Hållbarhet

Fossilfria transporter 2020

Det är målet när Botkyrkabyggen nu börjar fasa ut sina gamla fordon till förmån för nya elbilar. Från september rullar 18 eldrivna bilar i bolagets områden.

Läs mer

Ny hemsida ska stötta cirkulär upphandling

IVL Svenska Miljöinstitutet lanserar en ny webbplattform för cirkulär upphandling för att stötta företag och upphandlande instanser att agera mer cirkulärt.

Läs mer

Egen expert på skadedjur gav resultat

Stockholmshems expert på skadedjur Chantelle Small berättar om bolagets framgångsrika arbete och delar med sig av sina bästa råd.

Läs mer

Vilket avfall påverkar klimatet mest?

Elektriska produkter, elektronik och textil är de avfallstyperna som har störst påverkan på klimatet. Det visar en ny IVL-rapport.

Läs mer

Boendebudget testas i Biskopsgården

Bostadsbolaget provar att låta hyresgästerna i Norra Biskopsgården själva bestämma över en del av bolagets budget. 

Läs mer

Stadsodlingar hos Higab

Som en del av Göteborgs 400-årsjubileum 2021 driver Higab ett pilotprojekt för att testa stadsnära odling. Nu har tre platser etablerats vid Slakthuset, Kvibergs Kaserner och Musikens Hus.

Läs mer

Var finns risk för oskäliga arbetsvillkor?

Upphandlingsmyndigheten har i dialog med arbetsmarknadens parter genomfört riskbedömning för en rad yrkesgrupper som anlitas i fastighetsförvaltningen.

Läs mer

Boendeinflytande lönar sig

En fastighetsägare kan vinna på att ge boende inflytande tidigt inför en ombyggnad. ICHB ger sju goda skäl att erbjuda ett boendeinflytande utöver vad lagen kräver.

Läs mer

Malmös största solcellstak

Atrium Ljungberg har installerat solceller på taket på köpcentrumet Mobilia. Med 2 500 kvadratmeter är anläggningen den största av sitt slag i Malmö.

Läs mer

Så blir Wihlborgs förvaltning klimatneutral

I miljömålen slår Wihlborgs fast att den löpande förvaltningen i Sverige ska vara klimatneutral 2019. Bolagets miljöchef berättar hur de når målet.

Läs mer