Vill du nå våra 25 000 andra förvaltare?
Vill du ha förvaltarforum direkt i mailen?

Vi ska handla upp yttre skötsel, vad ska vi tänka på?

EXPERTSVAR

Utemiljön är något som ofta sköts av andra än anställd personal, och det kan vara svårt att få till en väl fungerande skötsel av utemiljön om ingen i ditt eget företag är kunnig på utemiljö. Men det finns några enkla steg som gör det lättare.


Min hyresgäst tar ut oskälig hyra i andra hand – hur hanterar jag det?

EXPERTSVAR

En hyresgäst som i andrahand upplåter sin lägenhet olovligen och tar ut en oskälig hyra riskerar böter eller fängelse. Som hyresvärd ska du agera snabbt och proaktivt. Informera hyresgästerna om vad som gäller.


Förenklade regler för upphandling – ny lag 1 februari

EXPERTSVAR

Regeringen lämnande nyligen över en proposition till riksdagen, med förslag till ändrad lag för upphandling under tröskelvärdena och för direktupphandlingar. Här går Kristian Pedersen, Advokatfirman Kahn Pedersen, igenom de viktigaste delarna i lagförslagen.


Vad gör du som värd om lokalhyresgästen går i konkurs?

EXPERTSVAR

Vissa företag har haft det svårt under pandemin och riskerar konkurs. Hur bör du som fastighetsvärd agera när din lokalhyresgäst drabbas? Juristen Martin Lundberg rekommenderar: Var aktiv!


Kan du säga upp någon på grund av bristande prestation?

EXPERTSVAR

En arbetstagare som brister i prestation kan riskera att bli uppsagd. Victoria Lindström, förhandlare på Fastigo, ger råd till arbetsgivare om vilka steg som måste vidtas, innan man slutligen kan säga upp någon. 


Vad gäller vid kamerabevakning i fastigheten?

EXPERTSVAR

Fråga: Vi har problem med inbrott och skadegörelse i flera av våra fastigheter. Vi funderar på att sätta upp kameror för att försöka förhindra problemen och för att kunna identifiera gärnings-personer. Får vi det?


IT-avdelningen stöd i säker digital fastighetsautomation

EXPERTSVAR

Martin Kalén från Sweco berättar om fördelarna med att nyttja kompetensen och IT-säkerhetserfarenheten hos IT-avdelningen i arbetet med digital fastighetsautomation.


Får jag flytta min lokalhyresgästs soprum?

EXPERTSVAR

Har du lokalhyresgäster som utnyttjar det gemensamma soprummet? Läs här vad juristen säger om villkorsändring för att flytta soprummet och vad du som hyresvärd bör tänka på för att inte trampa snett.


Visselblåsare som larmar ska få skydd i nytt lagförslag

EXPERTSVAR

I december i år föreslås lagen om visselblåsare träda i kraft och företag med över 50 anställda kommer att tvingas att skapa interna kanaler för inrapportering av upplevda missförhållanden.


Ny EU-dom påverkar hyresavtal med myndigheter

EXPERTSVAR

En ny dom i EU-domstolen innebär att hyresavtal med offentliga hyresgäster kommer att kunna tecknas utan upphandling i större utsträckning. Advokaterna Kristian Pedersen och Olle Lindberg beskriver hur domen förändrar synen på hyresavtal med offentlig sektor.


Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Inköpsportal - tipsa en kollega