IT-avdelningen stöd i säker digital fastighetsautomation

EXPERTSVAR

Martin Kalén från Sweco berättar om fördelarna med att nyttja kompetensen och IT-säkerhetserfarenheten hos IT-avdelningen i arbetet med digital fastighetsautomation.


Får jag flytta min lokalhyresgästs soprum?

EXPERTSVAR

Har du lokalhyresgäster som utnyttjar det gemensamma soprummet? Läs här vad juristen säger om villkorsändring för att flytta soprummet och vad du som hyresvärd bör tänka på för att inte trampa snett.


Visselblåsare som larmar ska få skydd i nytt lagförslag

EXPERTSVAR

I december i år föreslås lagen om visselblåsare träda i kraft och företag med över 50 anställda kommer att tvingas att skapa interna kanaler för inrapportering av upplevda missförhållanden.


Ny EU-dom påverkar hyresavtal med myndigheter

EXPERTSVAR

En ny dom i EU-domstolen innebär att hyresavtal med offentliga hyresgäster kommer att kunna tecknas utan upphandling i större utsträckning. Advokaterna Kristian Pedersen och Olle Lindberg beskriver hur domen förändrar synen på hyresavtal med offentlig sektor.


Kommande nyheter inom offentlig upphandling

EXPERTSVAR

Regeringen har föreslagit ett antal förändringar i upphandlingslagstiftningen som ska göra överprövningar mer effektiva. Advokat Kristian Pedersen och associate Albin Svensson redogör för vad ändringarna innebär för upphandlande myndigheter och enheter.


Får boulebana anläggas utan godkännande?

EXPERTSVAR

Får hyresvärden anlägga boulebana/lekplats på gården utanför hyresgästernas balkong, utan lov? Advokat Aziza Örs ger svar.


Lokala tillstånd med 5G                    

EXPERTSVAR

En egen frekvens inomhus med 5G. Det kan bli verklighet med Lokala tillstånd från PTS. Förslaget är på remiss och det är hög tid för fastighetsbranschen att reagera – med rekordpengar från EU.


Kan företaget få ersättning för en som är sjuk ofta?

EXPERTSVAR

Särskilt högriskskydd kan beviljas till en arbetstagare som har en medicinskt väldokumenterad sjukdom som gör att arbetstagaren troligen måste vara borta från arbetet minst tio gånger om året.


Alla vinner på energieffektivisering

EXPERTSVAR

Minskad energianvändning gynnar såväl fastighetsägarna som de boende och klimatet, skriver Mikael Gustafsson på EEF.


Vad gäller vid ohyra i lokalen?

EXPERTSVAR

Magnus Strömqvist, jurist på Landahl Advokatbyrå, med mångårig erfarenhet av rådgivning kring kommersiella hyresavtal, redogör för vad som gäller vid förekomsten av ohyra i en lokal.


Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Inköpsportal - tipsa en kollega