Vi är på rätt spår och jag vill verkligen vara med i det här laget!

Foto: Olof Holdar


Sedan Jonas Schneider kom som vd till Familjebostäder har bolaget genomgått en omdaning. Från stuprörstänk till eget och gemensamt ansvar hos alla medarbetare. Möt vd:n som haft insikt och intresse för kollegor och ledarskap sedan tonåren.

– Det som driver en person som vuxen har ofta en förklaring i den personens yngre år. Du förstärker något bra eller vinnlägger dig om något som du saknade då. Det motiverar en. Ju mer man förstår vad som driver en själv och vad som driver en kollega, desto mer kan man förstärka och dra nytta av varandra.

Jonas Schneider är genuint intresserad av management och ledarskap. Något som gör att Familjebostäder är mitt inne i en förändringsprocess.

Genom en grundlig kartläggning av bolagets företagskultur och ledarskap ska man nu ändra arbetssätt. Bort från klassiskt stuprörstänk och mot ett mer decentraliserat och eget ansvarstagande.

När Jonas Schneider tillträdde som vd och ledare 2018 blev detta en tydlig prioritering.

Ledarskapets betydelse
Redan i tidig ålder insåg Jonas ledarskapets betydelse och roll. Inom idrotten och skolan kunde han uppleva bra ledarskap, men också brist på det. Det gjorde honom frustrerad, som han uttrycker det.

– Det har varit situationer inom idrotten som etsats sig fast. Det handlar om ledare som inte vinnlagt sig om att få med alla. Det har påverkat mig i hög grad. Jag tänker ofta på att det är viktig att alla förstår varför och kan se målet. Vägen dit behöver inte vara utstakad. Den ska vi hitta tillsammans. Men för att nyttja en organisation full ut måste alla förstå och få en chans att hänga med på vagnen.

Teori och praktik inom Marinen
Intresserat för ledarskap förankrades under tiden som Jonas Schneider gjorde sin militärtjänstgöring. Han låg i flottan och valde att bli reservare. Han tjänstgjorde fem år inom Marinen och fick en gedigen ledarskapsutbildning. Plugg vid skolbänken varvades med praktik.

– Det var en fantastiskt rolig period. Att köra båt, få ihop manskapet och besättning och att lösa uppdraget. Vi kunde testa hur teori fungerade i praktiken.

Efter att därefter ha samlat ihop till en pol.mag på universitetet gick han ut i det civila arbetslivet. Det ledde så småningom till administrativt arbete på Regeringskansliet, på närings – och handelsdepartementet.

Men han kände en frustration över att inte få dra nytta eller få cred för den utbildning han fått inom det militära. Det dröjde 10 år innan han åter igen fick arbeta med ledarskap på bredare basis.

Fick smak för fastigheter
Fastighetsbranschen kom han in på genom en tjänst på SABO – Sveriges Allmännytta. Där skulle han arbeta med omvärldsbevakning och lobbyverksamhet mot politiker.

– Då fick jag min första rejäla smak på fastigheter och bostäder. SABO organiserar de allmännyttiga bolagen, jag lockades dock mest av att få jobba med lobby, regering och riksdag. Men mina ögon öppnades inför vilken bredd det är inom fastighetsfrågorna.

Spännvidden lockade
Efter en vända inom Stockholms Stad i Stadshuset fick han möjlighet att komma till Familjebostäder som ligger inom Stockholms stads koncernen. Han ville verkligen jobba i ett allmännyttigt bostadsbolag. Det som lockade var spännvidden; från teknik och juridik, till hållbarhetsfrågor, ekonomi, social och ekologisk hållbarhet.

– Allmännyttan är en långsiktig fastighetsägare. Verksamheten handlar så mycket mer än om värdet på sista raden i resultatrapporten. Familjebostäder bygger för 50 års förvaltning och inte 5 år för att sedan lämna över nyckeln till någon annan. Det här ska vi ta hand om själva, då måste vi bygga hållbart.

Branschproblem som engagerar
Här kommer vi in på ett ämne som tydligt varvar upp Jonas. Hans röst är engagerad när han beskriver, enligt honom, ett av branschens dilemman:

– Ett branschproblem är när entreprenörer bygger och lämnar över förvaltning till någon annan. Fel och brister som sedan uppstår är det hyresgästen som får upptäcka. Det är mycket egenkontroll inom branschen. Egenkontrollen, att en installation är korrekt utfört, resulterar ofta i ett blankt papper från entreprenören – allt är som det ska enligt dem. Protokollet vandrar vidare till slutbesiktning där besiktningspersonen tar det, lägger in i pärmen och godkänner det.

Ska hitta så många fel som möjligt
Familjebostäder både bygger och förvaltar sina bostäder. Det är en skillnad, enligt Jonas Schneider. Bolaget jobbar med att sätta samman arbetsgrupper så att alla känner eget och gemensamt ansvar.

– Hos oss är inte målet att ha så få fel antecknade vid egenkontrollen. Där ska vi istället hitta så många fel vi bara kan. För att kunna åtgärda i tid och så att hyresgästen inte upptäcker felet. Det ska ge dem en enklare vardag.

Hyresgästen är beredd att betala
Ytterligare en fråga som väcker hans engagemang är klimat- och hållbarhetsfrågorna. Kopplat till allmännyttan och hyresrätten är det en utmaning.

– Jag är helt övertygad om att hyresgäster är beredda att betala för hållbart boende. Men problemet är att idag finns inte lagstiftningen som främjar en utveckling av till exempel cirkulär ekonomi. Vi sätter hyra efter bruksvärde. Det spelar ingen roll hur det har producerats.

Omvärdera bruksvärdesparametrar
Jonas Schneider anser att en lösning kan vara att omvärdera bruksvärdesparametrar för att få in ett mer hållbart tänkande i hyreslagstiftningen och på så sätt främja åtgärder som minskar klimatavtrycket. Fastighetsägaren bör få täckning för en mer hållbar produktion och förvaltning, enligt honom.

– Jag sitter inte på lösningen men vi behöver få igång en diskussion kring detta! I dagens debatt tappas det bort. Vi fokuserar och pratar om att ta fram nya system för hyressättningen men innan det är framtaget måste vi utgå från det system vi har idag och hur vi kan vi utveckla det.

Rättrådighet som drivkraften
Jonas Schneiders dagar från lobbyverksamhet visar sig tydligt när han för fram sina synpunkter och argument. På frågan vad som är hans drivkraft säger han att det är en känsla av rättrådighet och att det ska vara rättvist – även i den offentliga debatten.

– Det ska gå rätt till, man behöver inte alltid vara ense, men vi måste ge varandra möjlighet att delge respektives syn och fakta. Man ska respektera andra och sedan själv ge en bra, övertygande motivering. Min rättrådighet kan vara bra och dålig, beroende på sammanhang. Ibland kan det slå tillbaka – jag kan upplevas som envis och ihärdig.

Är du en bra lyssnare då?
– Jag tränar på det och blir bättre med åren. Jag har förstått betydelsen av det och försöker nu lyssna mer än jag pratar. Jag kan vila i att inte lämna ut mina åsikter hela tiden. Nu vill jag att andra ska komma med sina åsikter, för att de inte ska känna att saken redan är klar. Och jag behöver i många fall också själv söka svaren.

Quick fix är ingen lösning
Det var 2018 som Jonas Schneider kom som vd till Familjebostäder, efter att ha varit där som vice vd tidigare och mellanspel på Stadsholmen och Svenska Bostäder. Att komma tillbaka krävde ett mått av reflektion, men uppdraget att bli vd för bolaget var för lockande.

Han började med att ta pulsen för att kunna utgå ifrån var bolaget stod någonstans, för att sedan landa rätt i den fortsatta omdaningen. En djuplodande kulturkartläggning av bolaget genomfördes för att ha bra underlag.

– Det jag har jag lärt mig är att quick fix inte är någon lösning och det där med att du har ”100 dagar att visa resultat” – större myt finns knappast! Då har du ingen ambition att förstå företaget, dess affär eller kultur. Bolagets vision har vuxit fram tillsammans med bland annat företagsledningen för att strategiskt komma åt en företagskultur om hur medarbetarna vill arbeta i framtiden.

Bort från stuprör
Samtalet med Jonas Schneider glider ofta tillbaka in på ledarskap. För att han själv har det som stort intresse och för att det dagliga livet på Familjebostäder nu handlar om just det. Omdaningen inom bolaget innefattar även företagsledningen.

– Vi är på en resa. Alla ledare inom företaget går en teoretisk utbildning. Vi skapar tydlighet och gemensamma begrepp. En klassisk organisation är stuprörstänk, med avdelningar och enheter. När chefer löser frågorna tillåter vi inte medarbetarna att ta ansvar. Vi löser problemet åt dem. Nu försöker vi förflytta besluten dit de hör hemma och där kunskapen och erfarenheten finns; i processerna. Det är ett helt nytt sätt att tänka.

Kommer att bära – även utan Jonas
Här sluts cirkeln för Jonas Schneiders del. Liksom utbildningen i det militära använder bolaget sig nu av praktik och teori – i kombination. Jonas tror inte att den förändringsprocess som Familjebostäder går igenom kommer att falla ihop, om han skulle försvinna och det skulle tillträda en ny vd.

– Jag har sett att vi med ett gemensamt synsätt har kunnat lösa upp många knutar och jobbiga skav. Nu ska vi metodiskt jobba oss igenom detta och öka förståelsen för varandra och de processer vi arbetar i. Det här kommer att bära vidare. Även om folk byts ut. Det börjar sätta sig som ett mindset.

Vill vara med i laget
Jonas säger sig vara övertygad om att Familjebostäder är på rätt spår i sina tankebanor. På ledningsnivå har det diskuterats länge. Nu kvarstår att få med hela företaget.

– Utmaningen är att förflyttas från den traditionella organisationens hierarkier. Det är inte färdigt än. Men att leda det här arbetet ger mig oerhört många nya insikter och därmed förnyad kraft. Jag vill verkligen vara med i det här laget.

Text: Marit Engstedt
marit.engstedt@forvaltarforum.se

Jonas Schneider

Ålder: 54 år
Uppväxt: Född och uppvuxen i Vårberg, en betongförort till Stockholm. Det har präglat mig och min syn på livet och behovet av mångfald och kompetens för att få ihop bra lag.
Yrkeserfarenhet: Försvaret, Regeringskansliet, Stockholms Stad, Sabo, Familjebostäder, Stadsholmen, Svenska Bostäder.
Familj: 3 barn, 11, 13, 16 år gamla.
Bor: Hammarby Sjöstad i en bostadsrätt.
Fritidsintressen: Att lyssna på ljudbok samtidigt som jag tränar, gärna dokumentär, deckare och biografier. Båt och skidor.
Dold talang: Har nyligen upptäckt att jag är en rackare på kurvtagning på racingbanor. Jag hyr in mig på formel-3-banor och får utlopp för att köra fort där.

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega