Vår modell med gröna renoveringar minskar utsläppen med 40 %

KRÖNIKA

Familjebostäder i Göteborg har tagit fram en renoveringsmodell som involverar återbruk och klimatberäkningar. Man mäter CO2e inom fyra områden och har lyckats minska utsläppen med 40 %. Här berättar VD Thorbjörn Hammerth hur man går till väga.


Energieffektivisering svårare – men viktigare än någonsin!

KRÖNIKA

Vilket syfte har energieffektiviseringen? Om fjärrvärmen blir klimatneutral och klimatskalsrenoveringar tar resurser, vad är då bäst att göra? Oskar Scheiene funderar kring konflikten mellan klimat och energieffektivisering.


Den blomstertid nu kommer

KRÖNIKA

Mari-Louise Persson slår ett slag för biologiska mångfald – som en naturlig del av fastighetsförvaltningens underhållsplan. Plantera träd som ger skugga och dämpar skyfall, anlägg odlingslådor och klimatanpassa fastigheterna, är några tips hon ger.


Områdesutveckling – en långsiktig fokuserad samverkan

KRÖNIKA

Det behövs inget stort investeringsprojekt för att driva eller initiera platssamverkan – bara insikt om att samverkan kan göra alla till vinnare. Men vem ska ha ansvar? Kicki Björklund hittar inspiration i New York.


(Den glömda) Konsten att hålla det enkelt

KRÖNIKA

Att förenkla och hålla sig kort kan vara svårt – men nödvändigt. Det anser Jonas Nordin i sin krönika och ger tre konkreta områden där förenklingar skulle skapa mervärde i vår vardag och verksamhet.


Framtiden är här – är vi redo för AI-revolutionen?

KRÖNIKA

Vi som arbetar inom fastighetsförvaltning har ett ansvar att inte bara reagera på tekniska framsteg utan även att agera. Det menar Patric Karlsson och manar oss att rusta oss och ta ledningen i AI-revolutionen.


6 K:n för att få fram era mål

KRÖNIKA

Roland Jonsson har satt ihop en modell med 6 saker som börjar på K. Med hjälp av max 3 av dem kan han sedan formulera fastighetsägarens mål för sina framtida åtgärder. Vilka skulle du välja och hur skulle du formulera era mål?


Konflikter som bränsle för framgång

KRÖNIKA

Visad svaghet kan paradoxalt nog vara en styrka i en konflikt. Genom att inte vara alltför hårdför och förhålla sig mer objektiv till andras argument kan det dämpa en oenighet anser Mattias Tegefjord. Samtidigt som en god konflikt kan bli konstruktiv.


Stadsodling skapar hållbar stadsutveckling

KRÖNIKA

I Sköndal i södra Stockholm ska en ny stadsdel byggas och i samband med detta väljer byggaktörerna att starta en stadsodling som en del av hållbarhetssatsningen. Detta för att bidra till resilienta och attraktiva stadsdelar.


Tillit, transparens och magi

KRÖNIKA

Transparens och tillit är avgörande för en positiv och stimulerande arbetsmiljö. Det skapar engagemang och bidrar till kreativa samarbeten. Men det är minst lika viktigt för verksamhetsutvecklingen i stort, menar Per Forsling på Jernhusen.


För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega