Hyresgäster

Stora skillnader när boende sätter betyg på värdar

Hyresgäster hos de allmännyttiga bostadsbolagen i Göteborgsregionen är mindre nöjda med sitt boende i dag än 2016. Samtidigt är de mer nöjda än hyresgäster hos privata värdar.

Läs mer

Partnertext från Stockholmshem

Stockholmshems medarbetare mentorer för nyanlända

27 nyanlända stockholmare får varsin mentor från bostadsbolaget Stockholmshem. Programmet ska hjälpa nyanlända att komma ut i arbetslivet.

Läs mer

Fastighetsägare bör ha central roll i hometail

Fastighetsägare bör ta en aktiv roll i förmedlingen av hemleveranser och digitala och hushållsnära tjänster. Det kan ge båda nöjdare hyresgäster och ökade intäkter.

Läs mer

Ny plattform för framtidens kontor

Vasakronan och proptech-bolaget Tmpl Solutions har bildat ett bolag för att utveckla en digital plattform som ska bli gränssnittet för framtidens kontorstjänster.

Läs mer

AI ger bättre nyttjande av mötesrum

Med hjälp av artificiell intelligens (AI) hjälper Castellum statistikmyndigheten SCB i Örebro att se över hur man kan nyttja sina mötesrum mer effektivt.

Läs mer

Nyckeln till en framgångsrik förvaltning

FRAMTIDENS FÖRVALTARE

Hur överträffar vi våra kunders förväntningar på sitt boende? Och vilka är egentligen kundens förväntningar.

Läs mer

Bostadshyresvärdarnas nya roll: credible enforcer

DEBATT

Diskussioner om social hållbarhet i bostadsområdena handlar ofta om att belöna och uppmuntra de boende. Men hyresgästerna skulle förmodligen önska att möjligheter att sanktionera och bestraffa dåligt beteende också togs upp, skriver Johan Braw, vd på Sölvesborgshem.

Läs mer

Ny giftfri metod för att sanera vägglöss

Stockholmshem ska testa kolsyreis för att bekämpa vägglöss. Bolagets egen expert på skadedjur berättar om metoden och en annan ny spännande upptäckt.

Läs mer

Tryggare och roligare med nya miljöstugor

Signalisten i Solna bygger om alla sina miljöstugor för att göra avfallshanteringen effektivare. Samtidigt ska det bli tryggare och roligare att sopsortera för hyresgästerna.

Läs mer

Partnertext från AktivBo

Willhem ökar igen!

En heldag i månaden samlas hela personalen på Willhem i respektive område för en gemensam kraftansträngning. Ett initiativ som bidragit starkt till ökade betyg i Nöjd kund-index.

Läs mer