Hyresgäster väljer konstnärlig utsmyckning

Samtidigt som Familjebostäder firar renoveringen av Tellusgatan i Bergsjön har alla hyresgäster möjlighet att vara med och bestämma hur entréer och utomhusområdet ska smyckas med konst.

Konstprojektet som kallas ”Tell Us” har pågått sedan januari 2017 och grundar sig i dialog med hyresgästerna i området. I en konstnärstävling utsågs sex bidrag som hyresgästerna nu kan rösta på.

Familjebostäders renovering av Tellusgatan vann 2018 pris som årets renoveringsprojekt utlyst av SABO.

Läs mer i Familjebostäders pressmeddelande