Fastighetsägare? Delta i upphandling för fasadrenovering!

Nu har du som ska genomföra en fasadrenovering under 2024 chansen att få konkret hjälp och stöd via Sustainable Innovations, som bedriver icke vinstdrivande forskning via Energimyndigheten. 15 maj får du mer information via ett digitalt möte.

Tyvärr är det mer regel än undantag att fasadrenoveringar inte uppnår den energiprestanda eller lönsamhet som planerat. För att komma tillrätta med det har den icke vinstdrivande forskningsaktören Sustainable Innovation, se faktarutan, utvecklat en ny affärsmodell.

Den nya mätmetoden och affärsmodellen innebär att ett större ansvar läggs på leverantörer och entreprenörer att faktiskt uppnå den utlovade ökningen av energiprestanda. Förra året skapades en beställargrupp för fastighetsägare med planer på fasadrenovering i nära framtid. Nu fortsätter gruppen sitt arbete med att ge konkret hjälp till dig som har ett renoveringsprojekt som startar under 2024.

För att delta anmäler du dig till ett informationsmöte där Sustainable Innovations berättar hur du kan nyttja den utvecklade effektsignaturmetoden och använda deras underlag för att passa din upphandling. Du behöver inte ha varit med tidigare för att delta.

Vad är effektsignaturmetoden?
Effektsignaturmetoden är en vedertagen metod för att mäta en byggnads energiprestanda. Inom projektet nyttjas metoden som en standardiserad leverantörsoberoende metodik.

Datum och tid för informationsmöte: 14 maj kl. 10.30 – 12.00
Anmäl dig här till det digitala mötet.

Källa: Sustainable Innovation

Sustainable Innovation

Beställargruppen är en del av projektet Upphandling med hårdare krav på leverantörer vid tilläggsisolering som finansieras av Energimyndigheten genom BeBo, och mätmetoden är är framtagen av Sveriges Allmännytta, KTH, BeBo och Sustainable Innovation.

Sustainable Innovation är en icke vinstdrivande forskningsaktör som arbetar för en omställning i samhället. Ambition är att bidra till en samhällsförändring som gör klimatet, affären och livet mer hållbart.

Källa: Sustainable Innovation

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega