Ska vi hyresförhandla på kalkyl eller på känsla?

KRÖNIKA

I årets hyresförhandlingar står parterna långt ifrån varandra. Istället för att titta på kalkyler så spelar man på känslor. Samtidigt finns behov av att se över hyressättningssystemet. Hur ska vi annars få in ”outsiders” på bostadsmarknaden, menar Ulf Nyqvist.


Behövs verkligen kvinnliga nätverk nuförtiden?

KRÖNIKA

Så länge byggnader har uppförts och förvaltats har majoriteten av alla beslut fattats av män. Normer har skapats för processer och slutresultat. Men för att utvecklas och möta en komplex framtid behövs fler erfarenheter och nya perspektiv i branschen.


Konsten att inte följa en underhållsplan?

KRÖNIKA

Att leva i nuet gör livet mer levande, spännande och oförutsägbart. Men förvaltare föredrar att förebygga snarare än att åtgärda fel i efterhand och följer därför en underhållsplan. Men vad händer när förutsättningar ändras?


Digital kompetens – varför är det en utmaning?

KRÖNIKA

Digitalisering gör nytta genom effektivitet, besparingar och nöjdare kunder – och leverantörer av tekniska lösningar finns. Men varför är takten så trög? Frågan är om det saknas kompetens för att driva digitaliseringsprojekt inom organisationen.


Data är det nya guldet, men hur kommer vi in i gruvan?

KRÖNIKA

Näringslivet förnyas och utvecklas ständigt. Bransch efter bransch förstår att data och digitala processer är vår tids guld – som skapar effektivitet, kundnytta, ökad hållbarhet och nya affärsmodeller. Men hänger fastighetsbranschen med?


Vill du bli krönikör hos oss på Förvaltarforum?

KRÖNIKA

Vi söker dig som funderar och reflekterar över det som händer i fastighetsbranschen och arbetslivet. Kan du dessutom formulera detta i ord och förmedla det i tankeväckande krönikor?


Ledarskapets kärna – att utveckla organisationens kultur

KRÖNIKA

De flesta ledningsgrupper har sällan kulturfrågor på agendan. Men att få insikt i sitt kulturella system gör det lättare att komma framåt och hitta nya lösningar på komplexa problem. Det är detta som är ledarskapets kärna anser Thorbjörn Hammerth.


Låt underhållsplanen vara prediktiv men våga ta nya vägar

KRÖNIKA

Utan en underhållsplan kan förvaltningsarbetet lätt bli akuta utryckningar – som kostar tid och pengar. Men att ha en plan innebär också att kunna tänka flexibelt och testa nya vägar. Allt för att optimera resurser och klimatnytta.


Att gå från pilot till fullskaligt införande – så lyckas vi

KRÖNIKA

Per Forsling från Jernhusen bjöd in ett antal företag som driver på utvecklingen av branschen, för samtal kring implementering. Här är hans sammanfattning av vad som röner framgång – ur fastighetsägarnas och ur leverantörernas perspektiv.


Sonomama – tänk på nuläget och ta långsiktiga steg framåt

KRÖNIKA

Sonomama är ett japanskt uttryck som betyder ”som det är”. Ulf Nyqvist anser i sin krönika att fastighetsbolag borde anamma detta mer. Ha koll på nuläget, tänk långsiktigt och ta små steg som ger handlingsfrihet i framtiden.


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega