakt:

Projektledare Thomas Sundén
thomas.sunden@sust.se
070-944 11 70

 

Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Inköpsportal - tipsa en kollega