Så slipper du installera IMD

– Det här ger nya möjligheter till energieffektivisering, säger Åsa Wahlström på CIT.

Från den 1 juli gäller nya krav på individuell mätning och debitering i flerbostadshus med dålig energiprestanda. Här får du praktisk hjälp så att du inte behöver installera IMD.

Fastighetsägare som omfattas av lagen och inte kan åberopa något av undantagen måste redan den 1 juli ha installerat IMD, individuell mätning och debitering. Så har man inte tagit reda på om man omfattas är det hög tid att göra det nu.

Enligt lagen ska alla flerbostadshus som har ett primärenergital enligt BBR 25 över 200 kWh i södra Sverige och 180 kWh i norra Sverige installera IMD. Boverket har räknat ut att 14 procent av alla flerbostadshus i Sverige omfattas av lagen eftersom de har högre energiprestanda.

– Om man inte vill installera IMD för värme kan man välja att energieffektivisera istället, det finns också andra  undantag som man kan åberopa, säger Åsa Wahlström, affärsområdeschef på CIT Energy Management AB och adjungerad professor i installationsteknik på Lunds Tekniska Högskola.

Tre undantag
Åsa Wahlström berättade om de tre undantagen när hon höll ett föredrag på Sveriges Allmännyttas Energieffektiviseringsdag den 10 mars. Undantagen gäller:

  • Om det inte är tekniskt möjligt att genomföra IMD, till exempel om byggnaden har luftburen värme.
  • Om det inte är tillräckligt lönsamt, till exempel om byggnaden är väldigt komplicerad med många radiatorer.
  • Om andra energieffektiviseringsåtgärder genomförs så att byggnaden kommer under kravet på energiprestanda.

Måste finnas en plan
– Det här ger nya möjligheter till energieffektivisering i och med att man får det här tredje alternativet, säger Åsa Wahlström.

Är det så att man vill genomföra åtgärder så att man kommer ner under kravet, vilket Åsa Wahlström rekommenderar, ska det vara genomfört 2023. Och vill man göra åtgärder i samband med en planerad ombyggnad, räcker det att man har genomfört dem 2026.

Men om man vill genomföra någon av dessa åtgärder måste man ändå kunna visa en plan för det redan den 1 juli 2021 för tillsynsmyndigheten, det vill säga kommunen.

Praktiska hjälpmedel
För att hjälpa de som ska genomföra energieffektiviseringsåtgärder finns dels en rapport som Boverket och Energimyndigheten har låtit ta fram, dels en praktisk guide från Fastighetsägarna. Du finner länkar till rapporten och guiden under artikeln.

Åsa Wahlström har tagit fram rapporten tillsammans med CIT-kollegan Mari-Liis Maripuu och Roland Johnson, Göran Werner och Elin Carlsson på konsultföretaget WSP. Här finns exempel på ett antal energieffektiviseringsåtgärder för två typhus i södra och norra Sverige.

Beräkningarna har genomförts för vanligt förekommande energieffektiviseringsgärder där resultatet presenteras med energieffektivisering och lönsamhet för två paket av åtgärder.

Text: Mats Cato
mats.cato@forvaltarforum.se

 

 

 

Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega