Detaljer och helhet är lika viktiga i energiarbetet

Vad är de bakomliggande syftena med de energieffektiviserande åtgärder vi genomför och kommer vi att lyckas uppnå dem? Alexander Centeno uppmanar oss att behålla helhetsperspektivet i myllret av alla detaljer som nu ska lösas i energikristider.

Jag minns när jag för många år sen pluggade till energianalytiker och hur man då ofta lyfte fram goda exempel på när fastighetsägare hade totalrenoverat äldre byggnader med bland annat tilläggsisolering och värmeåtervinning.

Återbetalningstiden på investeringen låg ofta på över femtio år vilket i praktiken även kunde betyda det dubbla med hänsyn till osäkerheter i energipriser och utförande.

Konsensus i stora delar av branschen var att om kostnaden inte vore en faktor hade dessa åtgärder kunnat genomföras i majoriteten av den typen av fastigheter, med en i slutändan lägre miljöpåverkan som resultat.

Effektreducering en viktig parameter
Sakta men säkert övergick det dagliga energiarbetet från att enbart innefatta energibesparing till att inkludera effektreducering, något som blev mer tydligt i takt med att fjärrvärmebolagens debiteringsformer ändrades.

Nuförtiden är det väl känt att miljöpåverkan till följd av energianvändning varierar beroende på många faktorer, såsom tiden på året energin används, det geografiska läget, med mera.

Energibesparing på köpet
Var gränsen för suboptimering går skiljer sig beroende på fastigheten. Många åtgärder genomförs av andra huvudsakliga skäl men medför samtidigt en energibesparing.

Jag tänker på de goda energieffektiviseringsexempel som lyftes fram för tio-femton år sen, hur hade de stått sig idag?

Idag hade många av dessa byggnader blivit klassade som suboptimerade om de enbart genomförts i syfte att spara mängden köpt energi.

Behåll både detalj- och helhetsperspektiv
Det är därför viktigt när man arbetar med energifrågor att behålla både detalj- och helhetsperspektivet.

Detaljfrågor handlar ofta om konkreta åtgärder som aggregatbyten, tilläggsisolering och optimering av luftflöden till följd av exempelvis radonproblematik.

Helhetsperspektiv handlar om att känna till hur åtgärden påverkar energisystemet som helhet.

Bostadsbolaget är halvvägs mot målet
Bostadsbolaget och hela Framtidskoncernen deltar i Allmännyttans klimatinitiativ som har som mål att reducera den köpta energianvändningen med 30%, reducera effekttoppar och ha en fossilfri allmännytta till 2030.

Bostadsbolaget är fram till i år knappt halvvägs till målet och både besparingspotentialen i beståndet samt inplanerade åtgärdsarbeten indikerar att målet kommer att uppnås i tid.

Som med allt annat så kommer det att kräva att vi vänder på alla stenar, stora som små. I äldre fastigheter finns som bekant ofta många okända stenar, och även en hel del annat för den delen.

Primära målet är inte alltid energi
I ett flertal fastigheter genomför Bostadsbolaget en total energirenovering som reducerar energibehovet. Bakgrunden till projekten är ofta att fastigheterna har ett underhållsbehov eller någon form av problematik med inomhusmiljö, såsom höga radonhalter.

Detta är således det primära målet och resultatet blir en fastighet som får en högre standard, nöjdare hyresgäster och lägre energianvändning.

Den stora skillnaden mot exemplen i början av texten är att renoveringen genomförs av andra huvudsakliga skäl än att enbart reducera energianvändningen. Att tala om suboptimering ur energisynpunkt blir alltså mindre relevant i dessa projekt, även om det fortfarande är en aspekt som tas hänsyn till.

Utgångsläget är avgörande
Resultatet efter genomförda projekt med liknande åtgärder, visar att det i vissa fall är möjligt att uppnå nybyggnadsnivå och i andra fall en bit över.

Att reducera fastighetens energianvändning till nybyggnadsnivå efter energirenoveringen är inte alltid ett mål i sig då det i många fall innebär en suboptimering sett ur miljösynpunkt.

Utgångsläget är avgörande och vid alla beslut gäller det att se saker ur flera perspektiv.

Ur kris föds innovationer
Den nuvarande el- och effektkrisen påverkar självklart de löpande åtgärder som genomförs men ur kriser föds ofta lärdomar och nya uppfinningar som sedan blir standard.

Den nuvarande situationen vi befinner oss i kommer att tvinga oss att påskynda utvecklingen av åtgärder som reducerar effekt- och energibehovet under kritiska tidpunkter i en större skala.

Det som är sanning idag är inte alltid sanning imorgon och därför är det viktigt att påminna sig själv om att behålla helhetsperspektivet i myllret av alla detaljer som ska lösas i projekten.

Vad är de bakomliggande syftena med åtgärderna vi genomför och uppnås de? Det kan tyckas vara självklara frågor men med inte alltid så självklara svar.

Alexander Centeno
Energicontroller, Bostadsbolaget

 

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega