Expertsvar

Vad menas med företrädesrätt till ny anställning?

EXPERTEN SVARAR

Victoria Lindström, förhandlare och rådgivare på Fastigo, reder ut vad som gäller.

Läs mer

Hur undviker jag kränkande särbehandling?

EXPERTEN SVARAR

Fastigos Lisa Strandberg om vad som är kränkande särbehandling och hur man undviker det.

Läs mer

Bostads- eller lokalhyra?

EXPERTEN SVARAR

Ska avtalet klassificeras som ett bostads- eller lokalhyresavtal? Vanja Hermansson på Landahl Advokatbyrå ger vägledning utifrån två nya avgöranden i Svea hovrätt.

Läs mer

Snart är semestern här, men vad gäller?

EXPERTEN SVARAR

Fastigos Susanne Svensson om semesterlagens syfte och innebörd.

Läs mer

Regler för unga sommarjobbare

EXPERTEN SVARAR

När man anställer sommarjobbare under 18 år är det speciella regler som gäller för dig som arbetsgivare och som är bra att tänka på.

Läs mer

Fastighetsägarens ansvar för nedskräpad fastighet

EXPERTEN SVARAR

Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) har meddelat dom i ett mål om föreläggande för en fastighetsägare att städa upp nedskräpad fastighet.

Läs mer

När behövs hyresgästens godkännande vid renovering?

EXPERTEN SVARAR

Viktigt starta godkännandeprocessen i god tid, skriver Frank Nordin, jurist på Landahl Advokatbyrå.

Läs mer

Höjd Las-ålder och ålder för uttag av allmän pension

EXPERTEN SVARAR

Charlotta Stensson om förlängt anställningsskydd och höjd pensionsålder.

Läs mer

Vad innebär försäkringsplikten enligt AB 04 och ABT 06?

EXPERTEN SVARAR

Jurist Henning Rönström om vad beställare och entreprenör bör tänka på och vara överens om.

Läs mer

Positioneringsteknik i arbetslivet

EXPERTEN SVARAR

Fastigos Lisa Strandberg om när arbetsgivaren får installera gps i bilar som används av de anställda i tjänsten.

Läs mer