Sponsrad artikel från Artvise

Strategier för smart ärendehantering och nöjdare hyresgäster

Idag finns 14 000 nöjda användare av Artvise Kundtjänst, som gör arbetet med kundvård mer effektivt. Här delar vi med oss av våra egna lärdomar – för att fler fastighetsbolag ska kunna ge snabbare service, till fler hyresgäster.

Partnertext från Fastighetsägarna Sverige

Har du koll på dina leverantörer? Ta hjälp av Fastighetsägarna till ansvarsfulla inköp!

Ett hållbart fastighetsföretagande handlar inte bara om att bygga och förvalta fastigheter på ett hållbart och energieffektivt sätt. Det handlar om att ta ett helhetsansvar för sin verksamhet ur ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv.


Hur sätter jag ihop min ledningsgrupp som VD?

EXPERTSVAR

Fråga: Jag har fått förmånen att kliva in i en ny roll som VD och bygga upp min ledningsgrupp från början. Ge min några tips hur jag kan tänka när jag sätter ihop den nya gruppen.


Energibesparing och IMD Värme kan leda till energifattigdom

KRÖNIKA

Införsel av individuell mätning av värme sätts in för att vi ska spara energi. Men det kan bli ojämnt fördelat, beroende på var i huset du bor. Risken finns att vi får ökad energifattigdom anser energiexpert Roland Jonsson.


Våra fastighet & förvaltningspartners
Våra förening & organisationspartners
Våra kompetens & utbildningspartners
Våra proptech & systempartners
Våra teknik & materialpartners
Våra konsult & analyspartners

Tvätta och spola med dagvatten – lösning som sparar enormt med vatten

I Malmö finns landets första flerfamiljsboendet som använder renat dagvatten från det kommunala ledningsnätet för tvätt och toaletter. Ett membran renar vattnet som blir fritt från bakterier och partiklar. 475 000 liter dricksvatten sparas på ett år.Så tar Stockholmshem ansvar för kompetensförsörjningen

Genom att anställa juniortraineer tar Stockholmshem ansvar för att vi får fler ingenjörer in i branschen. Ella och Ellinor får se fastighetsbolagets hela verksamhet och ska parallellt driva ett eget, kvalitativt hållbarhetsprojekt under sin praktik.


Därför bör du ta dig tid att utveckla dig själv

HALLÅ DÄR...

Ove Nordqvist, VD på Förvaltarforum, du har en lång karriär inom branschen, vad har varit de största förändringarna i branschen under din karriär?
Jag tror de största förändringarna har varit …Partnertext från Aff

Det svåra är att göra lagom!

Aff håller regelbundet frukostseminarier. Under kort hinner man med mycket. Ofta hålls seminarierna både digitalt och IRL, för att så många som möjligt ska kunna delta. Denna gång stod det Brandskyddsfrågor på agendan. Slutrådet var: Gör lagom!


Partnertext från Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd

Arbetar du med kompetensfrågor? Var med på Fastighetsbranschens Utbildningsnämnds kompetensråd 2024!

Genom att delta i våra regionala kompetensråd får du information kring kompetensförsörjningen, insikter och inspiration om framtidens medarbetare och hur du kan kvalitetssäkra ditt företags kompetenser med hjälp av validering.Partnertext från Sveriges Allmännytta

9 av 10 bostadsföretag samverkar mot brott

Nästan nio av tio bostadsbolag samverkar med andra för att förebygga brott och öka trygghet. Det visar en enkät bland Sveriges Allmännyttas medlemsföretag. – För att lyckas är det avgörande att samverka med andra, säger boendeexpert Lena Liljendahl.


Partnertext från Fastighetsägarna Sverige

Kortkurser – effektivt sätt att inhämta kunskap

Du missar väl inte att vi erbjuder flera olika kortkurser online. På dessa kurser avhandlar vi specifika fastighetsjuridiska frågor under cirka en timmes tid. Perfekt när du vet exakt vilka kunskapsluckor du behöver fylla.Partnertext från Sweden Green Building Council

SGBC satsar på e-learning – först ut är Miljöbyggnad iDrift

Sweden Green Buliding Council (SGBC) satsar nu på fler e-learning-utbildningar i sitt utbud. Först ut är en introduktionsutbildning för certifieringen Miljöbyggnad iDrift som riktar sig till fastighetsägare och förvaltare.


Partnertext från Newton

Erfarenhetsutbyten stärker fastighetsförvaltaren i sin roll

Fastighetsförvaltaren har en ansvarsfull roll som kräver stor kompetens inom flera områden såsom ekonomi, teknik, juridik och kommunikation. Ibland även arbetsledning. Newtons kompetensträffar skapar nätverk och ger viktigt utbyte av erfarenheter.Försäkringarna som täcker förvaltarens misstag

Som i alla andra verksamheter är det viktigt att ha försäkringar som skyddar verksamheten. För fastighetsägare och förvaltare handlar det i mångt och mycket om två försäkringar: Fastighetsförsäkringen och ansvarsförsäkringen.


Partnertext från Bostadsbolaget

Hållbar konvertering: Äldreboende blev hem till studenter

Återbruk kan komma i många former. När äldreboendet i Hammarkullen flyttade ut återbrukade Bostadsbolaget både lokalerna och möbler från Reningsborg för att på ett hållbart och kostnadseffektivt sätt konvertera utrymmena till ett studentboende.Jag vill maxa vårt avtal, hur gör jag?

EXPERTSVAR

Vårt fastighetsbolag köper fastighetsskötsel av en leverantör. Det fungerar dock inte optimalt. Nu arbetar vi med en ny upphandling, men varför ska vi göra avtalet bra för leverantören? Det är ju vi som är beställare och jag vill få ut mesta möjliga.


Partnertext från Real Fastighetssystem

Många fördelar med avisering via Kivra

Från Real Fastighetssystem kan kunderna avisera på många olika sätt. E-post är det vanligaste. Vd, Stefan Johansson, tror dock att e-postalternativet är på tillbakagång. 
–Vill man vara säker på att avierna ska komma fram är Kivra ett bra alternativ.Fastighetsförvaltaren i rollen som prepper

KRÖNIKA

Det är inte bara vevradio, mobilladdare och vattendunkar som betecknar en prepper. Det kan även handla om en ny dagvattenlösning, ett besiktigat skyddsrum, batterilagring eller kameraövervakning och grannsamverkan. Sådant som faller på Förvaltaren.


Tidsbrist är största hindret för chefers krisberedskap

Svenska chefer saknar rätt förutsättningar för att skapa beredskap att hantera kriser. I den nya rapporten Att Leda i kris – chefers beredskap framgår det att många chefer inte genomgått krisövningar eller fått träning för att möta oväntade händelser.Snart väntar skärpt tillsyn av fastighetsägarens egenkontroll

Fastighetsägare ska ha koll på hur verksamheten påverkar hälsa och miljö. En ny vägledning kan komma att öka tillsynen gällande egenkontrollen. Det gäller att vara förberedd – annars riskerar man viten från Tillsynsmyndigheten.


Spola toa med regnvatten – Castellum och Vasakronan ger tips

Att spola toaletter med rent dricksvatten är egentligen galenskaper. Men flera fastighetsägare har börjat använda regnvatten istället – med framgång.
– Tekniken är enkel och gör en stor insats för miljön, säger Anders Boström på Vasakronan.Varför bör jag som fastighetsägare ha koll på en hyresbulvan?

EXPERTSVAR

Här redogör experten för en bestämmelse i jordabalken som skyddar hyresförhållanden där fastighetsägaren använder sig av en bulvan för att kringgå hyresgästens besittningsskydd. Den ger hyresgästen skydd men kan även skada fastighetsägaren.


Partnertext från Svefa Förvaltningsrådgivning

6 tips på bättre upphandling av er utemiljöskötsel

Arbetar du med utemiljöentreprenader? Kommunala förvaltningar kan nu handla upp mer effektiv utemiljöentreprenad. Aff-verktyget har utvecklats gällande utemiljö, gata, park och vinterväghållning och här ger Svefa 6 tips på bättre utemiljöupphandling.Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega