165 000 lägenheter kvar att rusta upp

Susanna Höglund, chef Ekonomi och Juridik på Sabo.

Hälften av allmännyttans bostäder från åren 1961–1975 behöver renoveras, visar en ny rapport.

Bransch- och intresseorganisationen Sabo som har gjort rapporten identifierar även kostnader, hinder och åtgärder för de renoveringar som kvarstår. Länk till rapporten hittar du under artikeln.

De allmännyttiga kommunala bostadsföretagen har fördubblat renoveringstakten. Från cirka 11 000 bostäder per år 2009 till dagens cirka 20 000. Nu återstår 165 000 lägenheter från rekordåren att renovera.

Om företagen klarar att hålla samma takt kommer hela beståndet från rekordåren vara renoverade om tio år. Men det finns det finns oroande tecken på att det kan ta längre tid.

Bara akuta brister
– Vi har kompetens- och kapacitetsbrist i byggbranschen och renoveringarna kräver i stora delar samma yrkeskategorier som många av nyproduktionsprojekten. Därför kommer renoveringstakten sannolikt att dämpas, säger Susanna Höglund, chef för Ekonomi och Juridik på Sabo, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag.

Enligt Sabos beräkningar innebär de kvarvarande renoveringarna i allmännyttan en kostnad på minst 28 miljarder kronor. Men med den nivån kan bara akuta tekniska brister åtgärdas.

Renoveringar som möter krav på till exempel minskad energiförbrukning och bättre tillgänglighet leder till betydligt högre summor. Slutnotan kan landa på 165 miljarder kronor för hela allmännyttan.

Enorma summor
– Det är enorma summor och därför utökar Sabo samarbetet med HBV, allmännyttans inköpscentral, för att öka transparensen på materialpriser. Vi ser också över möjligheten att underlätta för grossister, installatörer och leverantörer att ta en annan plats i entreprenörskedjan än vad de gör i dag. På så sätt vill vi underlätta för mindre företag att jobba för allmännyttan. Det skulle öka konkurrensen och pressa priserna, säger Susanna Höglund.

För att klara denna utmaning riktar Sabo uppmaningen till regeringen att:

  • Lägga moms på bostadshyrorna. Den utgående momsen bör motsvara den lägsta momssatsen som är sex procent. Då kan fastighetsägarna göra avdrag för ingående moms.
  • Vidga ROT-stödet till att även omfatta arbetskostnaden för reparation, om- och tillbyggnad i hyreshus.
  • Möjliggöra för fastighetsföretag att årligen göra avsättningar till en fond för framtida underhåll på bostäder på samma sätt som avsättningar i dag kan göras till exempelvis en periodiseringsfond.

Läs rapporten
Hem för miljoner – förutsättningar för upprustning av rekordårens bostäder

Fakta om rekordåren
Under de så kallade rekordåren 1961–1975 byggdes 1,3 miljoner bostäder i småhus och flerbostadshus i Sverige. Av dessa byggdes cirka en miljon under åren 1965–1974, det så kallade miljonprogrammet. Antalet lägenheter i rekordårens flerbostadshus uppgår till 800 000, varav 570 000 byggdes under miljonprogrammet. Av dessa 800 000 lägenheter ägs 330 000 av allmännyttan. 250 000 av dessa byggdes under miljonprogrammet.

Kontakt
Susanna Höglund
Chef Ekonomi och Juridik, Sabo
076-052 04 87

Charlotta Lundström
Pressansvarig Sabo
070-721 20 11

 

 

 

 

Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Inköpsportal - tipsa en kollega