Hyresgäster

Rätt att avhysa störande hyresgäst

Huge Bostäder i Huddinge gjorde rätt som sa upp hyreskontraktet med en hyresgäst som upprepat skrämde, störde och anmälde sina grannar till störningsjour, polis och socialen. Det slår Svea Hovrätt fast i ett beslut.

Läs mer

Ny moms bromsar soltak

Högsta förvaltningsdomstolen försämrar villkoren för solcellstak. En ny dom slår fast att fastighetsägare måste betala moms på el som mäts och faktureras individuellt.

Läs mer

Hyresgäster vann tvist om häxsot

De hyresgäster i Helsingborg som påstår sig vara drabbade av det omtvistade fenomenet häxsot får rätt mot sin hyresvärd som hela tiden hävdat att sotet i taket och på väggarna orsakats av hyresgästerna själva. 

Läs mer

De slåss om årets kundkristaller

Nu är det klart vilka som gör upp om årets kundkristaller. Se alla nominerade!

Läs mer

Så minskar du hälsoskadlig värme i ditt hus

Folkhälsomyndigheten har tagit fram tips för hur du som fastighetsägare kan minska risken för hälsoskadlig värme i befintlig bebyggelse.

Läs mer

Tre nya guider för ökad hållbarhet

ICHB har publicerat tre nya guider för dig som vill veta mer om hållbara åtgärder vid driftoptimering, styrning av värmeeffekt och boendedialog.

Läs mer

Utsatta områden behöver kanske lite mer kärlek

KRÖNIKA

Över en halv miljon människor bor i så kallade utsatta områden. Områden där otryggheten är störst, arbetslösheten är högst, medelinkomsten lägst och hyresrätter dominerande. Lite tillspetsat kan man säga att det handlar om liv och död.

Läs mer

Minska risken för hisstopp

Här tipsar Fastighetsägarna om hur du kan arbeta förebyggande för att undvika hisstopp.

Läs mer

Sortering av matavfall för alla

Fastighetsbolaget Olov Lindgren inför sortering för matavfall med målet att samtliga fastigheter ska ha matavfallssortering 2021. 

Läs mer

Rikshem digitaliserar alla sina fastigheter

Rikshem har tecknat avtal med Telia om ett helhetsgrepp för digitalisering av sina fastigheter. Avtalet omfattar öppet nät, fastighets-it och IoT-plattform.

Läs mer