Guide för bättre hyresförhandlingar

Sabo och Hyresgästföreningen lanserar en guide som ska stödja förhandlare på båda sidor att genomföra bra, långsiktiga förhandlingar.

Sabos medlemsföretag har efterfrågat stöd i hyresförhandlingarna och deras erfarenheter har varit viktiga i framtagandet av guiden.

anders_nordstrand_sabo_artikel

Anders Nordstrand, vd för Sabo.

– Kollektiva hyresförhandlingar är bra för allmännyttan men de behöver tveklöst fungera bättre på vissa håll. Därför är det nödvändigt att vi som parter tar ansvar för att utveckla förhandlingarna, säger Anders Nordstrand, vd för Sabo, och tillägger;

– Ytterligare en del är att skapa en ny tvistelösning. Jag hoppas att även de privata fastighetsägarna väljer att gå in i ett sådant förbättringsarbete.

Stöd i varje steg
Sabo och Hyresgästföreningens guide lotsar de lokala parterna genom varje steg i förhandlingen – från förberedelser, agerande under själva förhandlingen och vad som ska göras efter förhandlingen. Guiden tar bland annat upp frågor om mandat, förhandlingsunderlag, samtalsklimat och utvärdering.

Marie Linder, förbundsordförande för Hyresgästföreningen.

Marie Linder, förbundsordförande för Hyresgästföreningen.

– Ett gemensamt förhandlingssystem blir aldrig bättre än vad de förhandlande parterna gör det till och det bygger på att parterna tar ansvar för att utveckla arbetet. Guiden är ett viktigt steg i detta. Snabba, effektiva och väl genomförda förhandlingar är bra för både hyresgäster och fastighetsägare, säger Marie Linder, förbundsordförande för Hyresgästföreningen.

I guiden finns även en genomgång av hela förhandlingsåret och en presentation av den partssammansatta Hyresmarknadskommitténs arbete i de fall då de lokala parterna inte kommer överens.

”Angeläget att förbättra”
Varje år sluter bostadsföretagen och Hyresgästföreningen över 30 000 nya hyresöverenskommelser. Dessa hyresförhandlingar är viktiga grundbultar i det svenska hyressättningssystemet.

Hyressättningen ska vara långsiktig och värna både hyresgästernas trygghet och bostadsföretagens möjligheter att förvalta, renovera och bygga nytt till god kvalitet och bra service. Därför är det angeläget att förbättra systemet, skriver Sabo i ett pressmeddelande.

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega