Partnertext från Retta

Optimering och hållbarhet viktigt i rollen som Asset Manager

Från ett möte om ventilation med en krögare – till ett annat om värderingar med en investerare. Aron Gunnarsson, chef för Asset Management på Retta, berättar om rollen som kräver analytisk förmåga såväl som passion för affärsutveckling och hållbarhet.


”Alltid bättre att spara och renovera än riva och bygga nytt”

Stora renoveringar är sämre för klimatet trots energibesparingar. ”Återanvända eller återvunna material och produkter är alltid bättre än nya, jungfruliga material”, säger Björn Berggren, Allmännyttans energiexpert.


Partnertext från Yieldly

5 strategier för miljömedveten förvaltning

Fastighetsförvaltningen står inför utmaningar och möjligheter. Branschen måste hantera allt från energiförbrukning och avfallshantering till koldioxidutsläpp. För att möta stränga hållbarhetskrav krävs strategier, gröna initiativ och innovativ teknik.


”Det behövs nationella mål för att få igång mer återbruk”

Vi får ett samtal om återbruk i fastighetsbranschen med Fastighetsägarnas Chef för Utveckling & Hållbarhet, Rikard Silverfur. Han beskriver utmaningarna och vad som behövs för att främja mer återbruk.


Partnertext från Newsec

Därför ökar behovet av en holistisk hållbarhetsstrategi

Newsec ser att fler efterfrågar strategier för hur de ska arbeta med hållbarhet i sina fastigheter. Det kan behövas råd och stöd för att navigera i djungeln av möjligheter. Här ger Newsecs dedikerade ESG-avdelning några tips på vägen.


Vår modell med gröna renoveringar minskar utsläppen med 40 %

KRÖNIKA

Familjebostäder i Göteborg har tagit fram en renoveringsmodell som involverar återbruk och klimatberäkningar. Man mäter CO2e inom fyra områden och har lyckats minska utsläppen med 40 %. Här berättar VD Thorbjörn Hammerth hur man går till väga.


Därför slutade Svenska Bostäder med ROT-renoveringar

Svenska Bostäder antog en ny underhållspolicy och gick från stora ROT-renoveringar till varsam renovering. Det var startskottet på ett nytänkande som har påverkat hela organisationen. ”Ett fartyg som byter riktning”, säger Teknik- och underhållschefen.


Energieffektivisering svårare – men viktigare än någonsin!

KRÖNIKA

Vilket syfte har energieffektiviseringen? Om fjärrvärmen blir klimatneutral och klimatskalsrenoveringar tar resurser, vad är då bäst att göra? Oskar Scheiene funderar kring konflikten mellan klimat och energieffektivisering.


Varsågod, en guide för klimatanpassning av bostadsföretag

Det behövs verktyg och metoder för fastighetsägare när det gäller klimatanpassning av sitt bestånd. Allmännyttan och IVL har tagit fram en stegvis vägledning med checklistor och goda exempel på hur andra har gjort.


Fabege mellanlagrar träd, buskar och stenar i återbrukspark

En park med utemiljömaterial som lagras för att senare kunna återbrukas på annan plats. Det har Fabege skapat i Solna. Syftet är att förenkla tillgång på material och ge utomstående en trevlig miljö att vistas i.


För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega