Meta

Fastighets- och IT-system

Metas mission är att bidra till hållbart samhällsbyggande genom att dela god kunskap och med engagemang hjälpa och inspirera andra att lyckas.

Det gör vi genom att som oberoende konsulter hjälpa fastighetsförvaltande, lokalförsörjande och serviceinriktade företag att som projektledare, specialist och rådgivare med engagemang och spetskompetens genomföra affärsstödsutveckling.

I den digitala era vi just nu lever i är digitalisering en naturlig och integrerad del i all utveckling. När värdet av data växer och tekniken blir en möjliggörare blir allt datadrivet.

Digital transformation blir detsamma som transformation, eller förändring, och ständig utveckling samexisterar med innovation. Meta verkar i ett sammanhang där System – Organisation – Process samverkar. En utveckling av någon av dessa affärsstödjande funktioner kan göra stor nytta. När de hanteras och samverkar i ett sammanhang så förstärker de varandra till att bli större än delarna.


Kontakta Meta

Inköpsportal - kontakta leverantör

Observera att ditt meddelande kommer att sparas för uppföljning av Förvaltarforum.

Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega