11 skäl till att bevara gamla och plantera nya träd

Det finns en mängd fördelar med träd. Bland annat ger de välbefinnande, skapar naturlig klimatanpassning och kan till och med minska behov av inomhuskyla. Här är 11 goda skäl till att bevara och plantera nya träd. Sätt spaden i marken nu!

Gamla träd har stor förmåga att bidra till positiva effekter i våra byggda miljöer. Det tar tid innan träd blir tillräckligt stora, så att vi kan dra nytta av allt de kan bidra med. Därför kan det vara en fördel att inventera och se över de äldre träden i närmiljön – och försöka bevara dem i så hög utsträckning som möjligt. Alternativet kan vara att flytta dem.

Förvaltarforum har skrivit om flera goda exempel där fastighetsbolag insett värdet av att bevara sina träd. I vissa fall har man flyttat dem eller så har man sett behov av att plantera nya. Här är en lista på artiklar som visar på goda initiativ och som tar upp olika aspekter på träd och dess nytta:

Minska behovet av komfortkyla med träd
Fler barrträd i staden kan förbättra luften
Stockholmshem flyttar stora träd vid rivning av garage 
Ängelholmshem ska vara med och plantera 1 000 träd
Här testar man ”trädpooler”, vad är det?
8 experter debatterar för grönare och vildare skötselytor mellan husen
Öbo inventerar och återplanterar förlorade träd
Så arbetar Allmännyttan med gröna klimatanpassningar

11 skäl till att utnyttja träd i vår byggda miljö

 1. De påverkar platsen upplevelsemässigt, med sus och grönska och vackert silat solljus
 2. De kan filtrera luftföroreningar och vissa barrträd har förmågan att ta upp både metaller och partiklar
 3. En del träd, främst barrträd, är gröna året om
 4. Dämpar stadens buller
 5. Kan dämpa luft- och vindströmmar
 6. Ger skugga under varma sommardagar
 7. Planterade träd minskar instrålning och därmed kylbehov inomhus på sommaren
 8. Skapar temperaturutjämning genom skugga och avdunstning
 9. Bidrar till klimatanpassning genom att buffra regnvatten och därigenom fördröja och minska dagvattenflödet
 10. Kan rena vatten i marken
 11. Bidrar till ökad biologisk mångfald genom att locka till sig fåglar och andra djur

Text: Marit Engstedt
marit.engstedt@forvaltarforum.se

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega