Allmännyttan kraftsamlar kring digitalisering

Sabos medlemsföretag gör nu en gemensam satsning för att höja den digitala kompetensen. Allmännyttans digitaliseringsinitiativ  ska driva utvecklingen i strategiskt viktiga frågor samt stödja digitalisering i medlemsbolagen.

Den nya satsningen som tagits fram av ett digitaliseringsråd presenterades vid Sabos konferens Digitalisera Nu som hölls i Stockholm i veckan. Bakgrunden är att Sabo och dess medlemmar anser sig ha hamnat på efterkälken vad gäller digital kompetens.

– Vi behöver utveckla våra affärsmodeller och det ligger en stor styrka för alla att vi gör det tillsammans, sa Stockholmshems vd Anette Sand som ingår i digitaliseringsrådet. Genom att tillsammans utveckla nya tjänster, samordna våra upphandlingar och skapa gemensamma standarder kommer vi fram snabbare och når längre.

Treårig satsning
Satsningen ska löpa under tre år och beräknas kosta sex miljoner kronor per år. Sabo ska anställa fyra personer som både ska driva utvecklingen i strategiskt viktiga frågor och stödja medlemsbolagen med sin digitalisering. Satsningen finansieras av medlemsbolagen.

– Lyckas vi få mer innovation och tempo i digitaliseringen av allmännyttan gör detta oss mer beständiga för kommande utmaningar. Initiativet handlar om att stärka vår egen förmåga, men också om att locka tech-branscherna att leverera mer innovation till oss. Jag hoppas att initiativet kan bli början på en stimulerande relation mellan allmännyttan och tech-näringarna, säger Johan Braw, vd för Sölvesborgshem och ordförande för Sabos digitaliseringsråd.

Fast API och gemensam utveckling
Målet är att allmännyttan och de bolag som deltar i digitaliseringsinitiativet ska vara ledande inom digitalisering i fastighetsbranschen och ha gjort vinster inom följande områden inom tre år:

  • att FastAPI ska vara integrerat i alla deltagande bolag och ha genererat en mängd nya tjänster/lösningar från både etablerade och nya aktörer (Fast API är Sabos standardiserade begreppsmodell för hur mjukvaruprogram ska kommunicera, att allt som rör fastigheten och bostaden heter samma sak oavsett tjänsteleverantör.
  • att flera gemensamt utvecklade och/eller upphandlade tjänster/applikationer gynnar bolagen både ekonomiskt och organisatoriskt
  • att deltagande bolag har börjat använda nya affärsmodeller
  • att deltagande bolag ska upplevas attraktiva arbetsgivare bland medarbetare i andra branscher
  • att deltagande bolag ska ha en beslutad strategi och plan för hur bolaget ska möta digitaliseringens utmaningar.

Text: Hans Hellberg
hans.hellberg@forvaltarforum.se

Följande medlemsföretag har hittills valt att gå med i digitaliseringsinitiativet: Stockholmshem, Örebrobostäder, Sölvesborgshem, Strömstadsbyggen, Ängelholmshem, Älmhultsbostäder, Kumla Bostäder, Bollnäs Bostäder, Växjöbostäder, Bergs Hyreshus, Kristianstadsbyggen, Pitebo, Karlshamnsbostäder, Bostaden i Umeå, Gamla Byn, Vätterhem, Botkyrkabyggen, Haninge Bostäder, Trelleborgshem, Tranåsbostäder, Åmåls Kommunfastigheter, Vänersborgsbostäder, Salabostäder, Osbybostäder, Signalisten i Solna, Bodenbo, Sjöbohem, Göingehem och Nynäshamnsbostäder.

Läs mer om Allmännyttans digitaliseringsinitiativ här

Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega