Trapphus = utrymningsvägar. Får hyresgäster ha saker där?

EXPERTSVAR

Fråga:
Vi har påpekat för våra hyresgäster att det inte får finnas några föremål utanför lägenheterna. Det riskerar skada personer vid en eventuell utrymning. Det är allt från dörrmattor till skor och barnvagnar. Har vi något lagligt stöd eller lagtext att hänvisa till om vi avlägsnar dem?


Hjälp, vi har fått råttor i fastigheten!

EXPERTSVAR

Skadedjursexperten Chantelle Small ger dig råd om hur du kan förebygga mot råttor i fastigheten och vilka åtgärder som ska vidtas om du upptäcker att de finns.


Hur kan vi planera inför framtida brist på eleffekt?

EXPERTSVAR

Läget i Sverige och världen påverkar hur mycket el vi kommer att kunna utnyttja framöver. Mattias Nygren är säkerhetsexpert och uppmanar fastighetsägare och förvaltare att planera för eleffektbrist, så kallad Styrel. Se till att vara förberedd!


När måste man nöja sig med tidsbegränsat bygglov?

EXPERTSVAR

Sträva alltid efter att din åtgärd ska beviljas permanent lov. Det är ett av råden som juristen Johan Larsson ger dig som ska ansöka om bygglov. Men han ger även förklaring till när du får nöja dig med bara ett tidsbegränsat bygglov.


Nya lagkrav i årsredovisningslagen för brf:er – vad gäller?

EXPERTSVAR

Efter årsskiftet gäller nya lagkrav för bostadsrättsföreningar vid upprättandet av årsredovisning och förvaltningsberättelse. Med de nya kraven vill regeringen stärka tryggheten och det rättsliga skyddet för den som köper eller äger en bostadsrätt.


Måste vi ersätta hyresgästen vid arbeten utanför lokalen?

EXPERTSVAR

Vilka rättigheter har hyresgästen och vilka krav kan du som hyresvärd ställa tillbaka om det pågår arbete utanför hyresgästens lokal? Advokat Magnus Strömqvist, svarar på en fråga om vad som gäller vid störande buller eller gatuarbete. 


Lägenhet brann upp – vad säger nya lagen att värden bör göra?

EXPERTSVAR

Det har nyligen skett lagändringar gällande frågan om lägenheter som brinner upp. Advokat Aziza Örz reder ut vad som gäller och vad man som hyresvärd bör, och kan, göra. I svaret talas om ”lägenhet” men det omfattar även bostadshyresrätt och lokal.


Vad gör jag som förvaltare åt den här krabaten?

EXPERTSVAR

Mustaschprydd silverfisk, långsprötad silverfisk, supersilverfisk – kärt barn har många namn. Skadedjursexperten Chantelle Smart ger dig här bakgrundsfakta, sanerings- och hanteringsråd.


Måste jag delta i arbetsmiljöarbetet?

EXPERTSVAR

Visste du att varje enskild medarbetare är skyldig att bidra till en god arbetsmiljö på arbetsplatsen? Inte bara arbetsgivaren har ansvar – även du som anställd ska göra ditt, enligt Arbetsmiljölagen. Fastigos förhandlare Karl Engman berättar vad som gäller.


Hur fixar jag arbetet med systematiskt brandskyddsarbete?

EXPERTSVAR

Vem tar ansvar för vad i byggnaden? Genom att besvara ett antal frågor, bestämma intervall på kontrollerna och se till att ha utbildning får du som förvaltare ett bra grepp om vad som krävs av ditt systematiska brandskyddsarbete.


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega