Kan AI vara ett verktyg för att begå brott?

EXPERTSVAR

Det är mycket prat om AI nu. Men inte så mycket om den ”mörka” sidan, och mer specifikt, hur AI kan användas för att begå brott. Något vi bör prata mer om anser säkerhetsexperten som ger exempel på brott och hur företag bör skydda sig.


Våra planteringar ser hemska ut – ska leverantören åtgärda?

EXPERTSVAR

Hur ska du som förvaltare agera när den tjänst du får levererat inte motsvarar avtalet? Läs Aff-expertens svar på frågan om undermåliga planteringar. Lösningen går att applicera även på andra inköpta förvaltningstjänster, se tipslistan på slutet.


Hur tar vi reda på underhållsskulden för våra fastigheter?

EXPERTSVAR

Underhållsskuld innebär det totala uppskattade beloppet för allt underhåll och alla investeringar som borde varit gjorda, men som inte har gjorts. Eller enklare: “Hur mycket ligger vi efter?”. Experten hjälper er att komma igång och ikapp.


Vilka krav ställer PBL vid underhållsåtgärder?

EXPERTSVAR

Underhållsåtgärder avseende befintliga byggnader kan medföra att nya, högre krav kan ställas på byggnadens egenskaper enligt plan- och bygglagstiftningen. I detta expertsvar belyses bland annat gränsdragningen mellan underhåll och ändring av byggnad.


Kan ny teknik i fastigheten innebära brandrisk?

EXPERTSVAR

Samhällsutvecklingen går mot ett mer hållbart samhälle vilket de allra flesta är överens om är nödvändigt. Ett dilemma i sammanhanget är att med ny teknik kommer nya brandrisker. Här listas tekniken som fastighetsägare bör hålla koll på.


När kan jag kräva skriftliga svar av min arbetsgivare?

EXPERTSVAR

Det finns ett antal situationer där arbetstagare enligt lag har rätt till vissa skriftliga svar från en arbetsgivare. Det gäller bland annat byte av anställningsform och om du som förälder önskar mer flexibla arbetstider.


Hyresgästerna klagar på mal i källaren, vad gör vi?

EXPERTSVAR

Mal som äter hål på textilier eller pälsar är skadedjur eftersom de förstör egendom. Har ni mal i allmänna utrymmen som källare eller vind bör ni agera. Tipsa till exempel dina hyresgäster om en praktisk att-göra-lista.


Kan en kontraktslös person få en lägenhet i ett lägenhetsbyte?

EXPERTSVAR

Svaret är, ja. En kontraktslös person kan få lägenhet vid byte. Men det gäller endast om vissa förutsättningar är uppfyllda. Här redogörs för när detta kan ske, utifrån Svea hovrätts beslut den 28 februari 2023 i mål H 5792 22.


Kan vi byta leverantör för tjänst som betalas per timme?

EXPERTSVAR

Som fastighetsägare kan du skriva avtal med leverantörer med både fast eller rörlig ersättning. Men får du byta leverantör av en tjänst om det betalas rörligt, alltså per timme eller per kvadratmeter? Vad säger Aff?


Blir avfallshämtningen gratis när den nu blir kommunal?

EXPERTSVAR

Vi har fastighetsnära insamling av förpackningar i våra miljörum och hämtning sker med upphandlad avfallsentreprenör. Vad händer 1 jan 2024 när hämtningen av förpackningar går över i kommunal insamling? Stämmer det att hämtningen blir kostnadsfri?


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega