Hållbarhet

Podd med allt om fastighetsförvaltning

Real Fastighetssystem och Förvaltarforum har i samarbete tagit fram en podd om fastighetsförvaltning. Fokus ligger på digitalisering och branschens framtidsfrågor.

Läs mer

Ny moms bromsar soltak

Högsta förvaltningsdomstolen försämrar villkoren för solcellstak. En ny dom slår fast att fastighetsägare måste betala moms på el som mäts och faktureras individuellt.

Läs mer

Så hittar du hållbara hantverkare

Ett väl utfört arbete är även bra ur hållbarhetssynpunkt. ICHB har tagit fram en lista över vad du bör tänka på för att hitta certifierade och behöriga hantverkare.

Läs mer

Så minskar du hälsoskadlig värme i ditt hus

Folkhälsomyndigheten har tagit fram tips för hur du som fastighetsägare kan minska risken för hälsoskadlig värme i befintlig bebyggelse.

Läs mer

Robot fixar konstgräsplanen

Spridningen av granulat och mikroplaster från Solnas konstgräsplaner ska minskas med hjälp av robotar och ett AI-system.

Läs mer

Tre nya guider för ökad hållbarhet

ICHB har publicerat tre nya guider för dig som vill veta mer om hållbara åtgärder vid driftoptimering, styrning av värmeeffekt och boendedialog.

Läs mer

Sortering av matavfall för alla

Fastighetsbolaget Olov Lindgren inför sortering för matavfall med målet att samtliga fastigheter ska ha matavfallssortering 2021. 

Läs mer

Humlegården utvecklar cirkulär affärsmodell

Humlegården ska i ett forskningsprojekt med IVL, Kinnarps och Rise ta fram ett system för att utvärdera och analysera material och metoder för mer hållbara lokalanpassningar.

Läs mer

”EEF vill se tydligare åtgärder för energieffektivisering”

DEBATT

Energieffektiviseringsföretagens vd Lotta Bångens är kritisk till Sveriges klimatpolitiska handlingsplans avsaknad av fokus på energieffektiviseringens centrala roll för att klara klimatmålen samt konkreta bonus-system för energieffektivisering.

Läs mer

Ny metod visar lönsamhet för solceller

Forskarstudenten Nelson Sommerfeldt på KTH har utvecklat ett sätt att ta reda på när det lönar sig att investera i solpaneler. Nu blir metoden tillgänglig med ett nytt verktyg.

Läs mer