Kompetens / Nytt om utbildning & kompetens
Partnertext från Sveriges Allmännytta

Så blir ditt ledarskap hållbart

Det är svårt att leda. Vad som kännetecknar en bra ledare förändras över tid och är därför ständigt aktuellt. De senaste åren har just ”hållbart” ledarskap stått i fokus. Men vad innebär det egentligen och hur når man dit? Enligt Patrik Lidén, utbildare och processhandledare på UGIL Konsult, är reflektion ett av en ledares viktigaste verktyg. Han leder Sveriges Allmännyttas kurs i hållbar ledarutveckling för chefer och projektledare.

– Hållbart för mig betyder att det är långsiktigt. Om du åker på en kurs och kommer hem med tanken ”det var kul” i stället för att tänka på något du faktiskt har lärt dig, då kommer du troligtvis inte heller att använda dina nya kunskaper. Ett hållbart ledarskap är inte ett tomtebloss utan handlar om att använda sina nya insikter och utveckla de över tid, säger Patrik Lindén.

Han menar att det viktigaste för en hållbar ledarskapsutveckling är att arbeta med reflektion och rekommenderar att genomföra reflektion minst en gång i veckan, för att kunna prioritera och väva in insikter och lärdomar i sitt arbete.

– Man måste få tid till att vara ledare. Det måste finnas utrymme för att fråga sig själv vad man skulle kunna göra bättre, när man ska göra det och sedan utvärdera efteråt hur det blev. Du behöver också kontinuerligt söka feedback från dina medarbetare för att utvecklas som ledare, säger Patrik Lindén.

Hitta balans
Andra viktiga verktyg enligt Patrik Lindén är att utgå från sina egna drivkrafter och att vara genuin. Det gäller att hitta en balans mellan sin personlighet och sitt ledar-jag. Som ledare behöver du ha ett tydligt självledarskap som är tryggt och säkert för att också dina medarbetare ska kunna utvecklas i sitt arbete.

– Ett hållbart ledarskap är hållbart för chefen, för medarbetarna och för hela organisationen. För att det ska fungera behöver man leda med exempel. För att arbetsplatsen ska utvecklas behöver du som ledare visa att utveckling är något bra som du själv arbetar aktivt med, även på ett personligt plan, säger Patrik Lindén.

Tre handfasta tips för en hållbar ledarskapsutveckling:

  1. Reflektera mera. Ta dig tid att reflektera över vad du har gjort som har fungerat och inte fungerat, dagligen eller minst en gång i veckan. Testa nya kunskaper och insikter, och utvärdera sedan hur det gick.
  2. Var självmedveten. Led med exempel och visa att reflektion och feedback är något du uppskattar, både för egen del men också för gruppens utveckling.
  3. Ha tydliga avslut. Vid ett avslut av någon form, exempelvis ett avslutat projekt, är det lätt att gruppens utveckling stannar av. Som ledare är det lätt att direkt fokusera på nästa projekt. Se i stället till att gruppen får en chans att utvärdera och avsluta med en bra känsla att ta med sig in i nästa uppgift.

Text: Kim Nilke Nordlund

Hållbar Ledarutveckling

Den 14–15 februari har Sveriges Allmännytta kursen Hållbar Ledarutveckling. För mer information och anmälan:
Hållbar ledarutveckling, Digitalt 14 februari – 15 februari 2022

Läs fler artiklar på Förvaltarforum Kompetens
Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega