Petter Jurdell går till Rikshem

Petter Jurdell, i dag chef för fastighet och boende på Sabo, blir i november affärs- och hållbarhetschef på Rikshem. 

– Vi tycker såklart att det är tråkigt att förlora Petter, han är en väldigt driven kollega som under sina sex år här har gjort ett fantastiskt arbete. Bland annat står han till stor del bakom Sabos Kombohus som har varit en enorm framgång de senaste åren. Samtidigt är jag självklart glad för Petters skull som tar ett viktigt steg i karriären, och jag är övertygad om att han kommer göra ett otroligt bra jobb, även på Rikshem, säger Anders Nordstrand, vd på Sabo.

Tjänsten som affärs- och hållbarhetschef är nyinrättad på Rikshem och Petters roll blir bland annat att knyta samman affärs- och hållbarhetsarbete tydligare. Han kommer att ansvara över avdelningarna transaktion, hållbarhet, inköp samt projekt- och fastighetsutveckling.

– Rikshem är ett spännande företag med höga ambitioner som stämmer väl överens med mina egna. Jag ser stora möjligheter i att kombinera affärsmässighet och tillväxt med en målsättning att även vara en positiv och efterlängtad kraft i vårt samhälle där Rikshem fortsätter utvecklas tillsammans med våra hyresgäster, säger Petter Jurdell. I dag behöver vi mer än någonsin förstå möjligheterna med att arbeta för ett hållbarare samhälle. Det finns stor oexploaterad affärsmässig potential i dessa aktuella frågor som är mycket spännande.

– Samtidigt känner jag lite sorg i att lämna Sabo. Under de senaste åren har vi tagit stora kliv framåt och blivit en mycket djärvare organisation. Det har varit spännande år och jag kommer fortsätta följa Sabos arbete med stor nyfikenhet framgent, säger Petter Jurdell.

Rikshems vd Sophia Mattsson-Linnala ser fram emot att välkomna sin förra kollega till Rikshem.

– Petters erfarenhet kombinerat med hans driv, engagemang och nytänkande kommer att bidra till att Rikshem tar viktiga steg i arbetet med att bedriva ett innovativt affärsutvecklingsarbete som går hand i hand med hållbarhetsarbetet. Genom att kombinera affärsmässighet med samhällsengagemang vill vi bidra till att skapa goda livsmiljöer för de som bor och verkar i våra områden, säger hon.

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega