”Större variation av hyreshöjningarna över landet behövs”

Allmännyttans chefsekonom Susanna Höglund tror inte på ett generellt stopp för hyresjusteringar på grund av pandemin.

Bostadsbolagens och kommunernas olika förutsättningar måste tydligare återspeglas i en större variation av hyresjusteringar över landet. Det menar Sveriges Allmännytta som inför förhandlingarna om nästa års hyror har tagit fram en ny vägledning till medlemsföretagen.

Syftet med vägledningen, som ges ut för tredje gången, är att ge en gemensam bild av hur olika förändringar i omvärlden bör påverka de årliga hyresjusteringarna. Vägledningen ger förslag till gemensamma ramar för de årliga förhandlingarna.

– Våra medlemmar och de kommuner de verkar i har väldigt olika förutsättningar, både vad gäller demografin samt bostadsbeståndets hyresnivåer och behov av utveckling. Det måste återspeglas i en större variation i de årliga justeringarna jämfört med vad vi har sett de senaste åren, säger Susanna Höglund, chefsekonom, Sveriges Allmännytta.

Hänsyn till pandemin
Konsekvenserna av corona-pandemin har inte drabbat bostadssektorn i samma utsträckning som andra och den måste fortsätta kunna utvecklas utifrån respektive orts bostadsbehov, skriver Sveriges Allmännytta och tillägger;

Men, pandemin har drabbat hushåll och landsdelar väldigt olika, vilket man därför behöver ta hänsyn till i förhandlingarna. Däremot ser Sveriges Allmännytta inte att det finns skäl att generellt avstå från hyresjusteringar för 2021.

– För hushåll som drabbats av pandemin finns samhällets stöd i form av bostadsbidrag, a-kassa och försörjningsstöd. Regeringen har under våren dessutom beslutat om riktade stöd till både näringsliv och individer som drabbats. Det är ett bättre sätt att nå de som drabbats av pandemin än ett generellt stopp för hyresjusteringar, säger Susanna Höglund.

Ta långsiktigt ansvar
Bostadsmarknadens parter har genom den nuvarande lagstiftningen stor frihet att själva bestämma ramarna för de årliga förhandlingarna. Det finns därmed goda möjligheter att utveckla systemet inom den lagstiftningen, skriver Sveriges Allmännytta och tillägger;

Förslaget utgår ifrån relevanta omvärldsfaktorer, som påverkar möjligheten att erbjuda bra och tillräckligt många hyresrätter för både nuvarande och kommande generationers hyresgäster.

– Det är därför viktigt att parterna tar ett långsiktigt ansvar för att de lokala förutsättningarna återspeglas i de årliga hyresförhandlingarna. Då kan hyresrätten bidra till en balans i bostadsförsörjningen utifrån ortens förutsättningar, säger Susanna Höglund.

Källa: Sveriges Allmännytta

Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega