Sabo välkomnar fleråriga hyresavtal

Vänersborgsbostäder har tecknat ett treårigt hyresavtal.

Vänersborgsbostäder har tecknat ett treårigt avtal med sina hyresgäster.

Antalet hyresöverenskommelser i allmännyttan som sträcker sig över mer än ett år har ökat markant de senaste åren. Bransch- och intresseorganisationen Sabo välkomnar trenden.

Antalet två-åriga hyresuppgörelser har ökat på senare år. Från tre år 2015 till 19 perioden 2016–2017. Det handlar fortfarande om ett lågt antal men ökningen är markant, 533 procent.

Sabo ser flera fördelar med flerårsavtal, de ger stabilitet och möjlighet för bostadsföretagen att ägna än mer tid åt viktiga frågor som systematisk hyressättning, underhåll, nyproduktion och områdesutveckling.

Ökad trygghet för båda parter
Vänersborgsbostäder är ett av de allmännyttiga bostadsföretag som har flerårsavtal och som ser flera fördelar med det.

– Vi valde att teckna flerårsavtal för att få arbetsro under tre år. Vänersborgsbostäder lägger oerhört mycket tid på att ta fram underlag inför förhandlingarna men vi får ofta inte gehör för våra underlag eftersom vår motpart bestämmer sig vid en viss nivå. Nu  kan planera våra underhållsåtgärder bättre och hyresgästerna får en trygghet i att veta hur den framtida hyran kommer att se ut, säger Gunnar Johansson, vd i Vänersborgsbostäder.

– Nuvarande förhandlingssystem är i stort behov av revidering. Hyresmarknadens parter måste ta sitt ansvar och se över sättet som hyrorna förhandlas. Hyresrättens framtid är beroende av tydliga och långsiktiga spelregler för att inte få en segregerad bostadsmarknad.

Bättre överblick
Sabo ser även att flerårsavtalen är positiva för hyresgästerna som på så sätt får en bättre överblick av kommande boendekostnader. De fördelarna finns även med den maxtid på tre månader som Hyresmarknadskommittén rekommenderar för hur länge hyresförhandlingen får pågå, från första yrkandet till den färdiga hyran.

Trubbiga instrument
Sabo konstaterar att bostadsföretagens stora kostnader oftast ligger i löner, taxor och avgifter för kommunal service och uppvärmning, även om det förekommer variationer mellan kommuner och företag.

Därför är parametrar som till exempel inflation och konsumentprisindex trubbiga instrument i hyresförhandlingarna, anser Sabo.

Kvalitet och service
De lokala förhandlingarna ska handla om kvalitet och service i boendet. Det är också viktigt att bostadsföretaget får ihop sin ekonomi när löner och andra avgifter ökar så att vi kan bibehålla en stark allmännytta som klarar sina åtaganden.

I årets förhandlingsomgång har hittills två bolag yrkat på två-årigt avtal.

Antal två-årsuppgörelser senaste fem åren
År 2016: 19
År 2015: 3
År 2014: 6
År 2013: 11
År 2012: 13

 

 

 

 

 

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega