Rekommenderade kurser för beställare

Åtta kurser i projektet Beställarkompetens är skräddarsydda för förvaltare som vill bli bättre beställare av energieffektiva lösningar vid renovering och nybyggnad.

Från 2021 gäller att alla nya byggnader ska vara så kallade nära noll-energibyggnader. För offentligt ägda byggnader kommer motsvarande krav att gälla redan från 2019.

Det ställer nya krav på kompetens inom lågenergibyggande och energirenovering. Energimyndigheten gör därför flera satsningar på att höja kompetensnivån inom dessa områden och utbildningsprojektet Beställarkompetens är en sådan satsning.

Beställarkompetens är ett samverkansprojekt mellan Byggherrarna, Sabo, Fastighetsägarna Sverige, SKL och Energi- och miljötekniska föreningen. Organisationerna arrangerar halv- och endagskurser till kraftigt reducerade priser tack vare finansiering från Energimyndigheten.

Nya kurser kommer att genomföras under våren och hela projektet gäller till och med augusti 2017.

gabriella_castegren_mellan

– Man lär sig hur man ställer krav på entreprenörer och följer upp dem, säger Gabriella Castegren.

Rekommenderade kurser
Åtta av kurserna i Beställarkompetens vänder sig speciellt till dig som arbetar med fastighetsförvaltning och offentlig upphandling i energi- och byggprojekt. Två av kurserna rekommenderas lite extra av Gabriella Castegren, projektledare för Sabos och SKL:s kurser.

– Jag vill framför allt lyfta fram en kurs som heter ”Verktyg för driftanalys”. Den handlar om mjukvara för driftanalyser av lite mer komplexa byggnader. I kursen går vi igenom hur man hittar energitjuvar i energidata från till exempel ventilationssystem, säger Gabriella Castegren och fortsätter;

– Jag tycker också att Bebos räknestuga är väldigt bra och den går redan 7 och 8 november i Umeå. Kursen har varit väldigt uppskattad av de som har gått den. Där får man konkreta räkneexempel på hur man kan få lönsamhet i sitt energieffektiviseringsprojekt.

Åtta kurser
Nedan ser du kurserna som samarrangeras av Sabo och SKL och som vänder sig speciellt till dig som arbetar med fastighetsförvaltning och offentlig upphandling, läs mer genom att klicka på kurserna:

Lär dig ställa krav
Innehållet i kurserna ovan bygger på kunskaperna från nätverken Sveby, Bebo och Belok. Grundtanken är att kursdeltagarna ska få verktyg för att på ett strukturerat sätt säkerställa att de får den energiprestanda som de har beställt.

– Man lär sig hur man ställer krav på entreprenörer och följer upp dem, säger Gabriella Castegren.

De här kurserna riktar sig främst till dem som på något sätt i sin tjänst beställer byggprojekt med eller utan fokus på energieffektivisering och energieffektivt byggande. Det kan till exempel vara förvaltare, tekniska chefer, driftchefer, specialister.

Metoder och verktyg
Varför ska man gå en kurs i Beställarkompetens? Här följer arrangörernas bästa argument:

  • Du får metoder och verktyg för att arbeta strukturerat och kvalificerat i energieffektiviseringsprojekt.
  • Du får kunskaper om hur din organisation ska resurssättas för ett framgångsrikt projekt.
  • Du får verktyg och praktiska erfarenheter för lönsamhetsberäkning.
  • Du får kunskap om att formulera energikrav i upphandlingar och verifiera att de uppfylls.
  • Du får verktyg för att genomföra driftanalys av byggnader.
  • Du får förutsättningar för att bli en ännu bättre beställare och få det du vill ha i energiprojekt.

Sabo och SKL har hittills hållit två kurser, Bebo räknestuga och Sveby grundkurs med 17 respektive 18 deltagare. Båda kurserna fick bra betyg av deltagarna i utvärderingen, i genomsnitt 4 av 5.

Så anmäler du dig
Du anmäler dig till kurserna via den organisation som du är medlem i. Är du medlem i Sabo eller SKL anmäler du dig via Sabos hemsida under Utbildning/Konferens och Energi/BeställarKompetens.

Kurserna går också att få förlagda till företaget där du jobbar. Villkoret är att du får ihop minst 10-15 deltagare. Kontakta Gabriella Castegren. (länk till mejladressen gabriella.castegren@sabo.se)

– De flesta kurserna går i vår 2017. Håll utkik på våra hemsidor för det dyker upp fler kursdatum under våren, säger Gabriella Castegren.

Inom BeställarKompetens ges naturligtvis många andra kurser, se länkarna nedan.

Text: Mats Cato
mats.cato@forvaltarforum.se

 

 

 

 

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega