Förening / Nytt från organisationer & föreningar
Partnertext från Sveriges Allmännytta

Tävling: Vem har byggt Sveriges bästa flerbostadshus?

Förra året vanns tävlingen av bostadsbolaget LKF i Lund med kvarteret Gränden.

Nu är tävlingen om 2024 års bästa nyproduktion i full gång. Har ni byggt något ni är lite extra stolta över? Som gett erfarenheter värda att sprida vidare? Kanske något nydanande och miljösmart med mervärden för både hyresgästen och fastighetsägaren?

– I dessa tider, när kostnadsläget tvingat många att pausa sitt byggande samtidigt som fler bostäder behövs, känns det särskilt angeläget att få fram exempel på framgångsrika byggprojekt, säger tävlingsgeneralen Sofia Hansdotter.

Sveriges Allmännytta har arrangerat tävlingen sedan 2020. Motivet är att genom tävlingen sprida kunskap om bra och innovativa byggprojekt som ger mervärden till hela samhället.

– Det finns så mycket att lära från lyckade projekt. Vi vill lyfta upp det som både allmännyttan och många andra gör så bra, alltså hur man bygger bostäder som bidrar till bra boendemiljöer, säger Sofia Hansdotter, som är också är fastighetsutvecklingsexpert på Sveriges Allmännytta.

Väger in långsiktig förvaltning
Sveriges Allmännytta söker nu nomineringar för projekt som är slutförda under 2022 eller 2023.

– Det som är unikt är att det här är mycket mer än bara en tävling om bästa arkitektur. Vi väger också in till exempel möjligheten för de boende att leva miljövänligt, att umgås med andra på trygga mötesplatser och att långsiktigt förvalta huset på ett ekonomiskt och bra sätt, säger hon.

Öppen för alla
Tävlingen heter Allmännyttans bästa bygge men är öppen för alla som bygger flerbostadshus.

– Alla byggherrar har olika förutsättningar. Vi vill och behöver självklart ta lärdom av alla. Ju mer vi kan dela med oss av erfarenheter som kan leda till bättre lösningar för våra hyresgäster desto bättre, säger Sofia Hansdotter.

En oberoende och sakkunnig jury kommer under våren att utse tre finalister och sedan en vinnare. Vem som vinner avslöjas under Fastighetsdagarna i Luleå 28–29 maj. Där kommer också de tre finalisterna att berätta om sina projekt.

Vad tror du kommer att bli särskilt utmärkande i årets tävlingsomgång?
– Att bygga hållbart handlar till stor del om att bygga resurseffektivt. Både hur vi tar hand om material som redan finns på marknaden men även om hur material kan designas för bättre cirkulära flöden. Det vore kul att få se tävlingsbidrag med nydanande projekt som har vägt in återbruk och ett högre fokus på cirkularitet i byggmaterial, svarar Sofia Hansdotter.

Mjuka värden
Trygghet och säkerhet i bostadsområdena är en annan fråga som blir allt viktigare.

– Att planera utifrån mjuka värden som kultur, trygghet och säkerhet som skapar attraktivitet är faktorer som säkerligen kommer att sticka ut i ett vinnande projekt. Det är värden som är grundläggande för ett välmående och blomstrande bostadsområde, men det påverkar också de ekonomiska fastighetsvärdena, säger Sofia Hansdotter.

Tävlingen Allmännyttans bästa bygge

Man kan både anmäla ett eget projekt eller nominera någon annans. Nomineringar och tävlingsbidrag ska skickas in senast den 25 mars.

Tävlingsbidragen bedöms utifrån tolv kriterier, bland annat:

  • Arkitektonisk gestaltning och hur väl huset passar in på platsen
  • Lägenheternas planlösning och funktionalitet
  • Innovationshöjd och nytänkande
  • Miljömässig hållbarhet

Hur gör man när man nominerar och tävlar? Vad måste man skicka in? Vilka har vunnit förut och varför? Läs allt om byggtävlingen här.

Från och med 2024 alternerar tävlingarna om Allmännyttans bästa bygge och Allmännyttans bästa renovering med varandra och kommer att genomföras vartannat år. Detta för att göra det möjligt att ge ökat fokus och uppmärksamhet åt varje enskild tävling. 2024 genomförs tävlingen om Allmännyttans bästa bygge och 2025 genomförs tävlingen om Allmännyttans bästa renovering.

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega